Lợi nhuận gộp là gì? Định nghĩa và công thức tính

Lợi nhuận gộp là gì ?

Lợi nhuận gộp, còn được gọi là tổng thu nhập hoặc thu nhập trước thuế, bằng lệch giá của một công ty trừ đi giá vốn hàng bán. Nó thường được sử dụng để nhìn nhận mức độ hiệu suất cao của một công ty đang quản trị lao động và vật tư trong sản xuất. Nói chung, doanh thu gộp sẽ xem xét ngân sách biến hóa, dịch chuyển tương quan đến sản lượng sản xuất. Những ngân sách này hoàn toàn có thể gồm có nhân công, luân chuyển và nguyên vật liệu, trong số những ngân sách khác .
lợi nhuận gộp là gì

Sự độc lạ giữa doanh thu gộp và thu nhập ròng là gì ?

Trong khi doanh thu gộp đề cập đến việc trừ đi ngân sách đổi khác, hoặc giá vốn hàng bán khỏi lệch giá, thu nhập ròng sẽ trừ ngân sách lãi vay và thuế ra khỏi thu nhập của công ty. Thu nhập ròng nhiều lúc được coi là “ dòng dưới cùng ” vì nó nằm ở dòng ở đầu cuối của bảng thu nhập của công ty. Nó thường được sử dụng để giám sát doanh thu của một công ty .

>>>Xem thêm: Thu nhập ròng là gì

Chính xác thì sản phẩm & hàng hóa đã bán và giá vốn sản phẩm & hàng hóa là bao nhiêu ?

Khi tính toán tổng doanh thu, doanh nghiệp phải tính tổng tất cả hàng hoá đã bán trong khoảng thời gian tài chính đã chọn. Tổng số tiền này không thể bao gồm việc bán tài sản cố định như tòa nhà hoặc thiết bị. 

Ví dụ, một shop quần áo sẽ cung ứng tổng số tiền thu được từ việc bán số lượng quần áo dự trữ của mình dưới dạng tổng doanh thu .
Để giám sát giá vốn hàng bán, shop phải tổng toàn bộ những ngân sách tương quan đến việc bán quần áo cho người mua. Đây chỉ là những ngân sách đổi khác và là những ngân sách hoàn toàn có thể biến hóa theo mức lệch giá. Điều này sẽ gồm có những ngân sách như :

  • Tiền lương của nhân viên kinh doanh
  • Chi phí mua quần áo đã bán
  • Bất kỳ khoản hoa hồng nào do nhân viên kinh doanh đạt được mục tiêu
  • Tiện ích cho cửa hàng
  • Vận chuyển quần áo được bán nếu mua trực tuyến
  • Phí thẻ tín dụng khi mua hàng của khách hàng.

Các ngân sách cố định và thắt chặt như tiền thuê nhà, thiết bị văn phòng, tiền lương của nhân viên cấp dưới không bán hàng, bảo hiểm, ngân sách ngân hàng nhà nước và quảng cáo không được tính vào giá vốn hàng bán .
công thức tính lợi nhuận gộp

Công thức tính doanh thu gộp

Để một shop chỉ so sánh số lượng doanh thu gộp giữa kỳ này với kỳ khác là một giải pháp nguy hại để nhìn nhận hiệu suất cao hoạt động giải trí của shop. Con số doanh thu gộp hoàn toàn có thể giữ nguyên hoặc thậm chí còn tăng lên trong khi tỷ suất lợi nhuận gộp hoàn toàn có thể giảm và cho thấy shop sẽ gặp khó khăn vất vả .
Cửa hàng sẽ sử dụng số lượng doanh thu gộp để tạo ra tỷ suất lợi nhuận gộp, đây là một chỉ báo tốt hơn về hiệu suất cao của shop trong bất kể khoảng chừng thời hạn nào đã chọn. Khi viết số lượng doanh thu gộp, shop làm như vậy về giá trị tiền tệ .
Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận gộp là một số lượng Tỷ Lệ và shop thống kê giám sát điều này bằng công thức :
Cửa hàng hoàn toàn có thể sử dụng tỷ suất lợi nhuận gộp để so sánh với mức trung bình của ngành để xem liệu nó có hoạt động giải trí tốt trên thị trường hay không. Nếu tỷ suất lợi nhuận gộp thấp hơn kỳ vọng hoặc đang giảm, shop nên kiểm tra số lượng doanh thu gộp và xem những ngân sách nào cần xử lý hoặc bất kể ngân sách nào hoàn toàn có thể cần cắt giảm .

Rate this post

Source: https://blogthuvi.com
Category: Blog