5 mẫu bài viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề giáo viên – Step Up English

4.6 (91.15%)

131

votes

Trong quãng thời gian làm học sinh, có lẽ ai cũng có ấn tượng riêng về những người giáo viên của mình. Bạn có thể chia sẻ những cảm nhận ấy trong đề bài viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề giáo viên. Dưới đây, Step Up sẽ đem đến bố cục bài và 5 mẫu bài viết tham khảo kèm dịch.

1. Bố cục bài viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề giáo viên

Để viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề giáo viên một cách khoa học, bạn nên chia bài thành 3 phần chính. Nội dung tìm hiểu thêm cho mỗi phần như sau :

Phần 1: Phần Mở bài: Giới thiệu chung về nghề giáo viên

  • Nêu cảm nhận chung về nghề giáo viên
  • Nghề giáo viên là gì ?
  • Tại sao bạn muốn làm nghề này ( nếu có )

Phần 2: Phần Thân bài: Mô tả nghề giáo viên

  • Công việc của nghề giáo viên gồm có những gì ?
  • Yêu cầu so với nghề giáo viên
  • Vai trò của nghề giáo viên trong xã hội
  • Ưu / điểm yếu kém của nghề giáo viên

Phần 3: Phần Kết bài: Nêu nhận xét chung về nghề giáo viên

2. Từ vựng thường dùng để viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề giáo viên

Trước khi bắt tay vào thực hành thực tế, tất cả chúng ta cùng học từ vựng để viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề giáo viên nha .

Loại từ

Từ vựng

Phiên âm

Dịch nghĩa

n teacher / ˈtiː. tʃər / giáo viên
n education / ˌedʒ. ʊˈkeɪ. ʃən / giáo dục
n profession / prəˈfeʃ. ən / ngành nghề
n student / ˈstjuː. dənt / học viên
n lesson / ˈles. ən / bài học kinh nghiệm
n homework / ˈhəʊm. wɜːk / bài tập về nhà
n school / skuːl / trường học
n kindergarten / ˈkɪn. dəˌɡɑː. tən / trường mẫu giáo
n primary school / ˈpraɪ. mə. ri / / skuːl / trường tiểu học, trường cấp 1
n middle school / ˈmɪd. əl / / skuːl / trường cấp 2
n high school / ˈhaɪ / / skuːl / trường cấp 3
n college / ˈkɒl. ɪdʒ / trường cao đẳng
n university / ˌjuː. nɪˈvɜː. sə. ti ĐH
n academy / əˈkæd. ə. mi / học viện chuyên nghành
v train / treɪn / huấn luyện và đào tạo
n vocational training / voʊˈkeɪʃənl / / ˈtreɪnɪŋ / đào tạo và giảng dạy nghề
n class management / klæs / / ˈmænɪdʒmənt /

điều hành lớp học

n Maths / mæθs / môn toán
n English / ˈɪŋ. ɡlɪʃ / môn tiếng Anh
n literature / ˈlɪt. rə. tʃər / môn văn
n history / ˈhɪs. tər. i / môn lịch sử vẻ vang
n biology / baɪˈɒl. ə. dʒi / môn sinh học
n physics / ˈfɪz. ɪks / môn vật lý
n chemistry ​ ​ / ˈkem. ɪ. stri / môn hoá học
n geography / dʒiˈɒɡ. rə. fi / môn địa lý
n painting / ˈpeɪn. tɪŋ / hội hoạ
n art UK / ɑːt /
US / ɑːrt /
thẩm mỹ và nghệ thuật
n design / dɪˈzaɪn / phong cách thiết kế
n law / lɔː / môn luật

Xem thêm: 100 từ vựng tiếng Anh về nghề nghiệp thường gặp và chi tiết nhất

3. Mẫu bài viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề giáo viên

Dưới đây là 5 mẫu bài viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề giáo viên khác nhau từ Step Up để những bạn tìm hiểu thêm .

3.1. Đoạn văn mẫu về nghề giáo viên mầm non bằng tiếng Anh

Trường mần nin thiếu nhi là trường học tiên phong mà phần nhiều tất cả chúng ta được bước chân đến .

Đoạn văn mẫu:

A kindergarten teacher is a person who teaches kids under 6 years old the most basic skills and knowledge. This job includes : teaching social skills, basic vocabulary, personal hygiene, art, reading, music, … Because a kindergarten teacher works with children everyday, the job requires a lot of patience and love for kids. Kindergarten is the first school that children go to, therefore it is extremely important. If kids are taught right at a very young age, they will have the foundation to grow up healthily and more intelligent. Teaching at kindergarten is a fun and creative job. It can be difficult at times but the result in the end is rewarding .

Bản dịch:

Giáo viên mẫu giáo là người dạy trẻ dưới 6 tuổi những kiến thức và kỹ năng và kiến ​ ​ thức cơ bản nhất. Công việc này gồm có : dạy những kiến thức và kỹ năng xã hội, từ vựng cơ bản, vệ sinh cá thể, nghệ thuật và thẩm mỹ, tập đọc, âm nhạc, … Vì một giáo viên mẫu giáo thao tác với trẻ hàng ngày nên việc làm yên cầu rất nhiều kiên trì và tình yêu so với trẻ nhỏ. Trường mần nin thiếu nhi là ngôi trường tiên phong mà trẻ đi học, thế cho nên trường mẫu giáo vô cùng quan trọng. Nếu trẻ được dạy dỗ ngay từ khi còn rất nhỏ, chúng sẽ có nền tảng để lớn lên khỏe mạnh và mưu trí hơn. Dạy học ở trường mẫu giáo là một việc làm vui tươi và đầy phát minh sáng tạo. Đôi khi việc làm hoàn toàn có thể khó khăn vất vả nhưng tác dụng ở đầu cuối là xứng danh .

viết đoạn văn bằng tiếng anh về nghề giáo viên

Xem thêm: Viết về ngày nhà giáo Việt Nam bằng tiếng Anh đạt điểm cao

3.2. Đoạn văn mẫu về nghề giáo viên cấp 1 bằng tiếng Anh

Được làm giáo viên là tham vọng của rất nhiều bạn trẻ. Cùng đọc xem nếu viết về nghề giáo viên cấp 1 thì sẽ trình diễn ra sao nhé .

Đoạn văn mẫu:

Ever since I was a child, I have always wanted to become a primary teacher. I wish to become a primary teacher because I love children and teaching. I have a little brother and every evening, I help him learn Vietnamese, Maths and art. I find teaching very exciting. I can be creative with the lessons. For example, I can create new games that are related to important knowledge or I can find new teaching methods. To me, education is one of the most crucial professions because it concerns the growth of people. If a person experiences a good education, it is more likely that they will have a bright future ahead. I believe that to become an excellent teacher, I need to keep studying and researching to improve my knowledge. I will continue to work hard in order to become a great teacher in the future .

viết đoạn văn bằng tiếng anh về nghề giáo viên

Bản dịch:

Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã luôn mong ước trở thành một giáo viên tiểu học. Tôi mong ước trở thành giáo viên tiểu học vì tôi yêu trẻ và yêu nghề dạy học. Tôi có một em trai và mỗi buổi tối, tôi đều giúp em ấy học tiếng Việt, Toán và vẽ. Tôi thấy việc giảng dạy rất mê hoặc. Tôi hoàn toàn có thể phát minh sáng tạo với những bài học kinh nghiệm. Ví dụ, tôi hoàn toàn có thể tạo ra những game show mới tương quan đến kiến ​ ​ thức quan trọng hoặc tôi hoàn toàn có thể tìm ra những chiêu thức giảng dạy mới. Đối với tôi, giáo dục là một trong những nghề quan trọng nhất vì nó tương quan đến sự tăng trưởng của con người. Nếu một người trải qua một nền giáo dục tốt, nhiều năng lực họ sẽ có một tương lai tươi tắn phía trước. Tôi tin rằng để trở thành một giáo viên xuất sắc, tôi cần không ngừng học tập và nghiên cứu và điều tra để nâng cao kiến ​ ​ thức của mình. Tôi sẽ liên tục thao tác chịu khó để trở thành một giáo viên tuyệt vời trong tương lai .
Xem thêm: Mẫu đoạn văn viết về người thầy bằng tiếng Anh hay nhất

3.3. Đoạn văn mẫu về nghề giáo viên cấp 2 bằng tiếng Anh

Tiếp theo, tất cả chúng ta sẽ tìm hiểu thêm bài viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề giáo viên cấp 2 .

Đoạn văn mẫu:

In Vietnam, being a teacher is a respected job because it requires good knowledge and merit. That is why I want to be a middle school English teacher when I grow up. A middle school teacher is someone who teaches people from grade 6 to grade 9. During the years of going to middle school, I found English very enjoyable to learn. I love listening to English music and watching movies in English. Right now, I am a part-time English tutor for one student. In my opinion, a good teacher should be devoted to improving students. Besides the knowledge, I believe that every teacher should be influential to students ’ manners and ways of thinking too. I know that teaching is not a bed of roses, but I will always work hard to deserve to become an English middle school teacher .
Xem thêm: Bài viết một đoạn văn về trường học bằng tiếng Anh hay

viết đoạn văn bằng tiếng anh về nghề giáo viên

Bản dịch:

Ở Nước Ta, làm giáo viên là một việc làm được tôn trọng vì việc làm cần có kiến ​ ​ thức và năng lượng tốt. Đó là nguyên do tại sao tôi muốn trở thành một giáo viên tiếng Anh cấp hai khi lớn lên. Giáo viên cấp 2 là người dạy cho mọi người từ lớp 6 đến lớp 9. Trong suốt những năm học cấp 2, tôi thấy học tiếng Anh rất mê hoặc. Tôi thích nghe nhạc tiếng Anh và xem phim bằng tiếng Anh. Hiện tại, tôi đang là gia sư tiếng Anh bán thời hạn cho một học viên. Theo tôi, một giáo viên giỏi cần phải hết lòng vì học viên. Bên cạnh kiến ​ ​ thức, tôi tin rằng mỗi giáo viên cũng nên có tác động ảnh hưởng đến cách cư xử và cách tâm lý của học viên. Tôi biết rằng việc làm giảng dạy không phải là con đường trải đầy hoa hồng, nhưng tôi sẽ luôn nỗ lực để xứng danh trở thành một giáo viên dạy tiếng Anh cấp 2 .

3.4. Đoạn văn mẫu về nghề giáo viên cấp 3 bằng tiếng Anh

Sau đây là một bài mẫu cho đề bài viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề giáo viên cấp 3 .

Đoạn văn mẫu:

A high school teacher is a person who teaches academic and vocational subjects from grade 10-12. High school is the last school that students go to before applying to colleges, therefore a high school teacher not only has to teach the advanced knowledge but also guide them to the suitable career path. For people who are passionate about education for teenagers, this job is perfect for you. High school teachers can also give advice about college / university options. Overall, this job can be hard to giảm giá with because students at this age usually start to suffer from mental health instability. But it is an opportunity for teachers to have more patience and thoughtfulness. Once high school teachers find a way to face the obstacles, the result can be very satisfying .

viết đoạn văn bằng tiếng anh về nghề giáo viên

Bản dịch:

Giáo viên trung học phổ thông là người dạy những môn học thuật và hướng nghiệp từ lớp 10-12. Trường trung học phổ thông là ngôi trường ở đầu cuối mà học viên đi học trước khi nộp đơn vào những trường cao đẳng / ĐH, do đó giáo viên trung học không chỉ phải dạy những kiến ​ ​ thức nâng cao mà còn phải điều hướng những học viên tới con đường nghề nghiệp tương thích. Đối với những người đam mê giáo dục cho thanh thiếu niên, việc làm này là tuyệt đối với bạn. Giáo viên trung học cũng hoàn toàn có thể đưa ra lời khuyên về những lựa chọn cao đẳng / ĐH. Nhìn chung, việc làm này hoàn toàn có thể khó xử lý vì học viên ở độ tuổi này thường khởi đầu có những không ổn định về sức khỏe thể chất tâm ý. Nhưng đó là thời cơ để những thầy cô có thêm sự kiên trì và chu đáo. Một khi giáo viên trung học tìm ra cách đương đầu với những trở ngại, tác dụng hoàn toàn có thể rất mỹ mãn .

3.5. Đoạn văn mẫu về nghề giáo viên cao đẳng, đại học bằng tiếng Anh

Phần cuối, tất cả chúng ta cùng khám phá cách viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề giáo viên cao đẳng, ĐH nhé .

Đoạn văn mẫu:

When somebody asks me what my dream job is, I always answer : “ A university professor ”. A professor is a person who teaches in college or university. I have always admired professors because they are usually hardworking, knowledgeable and passionate about what they do. To some people, this job might seem mundane, but I think it is a wonderful environment to exchange information. University students usually are well-behaved and mature, which I personally am in favor of. To become a professor is not simple at all. People need to earn a bachelor degree, contribute to researching academic programs then earn a PhD. Because it is difficult to become a professor, many people look up to professors. I know it is still just a dream, but I will study hard to become a professor one day .
Xem thêm: Bài viết về trường đại học bằng tiếng Anh hay nhất

viết đoạn văn bằng tiếng anh về nghề giáo viên

Bản dịch:

Khi ai đó hỏi tôi việc làm mơ ước của tôi là gì, tôi luôn vấn đáp : “ Một giáo sư ĐH ”. Một giáo sư là một người giảng dạy trong trường cao đẳng hoặc ĐH. Tôi luôn ngưỡng mộ những giáo sư vì họ thường siêng năng, hiểu biết và đam mê những gì họ làm. Đối với 1 số ít người, việc làm này có vẻ như nhàm chán, nhưng tôi nghĩ đó là một thiên nhiên và môi trường tuyệt vời để trao đổi thông tin. Sinh viên ĐH thường biết cư xử và trưởng thành, điều mà cá thể tôi thích. Để trở thành một giáo sư không đơn thuần chút nào. Mọi người cần kiếm được bằng cử nhân, góp phần vào việc nghiên cứu và điều tra những chương trình học sau đó nhận bằng tiến sỹ. Bởi vì rất khó để trở thành một giáo sư, rất nhiều người ngưỡng mộ những giáo sư. Tôi biết đây vẫn chỉ là một tham vọng, nhưng tôi sẽ học siêng năng để trở thành một giáo sư vào một ngày không xa .
Và trên đây, Step Up đã tổng hợp 5 mẫu bài viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề giáo viên. Nghề giáo viên là việc làm không đơn thuần tuy nhiên quả thực rất đáng kính phải không nào ? Hy vọng qua đây bạn hoàn toàn có thể viết được một bài hay cho mình .
Step Up chúc bạn học tiếng Anh thật giỏi !

 

Comments

Source: https://blogthuvi.com
Category: Blog