Bài Khấn Cầu Bình An Tại Nhà ❤️ Bài Khấn Xin Lộc Hay

Bài Khấn Cầu Bình An Tại Nhà ❤️ Bài Khấn Xin Lộc Hay

Bài khấn cầu bình an tại nhà không chỉ mang lại sự an lành mà còn giúp chúng ta mong muốn có thêm tài lộc, vận may trong cuộc sống. Dưới đây là những bài khấn được sử dụng phổ biến nhất để bạn tham khảo.

Bài Khấn Cầu Bình An Tại Nhà

Để bắt đầu bài khấn, chúng ta hướng về chính phương trời và các Phật Tổ để kính lạy và cầu nguyện.

Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!

Con lạy chính phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương
Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn Thần
Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Ngũ phương Ngũ thổ, Phúc đức chính Thần.
Con kính lạy những ngài Thần linh quản lý trong xứ này
Các cụ Cao Tằng Tổ khả, Cao Tằng Tổ tỷ
Thúc bá đệ huynh và những hương linh nội ngoại

Hôm nay là ngày … …. tháng … … năm
Tín chủ con là : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Ngụ tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. cùng toàn gia quyến

Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, trà quả và những thứ cúng dâng, bày lên trước án
Chúng con thành tâm kính mời :
– Các vị Tôn thần quản lý trong khu vực này
– Hương hồn gia tiên nội, ngoại

Cúi xin những Ngài thương xót tín chủ
Giáng lâm trước án. Chứng giám lòng thành. Thụ hưởng lễ vật
Phù trì tín chủ chúng con :
Toàn gia an nhàn, mọi việc hanh thông
Người người được chữ bình an
Tám tiết vinh khang thịnh vượng
Lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang
Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm
Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám
Cẩn cáo !

Bài khấn cầu bình an tại nhà

Văn Khấn Xin Lộc Buôn Bán Tại Nhà

Đối với những người kinh doanh, bài văn khấn này sẽ giúp bạn cầu mong tài lộc, vận may trong việc làm ăn.

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)
Con lạy 9 phương trời
Con lạy 10 phương chư Phật
Con lạy chư phật 10 phương
Tín chủ con tên là
Đồng gia quyến đẳng chúng con ngụ tại địa chỉ số nhà ..
Con xin kính lễ
Hôm nay là ngày – tháng – năm
Con thành tâm tu thiết lễ nghi ( tên lễ … )
Xin dâng kính mời : Liệt Vị Tôn Thần Bản Cảnh Tiền Hậu Linh Chúa Đất, Thần Tài Tiền Vị, Thần Lộc Triệu Công Minh Thần Linh Bản Sứ Nơi đây. Quang lâm trước án chứng tỏ công đức chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật. Nguyện cầu phù hộ độ chì cho chúng con body toàn thân khoẻ mạnh, thân cung hưng thới, mạng vị bình an, căn lành thêm lớn.
Năm sung giải sung, tháng hạn hóa giải, tai qua nạn khỏi bách bệnh tiêu tan vạn bệnh tiêu trừ. Ông ban tài tiếp lộc dẫn khách xa đưa khách gần cho con đông shop đắt cửa hiệu. Nếu con có duyên gặp đối tác chiến lược ngày thời điểm ngày hôm nay ông khai sáng chí tuệ mưu trí để chúng con bàn về việc làm kinh doanh thương mại đôi bên thống nhất quan điểm tốt đẹp để mọi việc hanh thông suôn sẻ vọi việc Phúc Lộc Thọ khá đầy đủ. Chúng con lễ mỏng mảnh tâm thành xin dâng kính cúi xin ông phù hộ độ trì. Cho con sở cầu như mong muốn sở nguyện cho con được tòng tâm. Con xin bái tạ
Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Văn khấn xin lộc buôn bán tại nhà

Bài Khấn Cầu Bình An Khi Đi Chùa

Ngoài việc khấn cầu tại nhà, khi đi chùa chúng ta cũng có thể cầu xin bình an và tránh khỏi mọi điều không tốt.

Văn khấn Đức Ông - Đức Chúa Ông (Tôn giả Tu Đạt)
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy).

Kính lạy Đức Ông Tu Đạt Tôn Giả, Thập Bát Long Thần, Già Lam Chân Tể.
Hôm nay là ngày … .. tháng … .. năm … ..

Tín chủ con là … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Ngụ tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

Cùng cả mái ấm gia đình thân tới cửa chùa trước điện Đức Ông, thành tâm kính lễ, (nếu có đang lễ vật thì khấn thêm “hiến dâng phẩm vật, kim ngân tịnh tài”), chúng con tâu lên Ngài Tu Đạt Tôn Giả từ cảnh trời cao soi xét.

Chúng con kính tâu lên Ngài Già Lam Chân Tể quản lý trong nội tự cùng những Thánh Chúng trong cảnh chùa đây.

Thiết nghĩ chúng con sinh nơi trần tục, nhiều sự lỗi lầm, thời điểm ngày hôm nay tỏ lòng tôn kính, cúi xin Đức Ông thể đức hiếu sinh, rủ lòng tế độ che chở cho chúng con, ba tháng hè chín tháng đông, tiêu trừ bệnh tật tai ương, vui hưởng lộc tài suôn sẻ, cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.
Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 3 lạy).

Bài Văn Khấn Cầu Bình An

Bài văn khấn cầu bình an tại nhà giúp chúng ta nhờ sự thương xót của Phật Tổ và các vị linh thiện để đem lại sự an lành cho gia đình.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)
Con lạy chín phương trời, mười phương Chư phật, Chư phật mười phương.
Đệ tử con thành tâm kính lạy mười phương Chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng, Hộ pháp Thiện thần, Thiên Long Bát Bộ.

Hôm nay là ngày … .. tháng … .. năm ......

Tín chủ con là:

Ngụ tại:

Thành tâm dâng lễ bạc cùng sớ trạng (nếu viết sớ đặt trên mâm lễ vật) lên cửa mười phương thường trụ Tam Bảo.

Chúng con xin dốc lòng kính lễ:
-   Đức Phật A Di Đà giáo chủ cõi cực lạc Tây phương.
-   Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Sa Bà.
-   Đức Phật Dược sư Lưu Ly giáo chủ cõi Đông phương.
-   Đức Thiên thủ, Thiên nhãn, Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.
-   Kính lạy Đức Hộ Pháp thiện thần, chư thiện Bồ Tát.

Kính xin chư vị rủ lòng từ bi, phù hộ độ trì cho con, nguyện được … … … … … … … … … … … … (sự nghiệp, tài lộc, hóa giải, bình an …).

Nguyện xin chư vị, chấp kỳ lễ bạc tâm thành (sớ trạng) chứng tỏ, chứng giám cho con được tai qua nạn khỏi, điều lành đem đến, điều dữ tiêu tan, phát lộc phát lộc, gia trung mạnh khoẻ, xấp xỉ thuận hoà thịnh vượng thịnh vượng.

Chúng con người phàm trần tục lầm lỗi còn nhiều. Cúi mong Phật, Thánh từ bi đại xá cho con (và gia đình) được tai qua nạn khỏi, mọi sự tốt lành, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Con xin bái tạ
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Bài văn khấn cầu bình an

Bài Khấn Cầu Tài Lộc Cầu Bình An

Đối với người kinh doanh, bài khấn này sẽ giúp bạn cầu mong tài lộc, vận may trong công việc.

Con Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)
Con vái lạy những bậc bề trên (Chùa Đền đều được, dành cho ai không biết tên những ban)
Tên con là:
Cư trú tại:
Địa chỉ shop tại: (rất quan trọng)
Hoặc địa chỉ nơi bán hàng trực tuyến tại: (rất quan trọng)
Nay con là người làm ăn kinh doanh, xin ngửa mong ơn trên cho con thêm lộc rơi lộc rụng, tiếp ngân tiếp xuyến, tiếp may tiếp thuận.
Cho năm … … …. doanh thu tăng trưởng, yên ổn bền vững.
Doanh số 1 tháng: xxx
Doanh số 1 quý: xxx
Doanh số 1 năm: xxx
(muốn bao nhiêu khấn bấy nhiêu, nhưng trong năng lực hoàn toàn có thể đạt được. Ví dụ bán trà đá mà xin tháng lãi 1 tỷ thì bất khả thi)
Ơn trên cho duyên bán hàng con thêm vượng, cho hữu xạ tự nhiên hương, tiếng lành đồn xa mà tiếng dữ thì lẩn tránh.
Con không dám buôn gian bán lận, cũng không treo đầu dê bán thịt cầy. Chỉ dám lấy công làm lãi, lấy trí mà thao tác. Mong ơn trên cho sự cần mẫn của con ra được thành quả.
Gặp thời gặp vận, bình hoà mà thăng hoa
Dĩ hòa thì vi quý. Hoà khí thì sinh tài.
Vậy nên mong ơn trên cho người mua con thương mến.
Quan trần được hanh thông
Hàng xóm không khó dễ
Bạn hàng không tị nạnh.
Ơn trên cho con được thêm minh mẫn, được thêm trí tuệ. Gặp được đối tác chiến lược tốt, gặp được bạn hàng hay. Đủ sáng suốt mà đưa ra quyết định hành động, đủ chần chừ mà không liều lĩnh tham lam.
Kinh doanh một đường, gian truân thì qua, khó khăn vất vả thì vượt, thành quả được kết trái đơm hoa.
Âm phần con xin tấu, lễ trần con xin dâng.
Chút ít lòng thành, chắp tay kính bái.
Cẩn cáo!

Bài Khấn Gia Tiên Cầu Bình An

Bài khấn gia tiên cầu bình an được dùng để cầu nguyện cho gia đình và tôn vinh các vị phật linh trong gia đình.

Xem thêm  Bạn tâm giao là gì? Những lợi ích cao đẹp từ bạn tâm giao

Văn Khấn Quan Thế Âm Bồ Tát (Phật Bà Quan Âm)

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)
Nam mô Đại từ, Đại bi Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.
Kính lạy Đức Viên Thông giáo chủ thùy từ chứng giám.
Hôm nay là ngày … .. tháng … .. năm … ..
Tín chủ (chúng) con là: … … … … … … …
Ngụ tại: … … … … … … … … … … …
Thành tâm đến trước Phật đài, nơi điện Đại bi, kính dâng phẩm vật, hương hoa kim ngân tịnh tài, ngũ thể đầu thành, nhất tâm kính lễ dưới Toà sen hồng.
Cúi xin Đức Đại Sỹ không rời bản nguyện chở che cứu vớt chúng con như mẹ hiền phù trì con đỏ. Nhờ nước dương chi, lòng trần cầu ân thanh tịnh, thiện nguyện nêu cao. Được ánh từ quang soi tỏ, khiến cho nghiệp trần nhẹ bớt, tâm đạo khai hoa, độ cho đệ tử cùng mái ấm gia đình bốn mùa được chữ bình an, tám tiết khang ninh thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, nhà đạo hưng long, mầm tai ương tiêu sạch làu làu, đường chính nghĩa thênh thang tiến bước. Cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành. Dãi tấm lòng thành, cúi xin bái thỉnh.
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Văn Khấn Lễ Phật

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)
Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
Hôm nay là ngày … .. tháng … .. năm Canh Tý
Tín chủ con là … … … … … … … … … …
Ngụ tại … … … … … … … … …
Cùng toàn thể mái ấm gia đình thành tâm trước Đại Hùng Bảo Điện, nơi Chùa … … .. dâng nén tâm hương, dốc lòng kính lạy:
Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Mười phương chư Phật, Vô thượng Phật pháp, Quan âm Đại sỹ, và Thánh hiền Tăng.
Đệ tử truyền kiếp lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề, si mê lầm lạc.
Ngày nay đến trước Phật đài, thành tâm sám hối, không làm điều dữ, nguyện thao tác lành, ngửa trông ơn Phật, Quan âm Đại sỹ chư Thánh hiền Tăng, Thiên Long bát bộ, Hộ pháp Thiên thần, từ bi gia hộ. Khiến cho chúng con và cả mái ấm gia đình tâm không phiền não, thân không bệnh tật, hàng ngày an qui thao tác theo pháp Phật nhiệm màu, để cho vận hòn đảo hanh thông, muôn thuở nhuần ơn Phật pháp.
Đặng mà cứu độ cho những bậc Tôn trưởng Cha mẹ, bạn bè, thần bằng quyến thuộc, cùng cả chúng sinh đều thành Phật đạo.
Tâm nguyện lòng thành kính bái thỉnh cúi xin chứng giám.
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Hy vọng những bài khấn này sẽ giúp bạn mang lại sự bình an và may mắn cho cuộc sống và công việc của mình. Để tìm hiểu thêm về các loại bài cúng và nhiều thông tin hữu ích khác, hãy ghé qua Blog Thú Vị.

Xem thêm  Top 22 trái cây giải độc tốt nhất mùa hè