Ngành công nghiệp là gì? Định nghĩa, khái niệm

Ngành công nghiệp là gì?

Công nghiệp, là một bộ phận của nền kinh tế, là lĩnh vực sản xuất hàng hóa vật chất mà sản phẩm được “chế tạo, chế biến,chế tác,chế phẩm” cho nhu cầu tiêu dùng hoặc phục vụ hoạt động kinh doanh tiếp theo cho cuộc sống loài người trong sinh hoạt. Đây là hoạt động kinh tế, sản xuất quy mô lớn, được sự hỗ trợ thúc đẩy mạnh mẽ của các tiến bộ về công nghệ, khoa học và kỹ thuật.

Công nghiệp theo nghĩa là một ngành kinh tế

Một nghĩa rất phổ thông khác của công nghiệp là “hoạt động kinh tế quy mô lớn, sản phẩm (có thể là phi vật thể) tạo ra trở thành hàng hóa”. Theo nghĩa này, những hoạt động kinh tế chuyên sâu khi đạt được một quy mô nhất định sẽ trở thành một ngành công nghiệp, ngành kinh tế như: công nghiệp phần mềm máy tính, công nghiệp điện ảnh, công nghiệp giải trí, công nghiệp thời trang, công nghiệp báo chí, v.v..

Phân biệt với các ngành kinh tế khác

– Ngành công nghiệp khác với ngành nông nghiệp ở chỗ:
Ngành nông nghiệp kết hợp lao động của con người, với quá trình phát triển tự nhiên của sinh vật để tạo ra sản phẩm nông nghiệp. 
Trong quá trình làm ra sản phẩm, sức lao động của con người chỉ làm tăng thêm sức dinh dưỡng của sản phẩm nông nghiệp chứ không làm thay đổi cơ cấu, tính chất, hình thái, công dụng của sản phẩm như trong ngành công nghiệp.
Một nghĩa rất đại trà phổ thông khác của công nghiệp là ” hoạt động giải trí kinh tế tài chính quy mô lớn, loại sản phẩm ( hoàn toàn có thể là phi vật thể ) tạo ra trở thành sản phẩm & hàng hóa “. Theo nghĩa này, những hoạt động giải trí kinh tế tài chính nâng cao khi đạt được một quy mô nhất định sẽ trở thành một ngành công nghiệp, ngành kinh tế tài chính như : công nghiệp ứng dụng máy tính, công nghiệp điện ảnh, công nghiệp vui chơi, công nghiệp thời trang, công nghiệp báo chí truyền thông, v.v.. Ngành nông nghiệp phối hợp lao động của con người, với quy trình tăng trưởng tự nhiên của sinh vật để tạo ra mẫu sản phẩm nông nghiệp. Trong quy trình làm ra mẫu sản phẩm, sức lao động của con người chỉ làm tăng thêm sức dinh dưỡng của loại sản phẩm nông nghiệp chứ không làm đổi khác cơ cấu tổ chức, đặc thù, hình thái, hiệu quả của loại sản phẩm như trong ngành công nghiệp .

– Ngành công nghiệp khác với ngành xây dựng cơ bản ở chỗ:

Ngành công nghiệp hầu hết là khai thác và chế biến, còn ngành thiết kế xây dựng cơ bản thì hầu hết là xây và lắp .

Sản phẩm của ngành xây dựng cơ bản ở trên một địa điểm nhất định, địa điểm sản xuất đồng thời cũng là địa điểm tiêu dùng, địa điểm sản xuất thay đổi khi sản phẩm đã hoàn thành. 

Sản phẩm của ngành công nghiệp thì hoàn toàn có thể chuyển dời từ nơi này đến nơi khác, khu vực sản xuất tương đối không thay đổi .
Sản phẩm của ngành thiết kế xây dựng cơ bản sản xuất đơn chiếc, mỗi lần sản xuất lại phải phong cách thiết kế và thiết kế .
Sản phẩm của ngành công nghiệp thì hoàn toàn có thể sản xuất hàng loạt lớn, qui trình kĩ thuật sản xuất tương đối không thay đổi .

– Ngành công nghiệp khác với ngành vận tải hàng hóa ở chỗ:

Ngành công nghiệp làm ra loại sản phẩm mới cho xã hội, còn ngành vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa không làm ra loại sản phẩm mới cho xã hội mà chỉ làm tăng thêm giá trị của mẫu sản phẩm .

– Ngành công nghiệp khác với ngành thương nghiệp và ăn uống công cộng ở chỗ:

Ngành thương nghiệp không khai thác, chế biến hoặc sửa chữa sản phẩm của xã hội như ngành công nghiệp mà chỉ làm nhiệm vụ phân phối và tiêu thụ hàng hóa.

– Ngành công nghiệp khác với ngành phục vụ công cộng và phục vụ sinh hoạt ở chỗ:

Ngành ship hàng công cộng và Giao hàng hoạt động và sinh hoạt không làm ra mẫu sản phẩm cho xã hội, mà chỉ ship hàng trực tiếp cho đời sống của con người .
Ví dụ : những cơ sở cắt tóc, giặt là quần áo, nhiếp ảnh, trồng răng, vẽ truyền thần, khắc dấu, đánh máy thuê, thay thùng vệ sinh, những tổ chức triển khai đảm nhiệm việc phân phối điện nước, chăm nom vườn hoa, v.v …. đều thuộc ngành ship hàng công cộng và Giao hàng hoạt động và sinh hoạt mà không thuộc ngành công nghiệp .

  Người đăng: chiu

Time: 2021-12-09 19:21:35

Source: https://blogthuvi.com
Category: Blog