Số đếm tiếng Anh từ 1 đến 20

Số đếm tiếng Anh từ 1 đến 20

Học tiếng Anh không chỉ gồm việc học từ vựng và ngữ pháp, mà còn phải biết cách đếm số. Đặc biệt, số đếm từ 1 đến 20 được sử dụng rất phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, hôm nay Blog Thú Vị xin giới thiệu cho các bạn số đếm tiếng Anh từ 1 đến 20 cùng cách sử dụng số đếm trong tiếng Anh.

so-diem-tieng-anh-tu-1-den-20

1. Số đếm tiếng Anh từ 1 đến 20

Dưới đây là bảng số đếm tiếng Anh từ 1 đến 20:

Số đếm Cách viết Phiên âm
0 zero /ˈziːroʊ/
1 one /wʌn/
2 two /tuː/
3 three /θriː/
4 four /fɔːr/
5 five /faɪv/
6 six /sɪks/
7 seven /’sɛvn/
8 eight /eɪt/
9 nine /naɪn/
10 ten /tɛn/
11 eleven /ɪˈlɛvn/
12 twelve /twɛlv/
13 thirteen /ˌθɜːrˈtiːn/
14 fourteen /ˌfɔːrˈtiːn/
15 fifteen /ˌfɪfˈtiːn/
16 sixteen /ˌsɪksˈtiːn/
17 seventeen /ˌsɛvnˈtiːn/
18 eighteen /ˌeɪˈtiːn/
19 nineteen /ˌnaɪnˈtiːn/
20 twenty /ˈtwɛnti/

Ngoài việc học số đếm, để phát âm tiếng Anh chuẩn, bạn có thể sử dụng phần mềm phát âm của English4u. Với phần mềm này, bạn có thể luyện tập phát âm chính xác và cải thiện trình độ tiếng Anh của mình.

2. Cách sử dụng số đếm trong tiếng Anh

2.1. Dùng để đếm số lượng

Số đếm trong tiếng Anh được sử dụng để đếm số lượng. Dưới đây là một số ví dụ:

  • I have seven pens: Tôi có 7 cây bút.
  • My family has four people: Gia đình tôi có 4 người.
Xem thêm  Tiệc chia tay là gì? Tiệc Farewell Party tặng quà gì?

2.2. Nói số điện thoại thông minh

Số đếm cũng được sử dụng để nói số điện thoại. Ví dụ:

My phone number is one-nine-seven, nine-four-six, three-eight-two. Số điện thoại của tôi là: 097.946.382.

2.3. Chỉ độ tuổi

Số đếm cũng có thể được sử dụng để chỉ độ tuổi. Ví dụ:

  • I am nineteen years old: Tôi 19 tuổi.

2.4. Chỉ năm

Cuối cùng, số đếm cũng có thể được sử dụng để chỉ năm. Ví dụ:

He was born in nineteen ninety-four: Anh ấy sinh năm 1994.

Đó là những cách sử dụng số đếm trong tiếng Anh. Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp bạn làm quen với số đếm tiếng Anh từ 1 đến 20 và biết cách sử dụng chúng một cách hiệu quả.

Đọc thêm tại: Số đếm tiếng Anh từ 1 đến 20

Source: Blog Thú Vị