Quyền lực tuyệt đối của Mark Zuckerberg ở Meta

Quyền lực tuyệt đối của Mark Zuckerberg ở Meta

Trong một thế giới công nghệ ngày càng phát triển, Mark Zuckerberg đã xây dựng một đế chế quyền lực với vị trí CEO của Meta – công ty đại chúng sở hữu Facebook. Dù công ty gặp nhiều vấn đề kinh doanh, nhưng hội đồng quản trị khó lòng sa thải ông vì cấu trúc công ty đặc biệt mà ông đã xây dựng.

Quyền lực tuyệt đối của Mark Zuckerberg ở Meta
Quyền lực tuyệt đối của Mark Zuckerberg ở Meta

Cấu trúc cổ phiếu hai tầng

Meta, với cấu trúc cổ phiếu hai tầng, đã giúp Mark Zuckerberg nắm giữ quyền biểu quyết tuyệt đối trong công ty. Ông nắm giữ 60% cổ phần và 90% lượng cổ phiếu đặc biệt, kiểm soát hoàn toàn mạng xã hội này. Điều này khiến ông trở thành một trong những CEO quyền lực nhất Mỹ.

Sự tự do và độc tài

Với quyền kiểm soát tuyệt đối, Mark Zuckerberg có thể đưa ra các quyết định quan trọng mà không phải lo ngại bị sa thải. Ông đã sử dụng quyền này để thực hiện các thay đổi trong Facebook, như thay đổi thuật toán hiển thị nội dung, ưu tiên đăng tải của bạn bè và gia đình, tạo ra những trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Tiềm năng và tranh cãi

Dù quyền lực của Mark Zuckerberg đã giúp Meta đạt được thành công lớn, nhiều người cho rằng ông có thái độ độc tài và kiểm soát quá nhiều. Tuy nhiên, cấu trúc cổ phiếu hai tầng không chỉ áp dụng cho Meta, nhiều công ty công nghệ khác như Google và Snap cũng đã sử dụng cấu trúc này.

Xem thêm  Tại sao Google Maps hiển thị khác nhau giữa các quốc gia?

FAs

  • Meta là công ty đại chúng sở hữu Facebook và cấu trúc cổ phiếu hai tầng.
  • Mark Zuckerberg nắm giữ quyền biểu quyết tuyệt đối trong công ty.
  • Ông có quyền tự do ra quyết định và kiểm soát công ty.
  • Cấu trúc cổ phiếu hai tầng không chỉ áp dụng cho Meta, nhiều công ty công nghệ khác cũng đã sử dụng.

Kết luận

Mark Zuckerberg đã xây dựng một đế chế quyền lực với vị trí CEO của Meta. Qua cấu trúc cổ phiếu hai tầng, ông nắm giữ quyền biểu quyết tuyệt đối trong công ty. Mặc dù đôi khi gặp tranh cãi, quyền lực của ông đã giúp Meta đạt được thành công lớn và trở thành một trong những công ty công nghệ hàng đầu thế giới.

Discover more insightful articles like this one on Blogthuvi.com.