NginX (Engine X) là gì? Định nghĩa, khái niệm

NginX (Engine X) là gì?

Tương tự: NginX,Engine X,Máy chủ web server mã nguồn mở
Tương tự : NginX, Engine X, Máy chủ web server mã nguồn mở

Nginx được phát âm là “engine-ex”, là một máy chủ dịch vụ web (web server) mã nguồn mở. Với một reverse proxy cũng như IMAP/POP3 proxy server miễn phí, mã nguồn mở, có hiệu năng cao. Nginx khởi đầu thành công với vai trò là máy chủ web, nhưng bây giờ với các tính năng mở rộng Nginx cũng được sử dụng phổ biến như một máy chủ proxy (reverse proxy server), HTTP cache hoặc dùng làm cân bằng tải (load balancer).

Những công ty lớn sử dụng Nginx gồm có : Autodesk, Atlassian, Intuit, TMobile, GitLab, DuckDuckGo, Microsoft, IBM, Google, Adobe, Salesforce, VMWare, Xerox, LinkedIn, Cisco, Facebook, Target, Citrix Systems, Twitter, Apple, Intel và nhiều công ty khác .

NGINX là một web server mạnh mẽ và sử dụng kiến trúc đơn luồng, hướng sự kiện vì thế nó hiệu quả hơn Apache server nếu được cấu hình chính xác. Nó cũng có thể làm những thứ quan trọng khác, chẳng hạn như load balancing, HTTP caching, hay sử dụng như một reverse proxy.

Tính năng chính của NginX

 • Có khả năng xử lý hơn 10.000 kết nối cùng lúc với bộ nhớ thấp.
 • Phục vụ tập tin tĩnh (static files) và lập chỉ mục tập tin.
 • Tăng tốc reverse proxy bằng bộ nhớ đệm (cache), cân bằng tải đơn giản và khả năng chịu lỗi.
 • Hỗ trợ tăng tốc với bộ nhớ đệm của FastCGI, uwsgi, SCGI, và các máy chủ memcached.
 • Kiến trúc modular, tăng tốc độ nạp trang bằng nén gzip tự động.
 • Hỗ trợ mã hoá SSL và TLS.
 • Cấu hình linh hoạt, lưu lại nhật ký truy vấn.
 • Chuyển hướng lỗi 3XX-5XX.
 • Rewrite URL (URL rewriting) dùng regular expressions.
 • Hạn chế tỷ lệ đáp ứng truy vấn.
 • Giới hạn số kết nối đồng thời hoặc truy vấn từ 1 địa chỉ.
 • Khả năng nhúng mã PERL.
 • Hỗ trợ và tương thích với IPv6.
 • Hỗ trợ WebSockets.
 • Hỗ trợ truyền tải file FLV và MP4.

Hướng dẫn cách lập NginX

Bạn phải là non-root user với quyền sudo được thiết lập trên máy chủ trước khi cài đặt. Cài đặt nginx vào máy chủ là một quá trình khá đơn giản mà sẽ không mất nhiều hơn 2 phút. Dưới đây là các bước để cài đặt nginx vào một máy chủ chạy Ubuntu 14.04 và 16.04.

Bước 1: Cập nhập Package 

Bạn phải là non-root user với quyền sudo được thiết lập trên sever trước khi setup. Cài đặt nginx vào sever là một quy trình khá đơn thuần mà sẽ không mất nhiều hơn 2 phút. Dưới đây là những bước để thiết lập nginx vào một sever chạy Ubuntu 14.04 và 16.04 .Cập nhật những gói có sẵn trong kho bằng cách sử dụng lệnh apt-get .
apt-get update

Bước 2: Cài đặt nginx

Đã update những gói, giờ đây là lúc để thiết lập sever web nginx .
apt-get install nginx
Bạn sẽ nhận được thông tin nhắc như sau :
Do you want to continue ? [ Y / n ]

Nhập Y và nhấn enter để tiếp tục và hoàn tất quá trình cài đặt.

Bước 3: Xác minh

Để xác định xem thiết lập đã hoàn tất đúng chưa và sever web có đang hoạt động giải trí hay không, hãy sử dụng URL bên dưới trong trình duyệt web .
http://server_ip_address
Bạn cũng hoàn toàn có thể xác định thiết lập bằng command line interface bằng cách chạy lệnh sau .
systemctl status nginx
Output :
nginx.service – A high performance web server and a reverse proxy server
Loaded : loaded ( / lib / systemd / system / nginx.service ; enabled ; vendor preset : e

                      Active: active (running) since Mon 2016-12-19 05:02:55 UTC; 4s ago  

Main PID : 10855 ( nginx )
CGroup : / system.slice/nginx.service
├ ─ 10855 nginx : master process / usr / sbin / nginx – g daemon on ; master_p └ ─ 10856 nginx : worker process
Người đăng: hoy

Time: 2020-11-02 10:04:46

Source: https://blogthuvi.com
Category: Blog