Phương pháp nghiên cứu định tính, định lượng và hỗn hợp – https://blogthuvi.com

Nghiên cứu định tính, điều tra và nghiên cứu định lượng, điều tra và nghiên cứu hỗ hợp là gì ? Phân biệt chiêu thức điều tra và nghiên cứu định tính, định lượng và hỗn hợp

Phương pháp nghiên cứu và điều tra định tính

Nghiên cứu định tính là một dạng nghiên cứu được tạo thành từ các phương pháp kỹ thuật chuyên môn được sử dụng để tìm hiểu sâu về các phản ứng từ trong suy nghĩ và tình cảm của con người.

Theo Marshall và Rossman ( 1998 ) : Nghiên cứu định tính là một chiêu thức tìm hiểu được sử dụng trong nhiều nghành khoa học kỹ thuật khác nhau, không những trong khoa học xã hội mà còn trong nghiên cứu và điều tra kinh tế tài chính. Mục đích của nghiên cứu và điều tra định tính nhằm mục đích tìm kiếm sự hiểu biết thâm thúy về hành vi của con người và nguyên do chi phối hành vi như vậy. Nghiên cứu định tính tìm hiểu nguyên do tại sao và làm như thế nào của việc ra quyết định hành động, không riêng gì là những gì, mà còn ở đâu, khi nào. Nghiên cứu định tính đưa ra những Kết luận tổng quát hơn là những Tóm lại đơn cử :
Nghiên cứu định tính là mô hình nghiên cứu và điều tra nhằm mục đích miêu tả sự vật hiện tượng kỳ lạ mà không chăm sóc đến sự biến thiên của đối tượng người dùng nghiên cứu và điều tra và không nhằm mục đích lượng hóa sự biến thiên này .
Nghiên cứu định tính hướng đến ý nghĩa những khái niệm, định nghĩa, đặc thù và sự miêu tả đối tượng người tiêu dùng điều tra và nghiên cứu .Nghiên cứu định tính thường được vận dụng trong xã hội học, tâm lý học, kinh tế học, kinh tế tài chính chính trị, luật, …
Nghiên cứu định tính thường dùng những chiêu thức nghiên cứu và phân tích, so sánh, tổng hợp, diễn đạt, logic, …
Nghiên cứu định tính thường được vận dụng quy trình tiến độ thu thập dữ liệu và nghiên cứu và phân tích tài liệu. Ở tiến trình thu thập dữ liệu, những kỹ thuật nghiên cứu và điều tra định tính thường được vận dụng gồm nghiên cứu và điều tra triết lý nền, phỏng vấn nhóm, phỏng vấn chuyên viên, nghiên cứu và điều tra trường hợp, quan sát, …
Ở tiến trình nghiên cứu và phân tích tài liệu, nghiên cứu và điều tra định tính được sử dụng những kỹ thuật nghiên cứu và phân tích nội dung với những tài liệu tích lũy, quan sát hành vi cũng như những chứng cứ, sự kiện tích lũy được .

Phương pháp nghiên cứu và điều tra định lượng

Theo Ehrenberg ( 1994 ) : Nghiên cứu định lượng thường được sử dụng để kiểm định lý thuyết dựa vào cách tiếp cận suy diễn .

Theo Daniel Muijs, (2004) : Nghiên cứu định lượng là phương pháp giải thích hiện tượng thông qua phân tích thống kê với dữ liệu định lượng thu thập được.

Nghiên cứu định lượng là mô hình điều tra và nghiên cứu mà ta muốn lượng hóa sự biến thiên của đối tượng người dùng điều tra và nghiên cứu và công cụ thống kê, quy mô hóa được sử dụng cho việc lượng hóa những thông tin của điều tra và nghiên cứu định lượng .
Các chiêu thức định lượng gồm có những quá trình thu thập dữ liệu, nghiên cứu và phân tích tài liệu, lý giải và viết tác dụng nghiên cứu và điều tra .Các chiêu thức này tương quan đến sự xác lập mẫu, kế hoạch tìm hiểu, thu thập dữ liệu, nghiên cứu và phân tích tài liệu, trình diễn tác dụng điều tra và nghiên cứu, bàn luận tác dụng và viết khu công trình nghiên cứu và điều tra .
Nghiên cứu định lượng tương thích với những điều tra và nghiên cứu xác lập những yếu tố ảnh hưởng tác động một tác dụng nào đó. Cách tiếp cận định lượng thực thi khi cần kiểm định những giả thuyết khác nhau và một kim chỉ nan nào đó .

So sánh giải pháp điều tra và nghiên cứu định tính, định lượng

Thứ tự Nội dung Định tính Định lượng
1 Mục tiêu Nghiên cứu Hiểu sâu sắc, xây dựng lý thuyết Mô tả hoặc dự báo, xây dụng hoặc kiểm định lý thuyết
2 Thiết kế nghiên cứu Có thể điều chỉnh trong quy trình thực hiện. Thường phối hợp nhiều phương pháp. Được quyết định trước khi bắt đầu nghiên cứu. Sử dụng một hay phối hợp nhiều phương pháp.
3 Chọn mẫu, cỡ mẫu Phi xác suất, có mục đích. Cỡ mẫu nhỏ Xác suất, cỡ mẫu lớn
4 Phân tích dữ liệu Phân tích bằng con người và thực hiện liên tục trong quá trình nghiên cứu Phân tích bằng máy. Các phương pháp toán và thống kê làm chủ đạo. Phân tích có thể diễn ra suốt quá trình nghiên cứu.

Phương pháp điều tra và nghiên cứu hỗn hợp

Nghiên cứu phối hợp giữa định tính và định lượng được sử dụng khá thông dụng trong những ngành kinh tế tài chính, quản trị, kinh tế tài chính, …
Trong quy trình điều tra và nghiên cứu, tất cả chúng ta muốn hiểu rõ thực chất sự vật, nghiên cứu cơ sở kim chỉ nan, thiết kế xây dựng quy mô hay khung nghiên cứu và phân tích thì phải dùng chiêu thức nghiên cứu và điều tra định tính với những công cụ tổng hợp, nghiên cứu và phân tích, so sánh so sánh, chuyên viên, …
Đồng thời, trong nghiên cứu và điều tra tất cả chúng ta thường dựa trên một quan sát với cỡ mẫu đủ lớn để có tác dụng đáng tin cậy thiết yếu. Chúng ta dùng tài liệu, thông tin của mẫu để ước đoán số liệu, thông tin tổng thể và toàn diện nghiên cứu và điều tra. Vì vậy giải pháp định lượng là hiển nhiên .
Khi so sánh điều tra và nghiên cứu định lượng và định tính, Wilson ( 1982 ) lập luận rằng, việc sử dụng cân đối cả hai nên được sử dụng trong điều tra và nghiên cứu tân tiến. Thực hiện sự tích hợp này là sử dụng thế mạnh của cả hai điều tra và nghiên cứu định tính và định lượng. Hơn nữa, chiêu thức hỗn hợp hoàn toàn có thể xử lý sự phức tạp ngày càng tăng của thực tiễn xã hội. Hiểu biết có được sự tích hợp của cả hai giải pháp nghiên cứu và điều tra định tính và định lượng phân phối một sự hiểu biết tốt hơn và lan rộng ra của chủ đề nghiên cứu và điều tra. Ta có bảng tác dụng so sánh về tiến trình những giải pháp như sau :

Các phương pháp nghiên cứu định tính Các phương pháp nghiên cứu định lượng Các phương pháp nghiên cứu hỗn hợp
Các phương pháp mới Các câu hỏi dựa vào một Cả hai phương pháp mới nổi. công cụ xác định trước. nổi và xác định trước.
Các câu hỏi mở.
Dữ liệu phỏng vấn, dữ liệu quan sát, dữ liệu văn bản, và dữ liệu nghe nhìn.
Các câu hỏi dựa vào một công cụ xác định trước.
Dữ liệu về kết quả hoạt động, dữ liệu về thái độ, dữ liệu quan sát, và dữ liệu tổng điều tra thống kê.
Phân tích thống kê.
Cả hai phương pháp mới nổi và xác định trước.
Cả câu hỏi có mở và đóng.
Nhiều hình thức thu thập dữ liệu từ mọi khả năng.
Phân tích thống kê và văn bản.

Bảng: So sánh quy trình phương pháp định tính, định lượng và hỗn hợp.

Source: https://blogthuvi.com
Category: Blog