Ngân hàng lưu kí là gì? Định nghĩa, khái niệm

Ngân hàng lưu kí là gì?

Tương tự: Custodian bank
Tương tự : Custodian ngân hàng

Ngân hàng lưu kí tiếng Anh là Custodian bank. Là một định chế tài chính nắm giữ chứng khoán của khách hàng để giữ an toàn, nhằm giảm thiểu rủi ro mất cắp hoặc mất mát của họ. 

Ngân hàng lưu kí nắm giữ chứng khoán và các tài sản khác ở dạng điện tử hoặc vật lí. Vì họ chịu trách nhiệm cho sự an toàn của tài sản và chứng khoán, với trị giá có thể lên đến hàng trăm triệu hoặc thậm chí hàng tỉ USD, nên ngân hàng lưu kí thường có xu hướng là các tổ chức lớn và uy tín.

Đặc điểm của ngân hàng lưu ký

Ngoài việc nắm giữ sàn chứng khoán để giữ bảo đảm an toàn, hầu hết ngân hàng nhà nước lưu kí cũng phân phối những dịch vụ khác, ví dụ như quản trị thông tin tài khoản, thanh toán giao dịch thanh toán giao dịch, thu cổ tức và trả lãi, tương hỗ thuế và ngoại hối. Lệ phí được tính bởi những ngân hàng nhà nước lưu kí có sự khác nhau, tùy thuộc vào những dịch vụ mà người mua mong ước. Nhiều tổ chức triển khai thu phí lưu kí hàng quí dựa trên giá trị CP tổng hợp .
Ngân hàng lưu kí cũng hoàn toàn có thể có quyền chứng minh và khẳng định quyền sở hữu so với gia tài, nếu được nhu yếu, nếu có giấy ủy quyền. Điều này được cho phép ngân hàng nhà nước lưu kí triển khai những hành vi dưới danh nghĩa của người mua, ví dụ như thanh toán giao dịch hoặc biến hóa góp vốn đầu tư .

Thông báo phải được phân phối cho người mua khi triển khai một số ít hoạt động giải trí thay mặt đại diện họ hoặc sử dụng gia tài của họ. Hơn nữa, báo cáo giải trình thông tin tài khoản phải được cung ứng cho người mua để giúp họ luôn hoàn toàn có thể theo dõi những khoản gia tài đang được lưu kí .

Nếu người thụ hưởng tài khoản là trẻ vị thành niên, ngân hàng lưu kí thường được yêu cầu thực hiện quản lí tài sản của người thụ hưởng theo các qui tắc và qui định giới hạn hoạt động của người chưa thành niên, dẫn đến việc tạo tài khoản lưu kí. Ngân hàng lưu kí có quyền đưa ra các quyết định đóng góp và đầu tư liên quan đến các tài sản trong tài khoản, nhưng cuối cùng các số tiền sẽ được dành cho người thụ hưởng được chỉ định.

Tại Mỹ, một số ít ngân hàng nhà nước lưu kí lớn nhất gồm có Ngân hàng New York Mellon, JPMorgan Chase, State Street Bank and Trust Co., và Citigroup. Ở những nước khác, một số ít ngân hàng nhà nước lưu kí nổi tiếng nhất là Ngân hàng Trung Quốc ( Hongkong ), Credit Suisse và UBS ( Thụy Sĩ ), Deutsche Bank ( Đức ), Barclays ( Anh ) và BNP Paribas ( Pháp ) .

Hoạt động ủy quyền lưu ký phải tuân thủ các quy định sau

Tổ chức lưu ký phụ phải là thành viên lưu ký theo pháp luật của pháp lý quốc tế ;
Hoạt động ủy quyền lưu ký phải được triển khai trên cơ sở hợp đồng giữa ngân hàng nhà nước lưu ký, ngân hàng nhà nước giám sát và tổ chức triển khai lưu ký phụ. Hợp đồng phải pháp luật rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm, nghĩa vụ và trách nhiệm giữa ngân hàng nhà nước lưu ký, ngân hàng nhà nước giám sát và tổ chức triển khai lưu ký phụ. Tổ chức lưu ký phụ chỉ thực thi theo lệnh hoặc thông tư hợp pháp của ngân hàng nhà nước lưu ký, ngân hàng nhà nước giám sát ;

Tài sản lưu ký phải được xác định rõ là tài sản của quỹ mà ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát cung cấp dịch vụ;

Ngân hàng lưu ký, ngân hàng nhà nước giám sát có nghĩa vụ và trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động giải trí của tổ chức triển khai lưu ký phụ cũng như chịu mọi ngân sách phát sinh tương quan tới việc chuyển nhượng ủy quyền triển khai những hoạt động giải trí giám sát, lưu ký gia tài của quỹ ;
Tổ chức lưu ký phụ ở quốc tế có quyền tái lưu ký gia tài tại tổ chức triển khai lưu ký sàn chứng khoán mà họ là thành viên, theo pháp luật của nước thường trực. Tài sản của quỹ phải được tổ chức triển khai lưu ký phụ ĐK quyền sở hữu thuộc về quỹ theo pháp luật của pháp lý tương quan ;
Ngân hàng lưu ký, ngân hàng nhà nước giám sát phải có rất đầy đủ thông tin về tổng thể mọi gia tài thuộc chiếm hữu của quỹ, gồm có loại, khối lượng, nơi lưu ký, lưu kho gia tài và những tài liệu xác nhận quyền sở hữu tài sản của quỹ. Ngân hàng lưu ký, ngân hàng nhà nước giám sát có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ gia tài của quỹ phải được ĐK chiếm hữu thuộc về quỹ, lưu ký để luôn hoàn toàn có thể nhận diện, xác nhận là gia tài thuộc chiếm hữu của quỹ .
Người đăng: hoy

Time: 2020-08-14 09:58:09

Source: https://blogthuvi.com
Category: Blog