Top 3 tóm tắt truyện An Dương Vương và Mị Châu- Trọng Thủy hay nhất

Top 3 tóm tắt truyện An Dương Vương và Mị Châu- Trọng Thủy hay nhất 

Top 3 mẫu tóm tắt truyện An Dương Vương và Mị Châu- Trọng Thủy hay nhất 

An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy là câu truyện được truyền qua bao đời nay về cuộc chiến đấu giữ nước của An Dương Vương và mối tình ngang trái của Mị Châu – Trọng Thủy. Cùng chúng tôi tóm tắt truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy để hiểu hơn về những giá trị nội dung trên nhé !

Top 3 mẫu tóm tắt An Dương Vương và Mị Châu- Trọng thủy hay nhất- CungHocVui

Top 3 mẫu tóm tắt An Dương Vương và Mị Châu – Trọng thủy hay nhất

Tóm tắt truyện An Dương Vương và Mị Châu- Trọng Thủy – Mẫu 1

An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy là câu truyện về An Dương Vương – vua nước Âu Lạc, ông xây thành nhưng không thuận tiện mà xây đến đâu đổ đến đó, may nhờ có sự trợ giúp của Rùa Vàng thì thành đã xây xong. Khi trở lại, Rùa Vàng còn ban cho vua một chiếc móng vuốt để chế tạo thành nỏ thần. Nỏ thần đã hủy hoại quân xâm lược của Triệu Đà giúp An Dương Vương giữ nước. Sau đó, Triệu Đà xin cầu hòa và cho con trai là Trọng Thủy sang cầu hôn con gái của An Dương Vương là Mị Châu. An Dương Vương chấp thuận đồng ý và cho Trọng Thủy ở rể. Trọng Thủy đã tận dụng tình cảm của Mị Châu để lừa lấy nỏ thần bỏ về nước. Đạt được mục tiêu trộm nỏ thần, Triệu Đà đem quân xâm lược Âu Lạc lần thứ hai, An Dương Vương ỷ vào nỏ thần vẫn ngang nhiên đánh cờ. Trong lúc quốc gia đã rơi vào tay giặt, An Dương Vương đem Mị Châu chạy ra biển. Đến biển thì Rùa Vàng hiện thân lên nói “ kẻ ngồi sau sống lưng chính là giặc đó ”. An Dương Vương nghe thấy liền rút gươm ra đâm chết con gái. Còn ông thì xuống biển tự vẫn. Về sau, xác Mị Châu hóa ngọc, Trọng Thủy thương tiếc vợ nên đã nhảy xuống giếng tự tử. Tương truyền sau này, nước giếng đó rửa với ngọc thì sẽ rất sáng. Xem thêm :

Nhân vật Trọng Thủy trong truyền thuyến An Dương Vương và Mị Châu- Trọng Thủy

Tóm tắt truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy – Mẫu 2

Mẫu tóm tắt An Dương và Mị Châu- Trọng Thủy hay nhất

Tóm tắt truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy – Mẫu 2 Truyền kể về An Dương Vương là vua nước Âu Lạc, ông xây thành nhưng mãi không thành, xây đến đâu đổ đến đó. May nhờ sự giúp sức của Rùa Vàng thì đã xây xong thành. Khi quay trở lại, Rùa Vàng còn ban cho nhà vua một cái móng vuốt để chế nỏ thần. Triệu Đà xâm lược nhiều lần nhưng lần nào cũng đều bị nỏ thần của An Dương Vương hủy hoại. Sau đó, Triệu đà cho con trai là Trọng Thủy sang cầu hôn con gái của An Dương Vương là Mị Châu để cầu hòa. An Dương Vương đồng ý chấp thuận lời cầu hôn và cho Trọng Thủy ở rể tại nước Âu Lạc. Trong lúc ở rể thì Trọng Thủy đã tận dụng tình cảm và sự tin cậy của Mị Châu để trộm nỏ thần và quay trở lại nước. Sau đó, Triệu Đà đem quân sang xâm lược Âu Lạc lần thứ nữa, An Dương Vương vì chủ quan ý lại vào nỏ thần mà đã để quốc gia rơi vào tay giặc. An Dương Vương đem con gái chạy ra biển, ra đến bờ biển thì Rùa Vàng hiện lên nói “ kẻ ngồi sau sống lưng chính là giặc đó ”. An Dương Vương đành phải rút gươm ra đâm chết Mị Châu. Còn ông thì xuống biển. Xác Mị Châu hóa thành ngọc, còn Trọng Thủy vì thương tiếc vợ nên đã nhảy xuống giếng tự tử. Tương truyền, khi lấy nước giếng đó rửa với ngọc thì ngọc sẽ rất sáng.

Tóm tắt truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy – Mẫu 3

Tóm tắt An Dương Vương và Mị Châu- Trọng Thủy ngắn nhất

Tóm tắt truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy – Mẫu 3

Trọng Thủy là con trai của Triệu Đà – vua Nam Việt, quân địch của nước Âu Lạc rất lâu rồi. Triệu Đà mấy lần đem quân sang xâm lược Âu Lạc nhưng đều bị thua, bèn lấy cớ xin hòa hiếu, cử con trai của mình là Trọng Thủy sang cầu hôn Mị Châu, con gái An Dương Vương, để dò thám bí hiểm của quân địch. Khi lấy được tình yêu và sự tin yêu của Mị Châu. Trọng Thủy lừa nàng để trộm nỏ thần đem về nước. Lúc từ biệt, Trọng Thủy còn trao đổi cách liên lạc khi lỡ hai nước xảy ra binh biến. Mị Châu bảo phu quân sẽ rắc lông ngỗng để tìm nhau. Triệu Đà nhờ có nỏ thần đánh cắp được, đã xâm lược được nước Âu Lạc. Khi Mị Châu cùng cha chạy trốn ra Biển, Trọng Thủy đã tìm theo dấu lông ngỗng để đuổi theo vợ. Thấy xác vợ mình trước biển, Trọng Thủy đem về an táng. Tương truyền lúc tắm, Trọng Thủy nhìn thấy bóng hình Mị Châu dưới giếng nước, liền lao đầu xuống giếng rồi chết.

     Về sau, khi người đời lấy ngọc do Mị Châu hóa thành, đem rửa vào nước giếng đó thì viên ngọc sẽ sáng đẹp vô cùng.

Chúng tôi đã hướng dẫn những bạn học viên Tóm tắt truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy. Chúc những bạn học tốt, mời những bạn cùng tìm hiểu thêm nhiều bài viết hơn tại CungHocVui.

Source: https://blogthuvi.com
Category: Blog