Hướng dẫn giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc 2021

Với việc nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nhờ vào vận dụng từ kỳ tính thuế năm 2020 sẽ giúp nhiều người lao động không phải nộp thuế thu nhập. Sẽ được tính giảm trừ gia cảnh cho người nhờ vào nếu người nộp thuế đã ĐK thuế và được cấp mã số thuế .

1. Mức giảm trừ gia cảnh mới nhất

Căn cứ Điều 1 Nghị quyết 954 / 2020 / UBTVQH14, mức giảm trừ gia cảnh được kiểm soát và điều chỉnh từ ngày 01/7/2021 như sau :

Đối tượng được giảm trừ

Mức giảm trừ

Mức giảm trừ cũ Mức giảm trừ hiện hành
Người nộp thuế 09 triệu đồng / tháng ( 108 triệu đồng / năm ) 11 triệu đồng / tháng ( 132 triệu đồng / năm )
Người nhờ vào 3,6 triệu đồng / tháng / người 4,4 triệu đồng / tháng / người
Mặc dù Nghị quyết này có hiệu lực hiện hành thi hành từ ngày 01/7/2020 nhưng vận dụng cho kỳ tính thuế năm 2020 khi quyết toán .

2. Người phụ thuộc gồm những ai?

Theo điểm d khoản 1 Điều 9 Thông tư 111 / 2013 / TT-BTC, người nhờ vào gồm những đối tượng người tiêu dùng sau :
* Con : Con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng .
– Con dưới 18 tuổi ( tính đủ theo tháng ) .
– Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có năng lực lao động .
– Con đang theo học tại Nước Ta hoặc quốc tế tại bậc học ĐH, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học đại trà phổ thông ( tính cả trong thời hạn chờ hiệu quả thi ĐH từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12 ) không có thu nhập hoặc có thu nhập trung bình tháng trong năm từ tổng thể những nguồn thu nhập không vượt quá 01 triệu đồng .
* Vợ hoặc chồng của người nộp thuế .
– Đối với người trong độ tuổi lao động phải cung ứng đồng thời những điều kiện kèm theo sau :
+ Bị khuyết tật, không có năng lực lao động .
+ Không có thu nhập hoặc có thu nhập trung bình tháng trong năm từ toàn bộ những nguồn thu nhập không vượt quá 01 triệu đồng .
– Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập trung bình tháng trong năm từ toàn bộ những nguồn thu nhập không vượt quá 01 triệu đồng .
* Cha đẻ, mẹ đẻ ; cha vợ, mẹ vợ ( hoặc cha chồng, mẹ chồng ) ; cha dượng, mẹ kế ; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp .
– Đối với người trong độ tuổi lao động phải cung ứng đồng thời những điều kiện kèm theo sau :
+ Bị khuyết tật, không có năng lực lao động .
+ Không có thu nhập hoặc có thu nhập trung bình tháng trong năm từ tổng thể những nguồn thu nhập không vượt quá 01 triệu đồng .
– Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập trung bình tháng trong năm từ toàn bộ những nguồn thu nhập không vượt quá 01 triệu đồng .
* Cá nhân khác gồm :
– Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế .
– Ông nội, bà nội ; ông ngoại, bà ngoại ; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế .
– Cháu ruột của người nộp thuế gồm có : Con của anh ruột, chị ruột, em ruột .
– Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo lao lý của pháp lý .
Điều kiện được giảm trừ :
– Đối với người trong độ tuổi lao động phải phân phối đồng thời những điều kiện kèm theo sau :
+ Bị khuyết tật, không có năng lực lao động .
+ Không có thu nhập hoặc có thu nhập trung bình tháng trong năm từ tổng thể những nguồn thu nhập không vượt quá 01 triệu đồng .
– Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập trung bình tháng trong năm từ toàn bộ những nguồn thu nhập không vượt quá 01 triệu đồng .

giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộcGiảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (Ảnh minh họa)
 

3. Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Căn cứ điểm g khoản 1 Điều 9 Thông tư 111 / 2013 / TT-BTC, hồ sơ chứng tỏ người phụ thuộc vào được pháp luật so với từng đối tượng người dùng như sau :

TT Đối tượng Hồ sơ chứng tỏ
1 Con : con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng – Con dưới 18 tuổi : Hồ sơ chứng tỏ là bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp CMND / CCCD ( nếu có ) .
– Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có năng lực lao động, hồ sơ chứng tỏ gồm :
+ Bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp CMND / CCCD ( nếu có ) .
+ Bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật .
– Con đang theo học tại những bậc học, hồ sơ chứng tỏ gồm :
+ Bản chụp Giấy khai sinh .
+ Bản chụp thẻ sinh viên hoặc bản khai có xác nhận của nhà trường hoặc sách vở khác chứng tỏ đang theo học tại những trường học ĐH, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông hoặc học nghề .
– Con nuôi, con ngoài giá thú, con riêng thì ngoài những sách vở theo từng trường hợp nêu trên, hồ sơ chứng tỏ cần có thêm sách vở khác để chứng tỏ mối quan hệ như : Bản chụp quyết định hành động công nhận việc nuôi con nuôi, quyết định hành động công nhận việc nhận cha, mẹ, con …
2 Vợ hoặc chồng của người nộp thuế – Bản chụp CMND / CCCD .
– Bản chụp sổ hộ khẩu ( chứng tỏ được mối quan hệ vợ chồng ) hoặc bản chụp Giấy ghi nhận kết hôn .
Trường hợp vợ hoặc chồng trong độ tuổi lao động thì ngoài những sách vở nêu trên hồ sơ chứng tỏ cần có thêm sách vở khác chứng tỏ người phụ thuộc vào không có năng lực lao động như :
+ Bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo pháp luật của pháp lý về người khuyết tật so với người khuyết tật không có năng lực lao động .
+ Bản chụp hồ sơ bệnh án so với người mắc bệnh không có năng lực lao động ( như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn, .. ) .

3

Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ ( hoặc cha chồng, mẹ chồng ), cha dượng, mẹ kế, cha nuôi hợp pháp, mẹ nuôi hợp pháp – Bản chụp CMND / CCCD .
– Giấy tờ hợp pháp để xác lập mối quan hệ của người phụ thuộc vào với người nộp thuế như bản chụp sổ hộ khẩu ( nếu có cùng sổ hộ khẩu ), giấy khai sinh, quyết định hành động công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .
Trường hợp trong độ tuổi lao động thì ngoài những sách vở nêu trên, hồ sơ chứng tỏ cần có thêm sách vở chứng tỏ là người khuyết tật, không có năng lực lao động như :
+ Bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo pháp luật của pháp lý về người khuyết tật so với người khuyết tật không có năng lực lao động .
+ Bản chụp hồ sơ bệnh án so với người mắc bệnh không có năng lực lao động ( như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn, .. ) .
4 Cá nhân khác – Bản chụp CMND / CCCD hoặc Giấy khai sinh .
– Các sách vở hợp pháp để xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm nuôi dưỡng theo pháp luật của pháp lý .
Các sách vở hợp pháp là bất kể sách vở pháp lý nào xác lập được mối quan hệ của người nộp thuế với người nhờ vào như :
– Bản chụp sách vở xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm nuôi dưỡng theo pháp luật của pháp lý ( nếu có ) .
– Bản chụp sổ hộ khẩu ( nếu có cùng sổ hộ khẩu ) .
– Bản chụp ĐK tạm trú của người phụ thuộc vào ( nếu không cùng sổ hộ khẩu ) .
– Bản tự khai của người nộp thuế theo mẫu phát hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản trị thuế có xác nhận của Ủy Ban Nhân Dân xã, phường, thị xã nơi người nộp thuế cư trú về việc người nhờ vào đang sống cùng .
– Bản tự khai của người nộp thuế theo mẫu phát hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản trị thuế có xác nhận của xã, phường, thị xã nơi người nhờ vào đang cư trú về việc người phụ thuộc vào hiện đang cư trú tại địa phương và không có ai nuôi dưỡng ( trường hợp không sống cùng ) .
Nếu người nhờ vào trong độ tuổi lao động thì ngoài những sách vở nêu trên, hồ sơ chứng tỏ cần có thêm sách vở chứng tỏ không có năng lực lao động như :
+ Bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo pháp luật của pháp lý về người khuyết tật so với người khuyết tật không có năng lực lao động .
+ Bản chụp hồ sơ bệnh án so với người mắc bệnh không có năng lực lao động ( như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn, .. ) .

4. Chỉ thu nhập từ tiền lương, tiền công mới được giảm trừ

Căn cứ khoản 1 Điều 19 Luật Thuế thu nhập cá thể 2007 được sửa đổi, bổ trợ bởi khoản 4 Điều 1 Luật Thuế thu nhập cá thể sửa đổi 2012 và khoản 4 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của những luật về thuế năm năm trước, giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế so với thu nhập từ tiền lương, tiền công của đối tượng người tiêu dùng nộp thuế là cá thể cư trú .
Xem cụ thể : 9 loại thu nhập không được giảm trừ gia cảnh

5. Thủ tục đăng ký người phụ thuộc

Căn cứ khoản 10 Điều 7 Thông tư 105 / 2020 / TT-BTC ( có hiệu lực hiện hành từ ngày 17/01/2021 ), hồ sơ, thủ tục ĐK thuế lần đầu cho người nhờ vào như sau :
Cách 1 : Cá nhân trực tiếp ĐK thuế cho người phụ thuộc vào
* Hồ sơ ĐK thuế gồm :
– Tờ khai ĐK thuế theo mẫu số 20 – ĐK-TH-TCT .
– Giấy tờ của người phụ thuộc vào : Bản sao thẻ căn cước công dân hoặc bản sao giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực thực thi hiện hành so với người nhờ vào có quốc tịch Nước Ta từ đủ 14 tuổi trở lên ; bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao hộ chiếu còn hiệu lực thực thi hiện hành so với người có quốc tịch Nước Ta dưới 14 tuổi ; bản sao hộ chiếu so với người nhờ vào là người có quốc tịch quốc tế hoặc người Nước Ta sinh sống tại quốc tế .
* Nơi nộp hồ sơ

TT Nơi nộp
1 Tại Cục Thuế nơi cá thể thao tác so với cá thể cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do những tổ chức triển khai Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán trả .
2 Tại Cục Thuế nơi phát sinh việc làm tại Nước Ta so với cá thể có thu nhập từ tiền lương, tiền công do những tổ chức triển khai, cá thể trả từ quốc tế .
3 Tại Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực nơi cá thể cư trú ( thường trú hoặc tạm trú ) so với trường hợp khác .

Cách 2 : Cá nhân chuyển nhượng ủy quyền cho nơi chi trả thu nhập
* Nơi nộp hồ sơ : Nộp tại nơi chi trả thu nhập ( doanh nghiệp, hợp tác xã, … ) nếu có chuyển nhượng ủy quyền .
* Hồ sơ ĐK thuế, gồm :
– Văn bản chuyển nhượng ủy quyền .
– Giấy tờ của người phụ thuộc vào : Bản sao thẻ căn cước công dân hoặc bản sao giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hiện hành so với người nhờ vào có quốc tịch Nước Ta từ đủ 14 tuổi trở lên ; bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao hộ chiếu còn hiệu lực thực thi hiện hành so với người có quốc tịch Nước Ta dưới 14 tuổi ; bản sao hộ chiếu so với người nhờ vào là người có quốc tịch quốc tế hoặc người Nước Ta sinh sống tại quốc tế .
Sau khi nhận được hồ sơ ĐK thuế thì cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp và gửi tờ khai ĐK thuế theo mẫu số 20 – ĐK-TH-TCT phát hành kèm theo Thông tư 105 gửi cơ quan thuế quản trị trực tiếp .
Lưu ý : Trường hợp cá thể thuộc diện nộp thuế thu nhập cá thể đã nộp hồ sơ ĐK người nhờ vào để giảm trừ gia cảnh trước ngày 12/8/2016 nhưng chưa ĐK thuế cho người phụ thuộc vào thì nộp hồ sơ ĐK thuế theo pháp luật trên để được cấp mã số thuế cho người phụ thuộc vào .

6. Nguyên tắc giảm trừ gia cảnh

Điểm c khoản 1 Điều 9 Thông tư 111 / 2013 / TT-BTC lao lý nguyên tắc giảm trừ gia cảnh như sau :
* Giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế .
– Người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh thương mại thì tại một thời gian ( tính đủ theo tháng ) người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi .
– Đối với người quốc tế là cá thể cư trú tại Nước Ta được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân từ tháng 01 hoặc từ tháng đến Nước Ta trong trường hợp cá thể lần tiên phong xuất hiện tại Nước Ta đến tháng kết thúc hợp đồng lao động và rời Nước Ta trong năm tính thuế ( được tính đủ theo tháng ) .
Ví dụ : Ông E là người quốc tế đến Nước Ta thao tác liên tục từ ngày 01/3/2020. Đến ngày 15/11/2020, ông E kết thúc hợp đồng lao động và về nước. Từ ngày 01/3/2020 đến khi về nước ông E xuất hiện tại Nước Ta trên 183 ngày. Như vậy, năm 2020, ông E là cá thể cư trú và được giảm trừ gia cảnh cho bản thân từ tháng 01 đến hết tháng 11/2020 .
– Trường hợp trong năm tính thuế cá thể chưa giảm trừ cho bản thân hoặc giảm trừ cho bản thân chưa đủ 12 tháng thì được giảm trừ đủ 12 tháng khi thực thi quyết toán thuế theo pháp luật .
* Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc vào .
– Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người nhờ vào nếu người nộp thuế đã ĐK thuế và được cấp mã số thuế .
– Khi người nộp thuế ĐK giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc vào sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người nhờ vào và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi ĐK .
– Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc vào trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc vào kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm nuôi dưỡng khi người nộp thuế triển khai quyết toán thuế và có ĐK giảm trừ gia cảnh cho người nhờ vào. Riêng so với người phụ thuộc vào khác thời hạn ĐK giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31/12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó .

– Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.

Kết luận: Trên đây là những quy định về giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Mức giảm trừ gia cảnh tăng là tin vui đối với nhiều người lao động nhưng cần lưu ý quy định người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.

Khi có vướng mắc về thuế thu nhập cá nhân, bạn đọc vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ nhanh nhất.

>> Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công mới nhất

Source: https://blogthuvi.com
Category: Blog