Die Zahlen, Ordinalzahlen: Số đếm và số thứ tự trong tiếng Đức

Số là một trong những kiến thức nền tảng đối với các bạn học ngoại ngữ. Bởi cuộc sống xung quanh chúng ta luôn luôn bao gồm các con số: số điện thoại, số nhà, tuổi, giá tiền, giờ giấc,… Vậy bạn hãy thử tưởng tượng nếu mình không thể đọc các con số, cuộc sống của bạn sẽ bị xáo trộn như thế nào chưa? Dưới đây là những thông tin về số đếm và số thứ tự trong tiếng Đức. Hy vọng bài viết này sẽ hỗ trợ thêm cho các bạn về việc học số.

Die Zahlen: Số đếm trong tiếng Đức

Số đếm từ 1-12

1 eins 7 sieben2 zwei 8 acht

3  drei                                        9 neun

4 vier 10 zehn5 fünf 11 elf6 sechs 12 zwölf

Lưu ý: Chú ý cách đọc của các số: fünf, elf, zwölf

Số đếm từ 13-19

13 dreizehn = drei + zehn ( 3 + 10 )14 vierzehn ( 4 + 10 )15 fünfzehn ( 5 + 10 )16 sechzehn ( quan tâm không phải sechszehn )17 siebzehn ( quan tâm không phải siebenzehn )18 achtzehn19 neunzehnSố đếm từ 13-19 rất đơn thuần phải không những bạn ? Chỉ cần lấy số hàng đơn vị chức năng + “ zehn ” là xong rồi này .

Số tròn chục 

20 zwanzig ( chú ý quan tâm không phải zweizig )30 dreißig ( chú ý quan tâm đặc biệt quan trọng : không phải dreizig )40 vierzig50 fünfzig60 sechzig ( bỏ s trong “ sechs ” )70 siebzig ( bỏ en trong “ sieben ” )80 achtzig90 neunzigVậy số tròn chục 2 chữ số, những bạn chỉ cần lấy số hàng chục + “ zig ” thôi này, chú ý quan tâm zwanzig và dreißig, sechzig, siebzig là trường hợp đặc biệt quan trọng nha )

Số lẻ hàng chục

Cách đọc : hàng đơn vị chức năng đọc trước, hàng chục đọc sau21 : einundzwanzig76 : sechsundsiebzig67 : siebenundsechzig93 : dreiundneunzig37 : siebenunddreißigLưu ý :

  • Số có 2 chữ số trong tiếng Đức đọc ngược : hàng đơn vị đọc trước, hàng chục sau
  • Nếu hàng đơn vị là 1(eins), cần bỏ “-s” trước khi ghép số : 31 (einunddreißig), 41 (einundvierzig),…

Số tròn trăm

Cách đọc : Số hàng trăm + hundert100 einhundert / hundert200 zweihundert… .600 sechshundert700 siebenhundert

800 achthundert

  1. Số lẻ hàng trăm và số lẻ hàng nghìn
  2. Số lẻ hàng trăm: số hàng trăm + số hàng đơn vị + số hàng chục

101 einhunderteins ( hunderteins )106 einhundertsechs ( hundertsechs )107 einhundertsieben ( hundertsieben )

421 vierhunderteinundzwanzig

670 sechshundertsiebzig789 siebenhundertneunundachtzig

Số lẻ hàng nghìn

Trước tiên ta có : 1000 eintausend ( tausend )2000 zweitausend6000 sechstausend7000 siebentausend1003 tausenddrei2020 zweitausendzwanzigVới những số lẻ hàng nghìn có 2 cách đọc :

  • Cách 1: hàng nghìn+ hàng trăm+ hàng đơn vị + hàng chục

1254 ( ein ) tausendzweihundertvierundfünfzig3687 dreitausendsechshundertsiebenundachtzig7926 siebentausendneunhundertsechsundzwanzig… .– Cách 2 : đọc theo cách đọc của năm sinh : ( số hàng nghìn cùng hàng trăm ) + hundert và hàng đơn vị chức năng cùng hàng chục1952 neunzehnhundertzweiundfünfzig1574 fünfzehnhundertvierundsiebzig1890 achtzehnhundertneunzig… ..

Ordinalzahlen: Số thứ tự trong tiếng Đức

Số thứ tự từ 1-19

Cách đọc : Thêm đuôi – te vào số đếm ( trường hợp số đếm kết thúc – t thì chỉ cần thêm – e ), Trường hợp đặc biệt quan trọng : số 1,2,3 :1 der erste2 der zweite3 der dritte4 der vierte5 der fünfte6 der sechste7 der siebte8 der achte…16 der sechzehnte17 der siebzehnte18 der achtzehnte19 der neunzehnte

Số thứ tự từ 20 trở lên

Cách đọc : thêm đuôi – ste vào sau số đếm20 der zwanzigste21 der einundzwanzigste…30 der dreißigste

….
Với câu hỏi ngày tháng năm sinh: cần dùng “am” trước ngày và phải thêm đuôi “-n” vào sau số thứ tự:

Wann bist du geboren? 

– Ich bin am 07.9.1998 geboren. ( am siebten September neunzehnhundertachtundneunzig hoặc am siebten Neunten neunzehnhundertachtundneunzig )– Ich bin am 24.6.1975 geboren. ( am vierundzwanzigsten Juni neunzehnhundertfünfundsiebzig hoặc am vierundzwanzigsten Sechste neunzehnhundertfünfundsiebzig )Trên đây là cách đọc số đếm và số thứ tự trong tiếng Đức. Hy vọng bài viết mang lại thông tin có ích trong quy trình học tiếng Đức của bạn. Chúc những bạn thành công xuất sắc !

Source: https://blogthuvi.com
Category: Blog