Soạn bài Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) (chi tiết)>

Lựa chọn câu để xem giải thuật nhanh hơn

Phần I

Video hướng dẫn giải

TÌM HIỂU BÀI NGHỊ LUẬN VỀ TÁC PHẨM TRUYỆN (HOẶC ĐOẠN TRÍCH)

Đọc văn bản ( trang 61, 62, 63 SGK Ngữ văn 9 tập 2 ) và vấn đáp những câu hỏi .
a ) Vấn đề nghị luận của văn bản này là gì ? Hãy đặt một nhan đề thích hợp cho văn bản .
b ) Vấn đề nghị luận được người viết tiến hành qua những vấn đề nào ? Tìm những câu nêu lên hoặc cô đúc vấn đề của văn bản .
c ) Để chứng minh và khẳng định những vấn đề, người viết đã lập luận ( dẫn dắt, nghiên cứu và phân tích, chứng tỏ ) như thế nào ? Nhận xét về những luận cứ được người viết đưa ra để làm sáng tỏ cho từng vấn đề. ( Gợi ý : Những luận cứ đó được lấy ở đâu, gồm những điều gì ? )

Trả lời:

a. 

– Vấn đề nghị luận của văn bản này là những phẩm chất, đức tính đẹp đẽ đáng yêu của anh thanh niên làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu trong truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long.

– Văn bản hoàn toàn có thể được đặt tên Hình ảnh anh người trẻ tuổi làm công tác làm việc khí tượng trong truyện ngắn ” Lặng lẽ Sa Pa ” của Nguyễn Thành Long .

b. Tóm tắt các luận điểm của vấn đề nghị luận tìm những câu có ý nghĩa nêu lên hoặc cô đúc luận điểm của bài văn:

– Dù được miêu tả nhiều hay ít, trực tiếp hay gián tiếp, nhân vật nào của “ Lặng lẽ Sa Pa ” củng hiện Lên với nét caọ quý đáng khâm phục. Trong đó, anh người trẻ tuổi làm công tác làm việc khí tượng kiêm vật lí địa cầu – nhân vật chinh của tác phẩm đã để Lại cho tất cả chúng ta nhiều ấn tượng khó phai mờ. ( Các câu nêu vân đề nghị luận ) .
– Trước tiên, nhân vật anh người trẻ tuổi này đẹp ở tấm lòng yêu đời, yêu nghề, ở ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm cao với việc làm lắm gian nan của mình. ( Câu nêu vấn đề ) .
– Nhưng anh người trẻ tuổi này thật đáng yêu ở nỗi “ thèm người ”, lòng hiếu khách đến nồng nhiệt, ở sự chăm sóc đến người khác một cách chu đáọ. ( Câu nêu vấn đề )
– Công việc khó khăn vất vả, có những góp phần quan trọng cho quốc gia như thế nhưng người người trẻ tuổi hiếu khách và sôi sục ấy lại rất nhã nhặn. ( Câu nêu luân điểm )
– Cuộc sống của tất cả chúng ta … thật đáng tin yêu. ( Đoạn cuối bài – những câu cô đúc vấn đề nghị luận ) .

c. Để khẳng định các luận điểm, người viết đã lập luận (dẫn dắt, phân tích, chứng minh) một cách đầy thuyết phục.

– Các vấn đề của người viết nêu lên rõ ràng ngắn gọn tạo được ấn tượng ở người đọc .
– Từng vấn đề đã nghiên cứu và phân tích chứng tỏ rõ ràng, với những dẫn chứng đơn cử. Các luận cứ đều xác đáng sinh động vì đó là những chi tiết cụ thể, hình ảnh rực rỡ của tác phẩm .
– Bài văn cũng đã được người viết dẫn dắt tự nhiên với bố cục tổng quan ngặt nghèo. Tự đặt yếu tố rồi nghiên cứu và phân tích diễn giải, rồi sau đó chứng minh và khẳng định, nâng cao yếu tố cần nghị luận.

Source: https://blogthuvi.com
Category: Blog