Xuất nhập khẩu lập kỷ lục với kim ngạch gần 670 tỷ USD

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả năm về đích với con số kỷ lục 668,5 tỷ USD. Ảnh minh họa

Thông tin mới nhất từ Tổng cục Thống kê (TCTK), trong tháng 12/2021, hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế với tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 66,5 tỷ USD, tăng 6,4% so với tháng trước và tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước.
tin tức mới nhất từ Tổng cục Thống kê ( TCTK ), trong tháng 12/2021, hoạt động giải trí xuất, nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa liên tục là điểm sáng của nền kinh tế tài chính với tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa ước tính đạt 66,5 tỷ USD, tăng 6,4 % so với tháng trước và tăng 19,7 % so với cùng kỳ năm trước .Riêng trong tháng ở đầu cuối của năm, ước tính kim ngạch sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu đạt 34,5 tỷ USD, tăng 8,3 % so với tháng trước và tăng 24,8 % so với cùng kỳ năm trước. Quý IV, kim ngạch xuất khẩu quý IV / 2021 ước đạt 95,6 tỷ USD, tăng 19,4 % so với cùng kỳ năm trước và tăng 16,4 % so với quý III / 2021 .

Tính chung năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 336,25 tỷ USD, tăng 19% so với năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 88,71 tỷ USD, tăng 13,4%, chiếm 26,4% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 247,54 tỷ USD, tăng 21,1%, chiếm 73,6%.

Về cơ cấu tổ chức nhóm hàng xuất khẩu năm 2021, nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm 89,2 %, tăng 0,6 điểm Phần Trăm so với năm trước ; nhóm hàng nông sản, lâm sản chiếm 7,1 %, giảm 0,2 điểm Tỷ Lệ ; nhóm hàng thủy hải sản chiếm 2,6 %, giảm 0,4 điểm Phần Trăm ; nhóm hàng nguyên vật liệu và tài nguyên chiếm 1,1 %, bằng năm trước .
Liên quan đến nhập khẩu, ước tính tháng 12/2021, kim ngạch sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu đạt 32 tỷ USD, tăng 4,5 % so với tháng trước và tăng 14,6 % so với cùng kỳ năm trước .

Quý IV/2021, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 89,07 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước và tăng 6,2% so với quý III/2021. Tính chung năm 2021, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 332,25 tỷ USD, tăng 26,5% so với năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 114,07 tỷ USD, tăng 21,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 218,18 tỷ USD, tăng 29,1%. Trong năm 2021 có 47 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỉ trọng 94,1% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Xuất siêu 4 tỷ USD

Cũng theo TCTK, tháng 12, ước tính xuất siêu 2,54 tỷ USD. Trước đó, cán cân thương mại sản phẩm & hàng hóa thực thi tháng 11 xuất siêu 1,26 tỷ USD, 11 tháng xuất siêu 1,46 tỷ USD. Tính chung năm 2021, cán cân thương mại sản phẩm & hàng hóa ước tính xuất siêu 4 tỷ USD ( năm trước xuất siêu 19,94 tỷ USD ). Trong đó khu vực kinh tế tài chính trong nước nhập siêu 25,36 tỷ USD ; khu vực có vốn góp vốn đầu tư quốc tế ( kể cả dầu thô ) xuất siêu 29,36 tỷ USD .

Về thị trường, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 95,6 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 109,9 tỷ USD.

Bên cạnh đó, việc khai thác những hiệp định thương mại tự do đạt tác dụng khả quan, đăc biệt là hiệp định thương mại tự do với EU, thôi thúc tăng trưởng xuất khẩu, nhờ đó, xuất siêu sang EU lần tiên phong đạt 23 tỷ USD, tăng 12,1 % so với năm trước. Dù vậy, với đặc trưng nhập khẩu nhiều để Giao hàng xuất khẩu, nhập siêu từ 1 số ít thị trường chính như Trung Quốc, Nước Hàn, ASEAN, Nhật Bản tăng trong thời hạn qua .
Kết thúc năm 2021, cả nước có 35 mẫu sản phẩm xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD, chiếm 93,8 % tổng kim ngạch xuất khẩu ( có 8 mẫu sản phẩm xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 69,7 % ). / .

Minh Ngọc

Source: https://blogthuvi.com
Category: Blog