Số 18 Tiếng Anh Là Gì ❤️️Cách Đọc, Đếm Số Thứ Tự 18 Chuẩn

Số 18 Tiếng Anh Là Gì ❤ ️ ️ Cách Đọc, Đếm Số Thứ Tự 18 Chuẩn ✅ Chia Sẻ Những Kiến Thức Về Số Đếm Và Số Thứ Tự Cơ Bản Giúp Bạn Làm Chủ Tiếng Anh .

Số 18 Tiếng Anh Là Gì

Trong tiếng Anh, người học sẽ phải học cách đọc, cách viết số đếm và số thứ tự, đây là những kiến thức và kỹ năng cơ bản. Số 18 Tiếng Anh Là Gì ? Cùng chúng tôi khám phá trong những san sẻ của bài viết dưới đây nhé !

Đối với một người học tiếng Anh, hiểu được số tứ tự và số đếm là điều cơ bản cần thiết để có thể sử dụng và giao tiếp tiếng Anh thành công. Trong tiếng Anh có 2 dạng số:

 • Số đếm (cardinal numbers) – 1 (one), 2 (two)… Dùng vớ mục đích chính đếm số lượng.
 • Số thứ tự (ordinal numbers) – 1st (first), 2nd (second)… Dùng để xếp hạng, tuần tự.

Số 18 trong tiếng Anh được sử dụng phổ cập như sau :

 • Số 18 (số đếm): Eighteen
 • Thứ 18 (số thứ tự): Eighteenth

Gửi Tặng Kèm bạn 💕 Tiếng Anh Từ 1 Đến 10 💕 Bảng Số Thứ Tự, Cách Đọc Chuẩn

Số 18 Tiếng Anh Viết Như Thế Nào

Chắc chắn những người đang học tiếng Anh thì sẽ rất quen thuộc với những số lượng đếm, những số lượng này khá đơn thuần và được sử dụng nhiều. Số 18 Tiếng Anh Viết Như Thế Nào ? Câu vấn đáp cho bạn là E-I-G-H-T-E-E-N .
Số 18 Tiếng Anh Viết Như Thế NàoSố 18 Tiếng Anh Viết Như Thế NàoTham khảo bảng những số đếm tiếng Anh cơ bản từ 1 đến 20 :

1
One

Two

Three

Four

Five

Six

Seven

Eight

Nine
10 
Ten
11 
eleven
12 
twelve
13 
thirteen
14 
fourteen
15 
fifteen
16 
sixteen
17 
seventeen
18 
eighteen
19 
nineteen
20 
twenty

Ngoài ra, 1 số ít cách chỉ số lượng phổ cập trong tiếng Anh mà bạn cần ghi nhớ như sau :
Những số sau đây khi thêm S sẽ có nghĩa khác, không còn là 1 số lượng đơn cử nữa mà là một cách nói ước đạt, nhớ là bạn phải có OF đằng sau :

 • TENS OF = hàng chục..
 • DOZENS OF = hàng tá…
 • HUNDREDS OF = hàng trăm
 • THOUSANDS OF = hàng ngàn
 • MILLIONS OF = hàng triệu
 • BILLIONS OF = hàng tỷ

Thí dụ : EVERYDAY, MILLIONS OF PEOPLE IN THE WORLD ARE HUNGRY. ( Mỗi ngày có hàng triệu người trên quốc tế bị đói )
Cách đếm số lần :

 • ONCE = một lần (có thể nói ONE TIME nhưng không thông dụng bằng ONCE)
 • TWICE = hai lần (có thể nói TWO TIMES nhưng không thông dụng bằng TWICE)
 • Từ ba lần trở lên, ta phải dùng ” Số từ + TIMES” :
 • THREE TIMES = 3 lần
 • FOUR TIMES = 4 lần

Thí dụ : I HAVE SEEN THAT MOVIE TWICE. = Tôi đã xem phim đó hai lần rồi .

Chia sẻ 💔 Số 16, 17 Tiếng Anh 💔 Cách Đọc, Đếm Số Thứ Tự 16 Chuẩn

Phiên Âm Số 18 Trong Tiếng Anh

Phát âm là kỹ năng và kiến thức quan trọng khi bạn học tiếng Anh tiếp xúc. Nhưng làm thế nào để phát âm chuẩn ? Bạn cần phải biết phiên âm tiếng Anh quốc tế. Dưới đây là Phiên Âm Số 18 Trong Tiếng Anh chuẩn xác để bạn tìm hiểu thêm :

Số đếm Cách viết Phiên âm
18 Eighteen /ˌeɪˈtiːn/

Bảng phiên âm số đếm cơ bản trong tiếng AnhBảng phiên âm số đếm cơ bản trong tiếng AnhMời bạn xem nhiều hơn 🌟 Số 19 Tiếng Anh Là Gì 🌟 Cách Đọc, Đếm Số Thứ Tự 19 Chuẩn

Số 18 Tiếng Anh Đọc Là Gì

Số 18 Trong Tiếng Anh Đọc Là Gì ? Bạn sẽ cần nghe và học cách phát âm chuẩn trong video dưới đây để hoàn toàn có thể chớp lấy được số 18 tiếng Anh đọc sao cho đúng .

Tham khảo thêm 🌟 Số 30 Tiếng Anh Là Gì 🌟 Cách Đọc, Đếm Số Thứ Tự 30 Chuẩn

Số Thứ Tự 18 Trong Tiếng Anh Viết Thế Nào

Các số lượng thứ tự trong tiếng anh được sử dụng rất thông dụng, tuy nhiên nhiều người cũng do dự và thường nhầm lẫn với số đếm. Để biết Số Thứ Tự 18 Trong Tiếng Anh Viết Thế Nào, mời bạn cùng tìm hiểu thêm dưới đây :
Số thứ tự 18 trong tiếng Anh sẽ có cách viết và phiên âm như sau :

Số thứ tự Tiếng Anh Phiên âm
18th eighteenth /ˌeɪˈtiːnθ/

Tham khảo bảng cách viết và phiên âm những số thứ tự cơ bản trong tiếng Anh :

SỐ THỨ TỰ CÁCH VIẾT PHIÊN ÂM (UK) PHIÊN ÂM (US)
thứ nhất first /fɜːst/ /ˈfɝːst/
thứ hai second /ˈsekənd/
thứ ba third /θɜːd/ /θɝːd/
thứ tư fourth /fɔːθ/ /fɔːrθ/
thứ năm fifth /fɪfθ/
thứ sáu sixth /sɪksθ/
thứ bảy seventh /ˈsevnθ/
thứ tám eighth /eɪtθ/
thứ chín ninth /naɪnθ/
thứ mười tenth /tenθ/
thứ mười một eleventh /ɪˈlevnθ/
thứ mười hai twelfth /twelfθ/
thứ mười ba thirteenth /ˌθɜːˈtiːnθ/ /θɝːˈtiːnθ/
thứ mười bốn fourteenth /ˌfɔːˈtiːnθ/ /ˌfɔːrˈtiːnθ/
thứ mười lăm fifteenth /ˌfɪfˈtiːnθ/
thứ mười sáu sixteenth /ˌsɪksˈtiːnθ/
thứ mười bảy seventeenth /ˌsevnˈtiːnθ/
thứ mười tám eighteenth /ˌeɪˈtiːnθ/
thứ mười chín nineteenth /ˌnaɪnˈtiːnθ/
thứ hai mươi twentieth /ˈtwentiəθ/
thứ hai mốt twenty-first /ˈtwenti fɜːrst/
thứ hai hai twenty-second /ˈtwentiˈsekənd/
thứ hai ba twenty-third /ˈtwenti θɜːrd/
thứ ba mươi thirtieth /ˈθɜːtiəθ/ /ˈθɝː.t̬i.əθ/
thứ bốn mươi fortieth /ˈfɔːtiəθ/ /ˈfɔːr.t̬i.əθ/
thứ năm mươi fiftieth /ˈfɪftiəθ/
thứ sáu mươi sixtieth /ˈsɪkstiəθ/
thứ bảy mươi seventieth /ˈsevntiəθ/
thứ tám mươi eightieth /ˈeɪtiəθ/
thứ chín mươi ninetieth /ˈnaɪntiəθ/
thứ một trăm hundredth /ˈhʌndrədθ/
thứ một trăm linh một one hundred (and) first /wʌn ˈhʌn.drəd (ænd) fɜːst/ /wʌn ˈhʌn.drəd (ænd) ˈfɝːst/
thứ một trăm linh hai one hundred (and) second /wʌn ˈhʌn.drəd (ænd) ˈsek.ənd/
thứ một nghìn one thousandth /wʌnˈθaʊznθ/
thứ mười nghìn ten thousandth /ten ˈθaʊzəndθ/
thứ một trăm nghìn one hundred thousandth /wʌn ˈhʌn.drəd ˈθaʊ.zənθ/
thứ một triệu one millionth /wʌnˈmɪljənθ/
thứ một tỷ one billionth /wʌn ˈbɪl.jənθ/

Chúng ta thường sử dụng số thứ tự để nói về phân số ( fractions ) :

 • 1/2 – a half
 • 1/3 – a third
 • 2/3 – two thirds
 • 1/4 – a quarter (a fourth)
 • 3/4 – three quarters (three fourths)
 • 1/5 – a fifth
 • 2/5 – two fifths
 • 1/6 – a sixth
 • 5/6 – five sixths
 • 1/7 – a seventh
 • 1/8 – an eighth
 • 1/10 – a tenth
 • 7/10 – seven tenths
 • 1/20 – a twentieth
 • 47/100 – forty-seven hundredths
 • 1/100 – a hundredth
 • 1/1,000 – a thousandth

Lưu ý : Phân số được viết dưới dạng hỗn số ( mixed numbers ), phải sử dụng AND để nối hai phần với nhau. Ví dụ : 1 ¾ = one and three quarters hoặc one and three fourths .

Gợi ý cho bạn 🌟 Số Thứ Tự Trong Tiếng Anh 🌟 Bảng Số Đếm Tiếng Anh 1-100

Mẹo Học Số Mười Tám Tiếng Anh Nhớ Lâu

Với không ít bạn việc học tiếng Anh thật sự không khác gì “ cực hình ”. Học trước quên sau, tuy nhiên, không học thì không có cách nào sử dụng được môn ngoại ngữ này. Chính bởi vậy nên bất kể ai cũng phải xem xét đến những Mẹo Học Số Mười Tám Tiếng Anh Nhớ Lâu để giúp quy trình học thuận tiện hơn .
Để bạn hoàn toàn có thể học đúng cách và thuộc lòng được những số trong tiếng Anh, thì quy trình học của mình và thực hành thực tế bạn cần phải ghi nhớ một vài chú ý quan tâm cơ bản dưới đây .

 • Thứ nhất, cần phải học thuộc các số. Từ số đơn đến số kép, hàng chục và hàng đơn vị. Khi đọc số và ghép số, nhớ đọc đúng thứ tự thì người nghe mới hiểu được ý nghĩa.
 • Thứ hai, học số trong tiếng Anh muốn nhớ được lâu, thực hành thực tế một cách thuần thục nhất những bạn cũng nên học nó như học từ vựng và ghi chép lại trong một cuốn sổ để nếu quên hoàn toàn có thể đem ra sử dụng ôn bài luôn .
 • Thứ ba, muốn đọc số đếm chuẩn, đúng thì nhớ thực hành thường xuyên nhé các bạn.

Mời bạn đón đọc 🌟 Bảng Chữ Cái Tiếng Anh 🌟 Cách Đọc Chữ Cái Alphabet

Ý Nghĩa Tiếng Anh Số 18

Ý Nghĩa Tiếng Anh Số 18 sẽ giúp tất cả chúng ta ứng dụng số lượng này linh động trong đời sống. Bạn biết đấy, nguồn năng lượng trong số lượng là vô cùng lớn và nếu tất cả chúng ta biết tận dụng nó sẽ thu lại được nhiều suôn sẻ .

Ý nghĩa số 18 theo quan niệm của người xưa đây là một con số đẹp. Lý do là bởi cách phát âm tiếng Hán Việt của số 18 có nghĩa là may mắn. Con số đại diện cho sự khởi đầu của may mắn, thịnh vượng, thành công. Ngoài ra, số 18 khi kết hợp với các con số khác sẽ có ý nghĩa như sau:

 • 118: Mang ý nghĩa thành công, phát đạt
 • 218: Có ý nghĩa luôn sinh lộc, phát đạt và thành công
 • 318: Con số giúp chủ nhân luôn phát tài, phát lộc
 • 418: Là con số thể hiện sự may mắn và phát lộc
 • 518: Con số hội tụ cả tài và phúc
 • 618: Tài lộc luôn sinh sôi, gia chủ thành công phát đạt
 • 718: Ẩn chứa sự huyền bí
 • 818: Con số sinh phát

Đọc nhiều hơn với 🔥 Số 50 Tiếng Anh Là Gì 🔥 Cách Đọc, Đếm Số Thứ Tự 50 Chuẩn

Source: https://blogthuvi.com
Category: Blog