Tổng hợp phím tắt Photoshop đầy đủ nhất

Tổng hợp phím tắt Photoshop đầy đủ nhất

Các bạn liên tục phải thao tác với Photoshop thì việc sử dụng phím tắt để thao tác sẽ giúp những bạn tiết kiệm ngân sách và chi phí tối đa thời hạn để chỉnh sửa hay tạo ảnh. Nhưng chắc rằng không phải ai cũng nhớ hết toàn bộ những tổng hợp phím tắt trong Photoshop .
Vậy những bạn hãy cùng tìm hiểu thêm bài viết dưới đây, bài viết tổng hợp phím tắt Photoshop không thiếu nhất theo từng nhóm chức năng .

Tổng hợp phím tắt Photoshop đầy đủ nhất

Nhóm phím tắt hệ thống File

Tổ hợp phím tắt

Thao tác tương ứng

Nội dung

CTRL + N

File > New Tạo File mới

CTRL + O

File > Open Mở file

CTRL + ALT + O

File > Open As Mở file từ Adobe Bridge

CTRL + W

File > Close Đóng file

CTRL + S

File > Save Lưu

CTRL + SHIFT + S

File > Save As Lưu ra những dạng khác

CTRL + ALT + S

File > Save a Copy Lưu thêm 1 bản copy

CTRL + P

File > Print In ảnh

Nhóm phím tắt F

Tổ hợp phím tắt

Nội dung

F1

Mở trình trợ giúp

F2

Cut

F3

Copy

F4

Paste

F5

Mở Pallete Brush

F6

Mở Pallete màu

F7

Mở Pallete Layer

F8

Mở Pallete Info

F9

Mở Pallete Action

Nhóm phím tắt công cụ Toolbar

Tổ hợp phím tắt

Thao tác tương ứng

Nội dung

V

Move Di chuyển

M

Marquee Tạo vùng chọn

L

Lasso Tạo vùng chọn tự do

W

Magic Wand Tạo vùng chọn theo màu

C

Crop Cắt hình

I

Eyedroppe Chấm màu. Thước kẻ

J

Healing Brush Chấm sửa chỗ chưa hoàn hảo

B

Brush Nét bút

S

Clone Stamp Lấy mẫu từ 1 ảnh

Y

History Brush Gọi lại thông số kỹ thuật cũ của ảnh

E

Eraser Tẩy

G

Paint Bucket Đổ màu / Đổ màu chuyển

U

Smudge Tool Mô tả hiện tường miết tay

O

Burn Làm tối ảnh

P

Pen Tạo đường path. vector

T

Horizontal Type Viết chữ

A

Path Selection Chọn đường Path. Vector

U

Round Retange Vẽ những hình cơ bản

H

Hand Hand Tool

Z

Zoom Phóng to / nhỏ hình

D

Defaul Background Color Quay về màu cơ bản ban dầu

X

Swich Foreground và Background color Đổi màu trên bảng màu
Xem thêm  Tranh tô màu con sư tử cho bé

Nhóm phím tắt khi chỉnh sửa ảnh

Tổ hợp phím tắt

Thao tác tương ứng

Nội dung

CTRL + L

Ajust > Levels Mở bảng Levels

CTRL + SHIFT + L

Ajust > Auto Levels Tự động chỉnh Levels

CTRL + ALT + SHIFT + L

Ajust > Auto Contrast Tự động chỉnh độ tương phản

CTRL + M

Ajust > Curves Chỉnh vùng sáng tối với Curves

CTRL + B

Ajust > Color Blance Cân bằng màu

CTRL + U

Ajust > Hue / Saturation Chỉnh Hue / Saturation

CTRL + SHIFT + U

Ajust > Desaturate Chuyển sang màu Grayscale ( Desaturate )

CTRL + I

Ajust > Invert Bảng Invert

CTRL + T

Thay đổi kích cỡ tự do

SHIFT + CTRL + B

Chỉnh màu tự động hóa

CTRL + SHIFT + R

Xử lý lỗi quang học

CTRL + SHIFT + ALT + C

Kéo giãn hình mà không làm biến dạng đối tượng người tiêu dùng trong ảnh

SHIFT + J

Di chuyển đối tượng người tiêu dùng trong ảnh và tự động hóa lấp vào vùng trống .

CTRL + ALT + G

Tạo clipping mask

SHIFT +   +

SHIFT +   –

Các chính sách hòa trộn

CTRL + ALT + I

Thay đổi kích cỡ ảnh

Nhóm phím tắt thao tác với Layer

Tổ hợp phím tắt

Thao tác tương ứng

Nội dung

CTRL + SHIFT + N

New > Layer

Tạo Layer mới

CTRL + J

New > Layer Via Copy Nhân đôi Layer

CTRL + SHIFT + J

New > Layer Via Cut Cắt Layer

ALT + [

Select under layer Chọn layer dưới layer hiện tại

ALT + ]

Select over layer Chọn layer trên layer hiện tại

ALT + ,

Select last layer Chọn layer dưới cùng

ALT + .

Select top layer Chọn layer trên cùng

CTRL + G

Group Layers Tạo nhóm Layer

CTRL + SHIFT + G

Ungroup Layers Bỏ nhóm Layer

CTRL + SHIFT + ]

Arrange > Bring to Front Chuyển Layer lên trên cùng

CTRL + ]

Arrange > Birng to Forward Chuyển Layer lên trên

CTRL + [

Arrange > Send Backward Chuyển Layer xuống dưới

CTRL + SHIFT + [

Arrange > Send to Back Chuyển Layer xuống dưới cùng

CTRL + E

Merge Down Ghép những Layer được chọn

CTRL + SHIFT + E

Merge Visible Ghép toàn bộ những Layer
Xem thêm  Sống đẹp là gì, 30 cách sống đẹp bạn cần biết

Nhóm phím tắt các lệnh chọn Select

Tổ hợp phím tắt

Thao tác tương ứng

Nội dung

CTRL + A

All Chọn toàn bộ

CTRL + D

Deselect Bỏ vùng chọn

CTRL + SHIFT + D

Reselect Chọn lại vùng chọn

CTRL + SHIFT + I

Inverse Nghịch đảo vùng chọn

CTRL + ALT + D

Feather Mờ biên vùng chọn

CTRL + F

Last Filter Lặp lại Filter sau cuối

CTRL + SHIFT + F

Fade Chỉnh Opacity Brush

Nhóm phím tắt với lệnh Edit

Tổ hợp phím tắt

Thao tác tương ứng

Nội dung

[

Zoom + Brush Phóng to nét bút

]

Zoom – Brush Thu nhỏ nét bút

CTRL + Z

Undo Quay lại bước vừa làm

CTRL + ALT + Z

Undo More Quay lại nhiều bước

CTRL + X

Cut Cắt

CTRL + C

Copy Copy

CTRL + SHIFT + C

Copy Merged Copy Merged

CTRL + V

Paste Paste

CTRL + SHIFT + CTRL + V

Paste Into Paste chồng lên

CTRL + T

Free Transform Xoay hình / Chỉnh ti lệ

CTRL + SHIFT + T

Transform > Again Làm lại bước Free Transform

Nhóm phím tắt với lệnh View

Tổ hợp phím tắt

Thao tác tương ứng

Nội dung

CTRL + Y

Preview > CMYK Xem màu CMYK

CTRL + SHIFT + Y

Gamut Warning Xem gam màu ngoài hệ CMYK

CTRL + +

Zoom In Phóng to

CTRL + –

Zoom Out Thu nhỏ

CTRL + 0

Fit on Screen Xem hình tràn màn hình hiển thị

CTRL + SHIFT + H

Hide Path Ẩn những đường Path

CTRL + R

Show Rulers Hiện thước

CTRL + ;

Hide Guides Ẩn Guides

CTRL + SHIFT + ;

Snap To Guides Nhẩy bằng Guides

CTRL + ALT + ;

Lock Guides Khoá Guides

CTRL + “

Show Grid Hiện lưới

CTRL + SHIFT + ‘

Snap To Grid Nhẩy bằng lưới

Nhóm phím tắt làm việc với Brush

Xem thêm  Vải Bamboo là gì? Đặc tính và ứng dụng của vải Bamboo

Tổ hợp phím tắt

Nội dung

B

Bật Brush Tool

[

Giảm size Brush

]

Tăng size Brush
SHIFT + [ Giảm độ cứng của Brush

SHIFT + ]

Tăng độ cứng của Brush

,

Chọn brush đứng trước

.

Chọn brush đứng sau

SHIFT + ,

Chọn brush tiên phong

SHIFT + .

Chọn brush sau cuối

Nhóm phím tắt của Opacity

Chọn thông số kỹ thuật opacity Chọn thông số kỹ thuật flow

0 = 100%

1 = 10%

2 = 20%

9 = 90%

6 + 9 = 69%

Shift + 0 = 100%

Shift + 1 = 10%

Shift + 2 = 20%

Shift + 9 = 90%

Shift + 6 + 9 = 69%

Trên đây là tổng hợp phím tắt Photoshop không thiếu nhất mà bài viết cung ứng cho những bạn tìm hiểu thêm và lưu lại để sử dụng. Khi những bạn đã nhớ được những tổng hợp phím tắt Photoshop thiết yếu thì những bạn sẽ thao tác với Photoshop nhanh và thuận tiện hơn. Chúc những bạn thành công xuất sắc !

Source: https://blogthuvi.com
Category: Blog