Họ Tên Tiếng Trung Quốc Của Bạn Dịch Từ Tiếng Việt [Đầy Đủ]

Tên tiếng Trung thì bạn có thể tự đặt theo ý thích. Hoặc đơn giản nhất là: dịch tên tiếng việt sang tiếng trung quốc. Và dưới đây là TOÀN BỘ tên tiếng Việt sang tiếng Trung cực kỳ đầy đủ.

Ngoài ra, bạn có thể tra cả Họ, tên đệm của mình luôn. Nào cùng xem tên tiếng Trung của bạn là gì nhé.
Ngoài ra, bạn hoàn toàn có thể tra cả Họ, tên đệm của mình luôn. Nào cùng xem tên tiếng Trung của bạn là gì nhé .

Hướng dẫn xem cách viết tên tiếng Trung

Ấn vào để xem cách viết

Tên, Họ tiếng Trung theo vần

Vần A

1. Á – Yà – 亚
亚

2. ÁI – Ài – 爱
爱

3. AN – An – 安
安

4. ÂN – Ēn  – 恩
恩

5. ẨN – Yǐn  – 隐
隐

6. ẤN – Yìn  – 印
印

7. ANH – Yīng  – 英
英

8. ÁNH – Yìng – 映
映

9. ẢNH – Yǐng – 影
影

10. ÂU – Qū – 区
区

Tiếp theo sang tên tiếng Hoa vần B. Hãy ấn vào tên để xem cách viết nhé .

Vần B

11. BA – Bō  – 波
波

12. BÁ – Bó – 伯
伯

13. BẮC – Běi  – 北
北

14. BÁCH – Bǎi  – 百
百

15. BẠCH – Bái – 白
白

16. BAN – Bān – 班
班

17. BẢN – Běn – 本
本

18. BĂNG – Bīng – 冰
冰

19. BẰNG – Féng  – 冯
冯

20. BẢO – Bǎo  – 宝
宝

21. BÁT – Bā – 八
八

22. BẢY – Qī – 七
七

23. BÉ – Bì  – 閉
閉

24. BẾN – Biàn – 变
变

25. BỈ – Bǐ – 彼
彼

26. BÌ – Bì – 碧
碧

27. BÍCH – Bì  – 碧
碧

28. BIÊN – Biān  – 边
边

29. BINH – Bīng – 兵
兵

30. BÍNH – Bǐng  – 柄
柄

31. BÌNH – Píng  – 平
平

32. BỐI – Bèi  – 贝
贝

33. BỘI – Bèi – 背
背

34. BÙI – Péi – 裴
裴

35. BỬU – Bǎo – 宝
宝

Vần C

36. CA – Gē – 歌
歌

37. CẦM – Qín – 琴
琴

38. CẨM – Jǐn – 锦
锦

39. CẬN – Jìn – 近
近

40. CẢNH – Jǐng  – 景
景

41. CAO – Gāo  – 高
高

42. CÁT – Jí – 吉
吉

43. CẦU – Qiú – 球
球

44. CHẤN – Zhèn – 震
震

45. CHÁNH – Zhēng – 争
争

46. CHÀNH – Gěng – 梗
梗

47. CHÁNH – Zhèng – 正
正

48. CHÂN – Zhēn – 真

49. CHẤN – Zhèn – 震
震

50. CHÂU – Zhū  – 朱
朱

51. CHI – Zhī  – 芝
芝

52. CHÍ  – Zhì  – 志
志

53. CHIẾN – Zhàn  – 战
战

54. CHIỂU – Zhǎo – 沼
沼

55. CHINH – Zhēng  – 征
征

56. CHÍNH – Zhèng  – 正
正

整57. CHỈNH – Zhěng – 整
珠58. CHU – Zhū – 珠
诸59. CHƯ – Zhū – 诸
准60. CHUẨN – Zhǔn – 准
祝61. CHÚC – Zhù – 祝
终62. CHUNG – Zhōng – 终
众63. CHÚNG – Zhòng – 众
征64. CHƯNG – Zhēng – 征
章65. CHƯƠNG – Zhāng – 章
掌66. CHƯỞNG – Zhǎng – 掌
专67. CHUYÊN – Zhuān – 专
昆68. CÔN – Kūn – 昆
公69. CÔNG – Gōng – 公
棒70. CỪ – Bàng – 棒
菊71. CÚC – Jú – 菊
工72. CUNG – Gōng – 工
疆73. CƯƠNG – Jiāng – 疆
强74. CƯỜNG – Qiáng – 强
九75. CỬU – Jiǔ – 九

Vần D

76. DẠ – Yè – 夜
夜

77. ĐẮC – De  – 得
得

78. ĐẠI – Dà  – 大
大

79. ĐAM – Dān – 担
担

80. ĐÀM – Tán  – 谈
谈

81. ĐẢM – Dān  – 担
担

82. ĐẠM – Dàn  – 淡
淡

83. DÂN – Mín – 民
民

84. DẦN – Yín – 寅
寅

85. ĐAN – Dān  – 丹
丹

86. ĐĂNG – Dēng  – 登
登

87. ĐĂNG – Dēng  – 灯
灯

88. ĐẢNG – Dǎng – 党
党

89. ĐẲNG – Děng – 等
等

90. ĐẶNG – Dèng  – 邓
邓

91. DANH – Míng – 名
名

92. ĐÀO – Táo  – 桃
桃

93. ĐẢO – Dǎo – 岛
岛

94. ĐẠO – Dào – 道
道

95. ĐẠT – Dá – 达 
达

96. DẬU – Yǒu – 酉
酉

97. ĐẤU – Dòu – 斗
斗

98. ĐÍCH – Dí  – 嫡
嫡

99. ĐỊCH – Dí  – 狄
狄

100. DIỄM – Yàn – 艳
艳

101. ĐIỀM – Tián – 恬
恬

102. ĐIỂM – Diǎn – 点
点

103. DIỄN – Yǎn – 演
演

104. DIỆN – Miàn – 面
面

105. ĐIỀN – Tián  – 田
田

106. ĐIỂN – Diǎn – 典
典

107. ĐIỆN – Diàn  – 电
电

108. DIỆP – Yè  – 叶
叶

109. ĐIỆP – Dié  – 蝶
蝶

110. DIỆU –  Miào  – 妙
妙

111. ĐIỀU – Tiáo – 条
条

112. DINH – Yíng – 营
营

113. ĐINH – Dīng – 丁
丁

114. ĐÍNH – Dìng – 订
订

115. ĐÌNH – Tíng – 庭
庭

116. ĐỊNH – Dìng  – 定
定

117. DỊU – Róu – 柔
柔

118. ĐÔ – Dōu  – 都
都

119. ĐỖ – Dù – 杜
杜

120. ĐỘ – Dù – 度
度

121. ĐOÀI – Duì – 兑
兑

122. DOÃN – Yǐn – 尹
尹

123. ĐOAN – Duān – 端
端

124. ĐOÀN – Tuán – 团
团

125. DOANH – Yíng  – 嬴
嬴

126. ĐÔN – Dūn – 惇
惇

127. ĐÔNG – Dōng – 东
东

128. ĐỒNG – Tóng  – 仝
仝

129. ĐỘNG – Dòng – 洞
洞

130. DU – Yóu – 游
游

131. DƯ – Yú – 余
余

132. DỰ – Xū  – 吁
吁

133. DỤC – Yù  – 育
育

134. ĐỨC – Dé  – 德
德

135. DUNG – Róng  – 蓉
蓉

136. DŨNG – Yǒng  – 勇
勇

137. DỤNG – Yòng – 用
用

138. ĐƯỢC – De – 得
得

139. DƯƠNG – Yáng  – 羊
羊

140. DƯỠNG – Yǎng – 养
养

141. ĐƯỜNG – Táng – 唐
唐

142. DƯƠNG  – Yáng – 杨
杨

143. DUY – Wéi  – 维
维

144. DUYÊN – Yuán  – 缘
缘

145. DUYỆT – Yuè – 阅
阅

Vần G

146. GẤM – Jǐn  – 錦
錦

147. GIA – Jiā  – 嘉
嘉

148. GIANG – Jiāng  – 江 
江

149. GIAO – Jiāo  – 交
交

150. GIÁP – Jiǎ  – 甲
甲

151. GIỚI – Jiè – 界
界

Vần H

152. HÀ – Hé  – 何
何

153. HẠ – Xià  – 夏
夏

154. HẢI – Hǎi  – 海
海

155. HÁN – Hàn – 汉
汉

156. HÀN – Hán  – 韩
韩

157. HÂN – Xīn  – 欣
欣

158. HẰNG – Héng – 姮 
姮

159. HÀNH – Xíng – 行
行

160. HẠNH – Xíng – 行
行

161. HÀO – Háo  – 豪
豪

162. HẢO – Hǎo  – 好
好

163. HẠO – Hào – 昊
昊

164. HẬU – Hòu  – 后
后

165. HIÊN – Xuān  – 萱
萱

166. HIẾN – Xiàn – 献
献

167. HIỀN – Xián  – 贤
贤

168. HIỂN – Xiǎn  – 显
显

169. HIỆN – Xiàn  – 现
现

170. HIỆP – Xiá  – 侠
侠

171. HIẾU – Xiào  – 孝
孝

172. HIỂU – Xiào – 孝
孝

173. HIỆU – Xiào – 校
校

174. HINH – Xīn – 馨
馨

175. HỒ – Hú – 湖
湖

176. HOA – Huā – 花
花

177. HÓA – Huà – 化 
化

178. HÒA – Hé – 和
和

179. HỎA – Huǒ  – 火
火

180. HOẠCH – Huò –  获
 获

181. HOÀI – Huái  – 怀
怀

182. HOAN – Huan – 欢
欢

183. HOÁN – Huàn – 奂
奂

184. HOÀN – Huán  – 环
环

185. HOẠN – Huàn – 宦
宦

186. HOÀNG – Huáng – 黄
黄

187. HOÀNH – Héng – 横
横

活188. HOẠT – Huó – 活
学189. HỌC – Xué – 学
悔190. HỐI – Huǐ – 悔
回191. HỒI – Huí – 回
会192. HỘI – Huì – 会
亥193. HỢI – Hài – 亥
红194. HỒNG – Hóng – 红
合195. HỢP – Hé – 合
許196. HỨA – Xǔ – 許
勋197. HUÂN – Xūn – 勋
训198. HUẤN – Xun – 训
喙199. HUẾ – Huì – 喙
惠200. HUỆ – Huì – 惠
雄201. HÙNG – Xióng – 雄
兴202. HƯNG – Xìng – 兴
香203. HƯƠNG – Xiāng – 香
向204. HƯỚNG – Xiàng – 向
红205. HƯỜNG – Hóng – 红
响206. HƯỞNG – Xiǎng – 响
休207. HƯU – Xiū – 休
友208. HỮU – You – 友
又209. HỰU – Yòu – 又
辉

210. HUY – Huī – 辉


玄211. HUYỀN – Xuán – 玄
县212. HUYỆN – Xiàn – 县
兄213. HUYNH – Xiōng – 兄
黄214. HUỲNH – Huáng – 黄
Cùng tra tên trong tiếng Trung vần K nhé.

Vần K

Cùng tra tên trong tiếng Trung vần K nhé .

215. KẾT – Jié – 结
结

216. KHA – Kē – 轲
轲

217. KHẢ – Kě – 可
可

218. KHẢI – Kǎi  – 凯
凯

219. KHÂM – Qīn – 钦
钦

220. KHANG – Kāng  – 康
康

221. KHANH – Qīng – 卿
卿

222. KHÁNH – Qìng  – 庆
庆

223. KHẨU – Kǒu – 口
口

224. KHIÊM – Qiān – 谦
谦

225. KHIẾT – Jié – 洁
洁

226. KHOA – Kē  – 科
科

227. KHỎE – Hǎo – 好
好

228. KHÔI – Kuì  – 魁
魁

229. KHUẤT – Qū  – 屈
屈

230. KHUÊ – Guī  – 圭
圭

231. KHUYÊN – Quān – 圈
圈

232. KHUYẾN – Quàn – 劝
劝

233. KIÊN – Jiān – 坚
坚

234. KIỆT – Jié  – 杰
杰

235. KIỀU – Qiào  – 翘
翘

236. KIM – Jīn – 金
金

237. KÍNH – Jìng – 敬
敬

238. KỲ – Qí – 淇
淇

239. KỶ – Jì – 纪
纪

Vần L

240. LÃ – Lǚ  – 吕
吕

241. LẠC – Lè – 乐
乐

242. LAI – Lái – 来
来

243. LẠI – Lài  – 赖
赖

244. LAM – Lán – 蓝
蓝

245. LÂM – Lín  – 林
林

246. LÂN – Lín – 麟
麟

247. LĂNG – Líng – 陵
陵

248. LÀNH – Lìng  – 令
令

249. LÃNH – Lǐng – 领
领

250. LÊ – Lí  – 黎
黎

251. LỄ – Lǐ – 礼
礼

252. LỆ – Lì – 丽
丽

253. LEN – Lián  – 縺
縺

254. LI – Máo – 犛
犛

255. LỊCH – Lì – 历
历

256. LIÊN – Lián – 莲
莲

257. LIỄU – Liǔ – 柳
柳

258. LINH – Líng – 泠
泠

259. LOAN – Wān – 湾
湾

260. LỘC – Lù – 禄
禄

261. LỢI – Lì – 利
利

262. LONG – Lóng – 龙
龙

263. LỤA – Chóu – 绸
绸

264. LUÂN – Lún  – 伦
伦

265. LUẬN – Lùn – 论
论

266. LỤC – Lù  – 陸
陸

267. LỰC – Lì – 力
力

268. LƯƠNG – Liáng – 良
良

269. LƯỢNG – Liàng – 亮
亮

270. LƯU – Liú – 刘
刘

271. LUYẾN – Liàn – 恋
恋

272. LY – Lí  – 璃
璃

273. LÝ – Li  – 李
李

Vần M

274. MÃ – Mǎ  – 马
马

275. MAI – Méi  – 梅
梅

276. MẬN – Li – 李
李

277. MẠNH – Mèng  – 孟
孟

278. MẬU – Mào – 贸
贸

279. MÂY – Yún – 云
云

280. MẾN – Miǎn – 缅
缅

281. MỊ – Mī – 咪
咪

282. MỊCH – Mi – 幂
幂

283. MIÊN – Mián – 绵
绵

284. MINH – Míng  – 明
明

285. MƠ – Mèng – 梦
梦

286. MỔ – Pōu – 剖
剖

287. MY – Méi  – 嵋
嵋

288. MỸ – Měi  – 美
美

Vần N

289. NAM – Nán  – 南
南

290. NGÂN – Yín – 银
银

291. NGÁT – Fù – 馥
馥

292. NGHỆ – Yì – 艺
艺

293. NGHỊ – Yì – 议
议

294. NGHĨA – Yì – 义
义

295. NGÔ – Wú  – 吴
吴

296. NGỘ – Wù  – 悟
悟

297. NGOAN – Guāi – 乖
乖

298. NGỌC – Yù – 玉
玉

299. NGUYÊN – Yuán  – 原
原

300. NGUYỄN – Ruǎn  – 阮
阮

301. NHÃ – Yā – 雅
雅

302. NHÂM – Rén – 壬
壬

303. NHÀN – Xián – 闲
闲

304. NHÂN – Rén  – 人 
人

305. NHẤT – Yī – 一
一

306. NHẬT – Rì  – 日
日

307. NHI – Er  – 儿
儿

308. NHIÊN – Rán  – 然
然

309. NHƯ – Rú  – 如
如

310. NHUNG – Róng – 绒
绒

311. NHƯỢC – Ruò – 若
若

312. NINH – É – 娥
娥

313. NỮ – Nǚ  – 女
女

314. NƯƠNG – Niang – 娘
娘

Vần O

315. OANH – Yíng – 萦
萦

Tiếp theo, dịch tên sang tiếng trung cho vần P.

Vần P

316. PHÁC – Pǔ – 朴
朴

317. PHẠM – Fàn  – 范
范

318. PHAN – Fān – 藩
藩

319. PHÁP – Fǎ – 法
法

320. PHI – Fēi –  -菲
 -菲

321. PHÍ – Fèi  – 费
费

322. PHONG – Fēng – 峰
峰

323. PHONG – Fēng – 风
风

324. PHÚ – Fù  – 富
富

325. PHÙ – Fú  – 扶
扶

326. PHÚC – Fú – 福
福

327. PHÙNG – Féng  – 冯
冯

328. PHỤNG – Fèng – 凤
凤

329. PHƯƠNG – Fāng  – 芳
芳

330. PHƯỢNG – Fèng  – 凤
凤

Vần Q

331. QUÁCH – Guō  – 郭
郭

332. QUAN – Guān – 关
关

333. QUÂN – Jūn  – 军
军

334. QUANG – Guāng – 光
光

335. QUẢNG – Guǎng – 广
广

336. QUẾ – Guì – 桂
桂

337. QUỐC – Guó – 国
国

338. QUÝ – Guì – 贵
贵

339. QUYÊN – Juān  – 娟
娟

340. QUYỀN – Quán – 权
权

341. QUYẾT – Jué – 决
决

342. QUỲNH – Qióng – 琼
琼

Vần S

343. SÂM – Sēn – 森
森

344. SẨM – Shěn  – 審
審

345. SANG – Shuāng – 瀧
瀧

346. SÁNG – Chuàng – 创
创

347. SEN – Lián – 莲
莲

348. SƠN – Shān – 山
山

349. SONG – Shuāng – 双
双

350. SƯƠNG – Shuāng – 霜
霜

Trong vần T này sẽ có tên trung quốc của mình nhé ^^.

Vần T

351. TẠ – Xiè – 谢
谢

352. TÀI – Cái  – 才
才

353. TÂN – Xīn  – 新
新

354. TẤN – Jìn – 晋
晋

355. TĂNG – Céng – 曾
曾

356. TÀO – Cáo – 曹 
曹

357. TẠO – Zào – 造
造

358. THẠCH – Shí – 石
石

359. THÁI – Tài – 泰
泰

360. THÁM – Tàn – 探
探

361. THẮM – Shēn – 深
深

362. THẦN – Shén – 神
神

363. THẮNG – Shèng  – 胜
胜

364. THANH – Qīng  – 青
青

365. THÀNH – Chéng  – 城
城

366. THÀNH – Chéng  – 成
成

367. THÀNH – Chéng  – 诚
诚

368. THẠNH – Shèng – 盛
盛

369. THAO – Táo – 洮
洮

370. THẢO – Cǎo  – 草
草

371. THẾ – Shì  – 世
世

372. THI – Shī – 诗
诗

373. THỊ – Shì  – 氏
氏

374. THIÊM – Tiān  – 添
添

375. THIÊN – Tiān  – 天
天

376. THIỀN – Chán – 禅
禅

377. THIỆN – Shàn  – 善
善

378. THIỆU – Shào  – 绍
绍

379. THỊNH – Shèng  – 盛
盛

380. THO – Qiū – 萩
萩

381. THƠ – Shī – 诗
诗

382. THỔ – Tǔ  – 土
土

383. THOA – Chāi – 釵
釵

384. THOẠI – Huà  – 话
话

385. THOAN – Jùn – 竣
竣

386. THƠM – Xiāng – 香
香

387. THÔNG – Tōng – 通
通

388. THU – Qiū  – 秋
秋

389. THƯ – Shū  – 书
书

390. THUẬN – Shùn  – 顺
顺

391. THỤC – Shú – 熟
熟

392. THƯƠNG – Cāng – 鸧 
鸧

393. THƯƠNG – Chuàng  – 怆
怆

394. THƯỢNG – Shàng – 上
上

395. THÚY – Cuì – 翠
翠

396. THÙY – Chuí  – 垂
垂

397. THỦY – Shuǐ  – 水
水

398. THỤY – Ruì – 瑞
瑞

399. TIÊN – Xian  – 仙
仙

400. TIẾN – Jìn  – 进
进

401. TIỆP – Jié – 捷
捷

402. TÍN – Xìn  – 信
信

403. TÌNH – Qíng – 情
情

404. TỊNH – Jìng  – 净
净

405. TÔ – Sū  – 苏
苏

406. TOÀN – Quán  – 全
全

407. TOẢN – Zǎn – 攒
攒

408. TÔN – Sūn – 孙
孙

409. TRÀ – Chá – 茶
茶

410. TRÂM – Zān  – 簪
簪

411. TRẦM – Chén  – 沉
沉

412. TRẦN – Chén – 陈
陈

413. TRANG – Zhuāng  – 妝
妝

414. TRÁNG – Zhuàng – 壮
壮

415. TRÍ – Zhì – 智
智

416. TRIỂN – Zhǎn  – 展
展

417. TRIẾT – Zhé – 哲
哲

418. TRIỀU – Cháo – 朝
朝

419. TRIỆU – Zhào – 赵
赵

420. TRỊNH – Zhèng – 郑
郑

421. TRINH – Zhēn – 贞
贞

重422. TRỌNG – Zhòng – 重
忠423. TRUNG – Zhōng – 忠
张424. TRƯƠNG – Zhāng – 张
宿425. TÚ – Sù – 宿
胥426. TƯ – Xū – 胥
私427. TƯ – Sī – 私
荀428. TUÂN – Xún – 荀
俊429. TUẤN – Jùn – 俊
慧430. TUỆ – Huì – 慧
松431. TÙNG – Sōng – 松
祥432. TƯỜNG – Xiáng – 祥
想433. TƯỞNG – Xiǎng – 想
宣434. TUYÊN – Xuān – 宣
璿435. TUYỀN – Xuán – 璿
泉436. TUYỀN – Quán – 泉
雪437. TUYẾT – Xuě – 雪
子438. TÝ – Zi – 子

Vần U

439. UYÊN – Yuān  – 鸳 
鸳

440. UYỂN – Yuàn  – 苑
苑

441. UYỂN – Wǎn – 婉
婉

Vần V

442. VÂN – Yún  – 芸
芸

443. VĂN – Wén  – 文
文

444. VẤN – Wèn  – 问
问

445. VI – Wéi  – 韦
韦

446. VĨ – Wěi – 伟
伟

447. VIẾT – Yuē – 曰
曰

448. VIỆT – Yuè – 越
越

449. VINH – Róng  – 荣
荣

450. VĨNH – Yǒng  – 永
永

451. VỊNH – Yǒng – 咏
咏

452. VÕ – Wǔ – 武
武

453. VŨ – Wǔ  – 武
武

454. VŨ – Wǔ  – 羽
羽

455. VƯƠNG – Wáng  – 王
王

456. VƯỢNG – Wàng  – 旺
旺

457. VY – Wéi  – 韦
韦

458. VỸ – Wěi – 伟
伟

Vần X

459. XÂM – Jìn  – 浸
浸

460. XUÂN – Chūn – 春
春

461. XUYÊN – Chuān – 川
川

462. XUYẾN – Chuàn – 串
串

Vần Y

463. Ý – Yì  – 意
意

464. YÊN – Ān – 安
安

465. YẾN – Yàn  – 燕
燕

100 họ của người Hoa thông dụng

họ người hoa

Ngoài ra, bạn hoàn toàn có thể xem thêm những Tên tiếng trung hay ở đây :
Hãy comment tên tiếng trung trung quốc của bạn để mọi người cùng biết. Bạn nào chưa có tên trung quốc của mình, hãy share bài viết lên facebook. Sau đó comment tại đây để được giải đáp nhé .

4.9 / 5 – ( 51 bầu chọn )

CẢNH BÁO: toihoctiengtrung.com chỉ có duy nhất 1 website này. Hiện tại toihoctiengtrungquoc .com dùng danh nghĩa bên mình để chuộc lợi. Mong các bạn đề phòng.

Source: https://blogthuvi.com
Category: Blog