Mol là gì? Khối lượng Mol là gì? Đơn vị, công thức tính khối lượng mol.

Mol là một trong bảy đơn vị đo lường cơ bản của hệ thống đo lường quốc tế SI, được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Mol là thuật ngữ được nhắc nhiều trong lĩnh vực hóa học. Vậy hãy cùng chúng tôi tìm hiểu Mol là gì? Khối lượng mol là gì? Đơn vị, công thức tính khối lượng mol ra sao trong nội dung bài viết sau:

Mol là gì ?

Mol hay còn được viết là Mole là một đơn vị chức năng đo lường và thống kê được sử dụng trong nghành nghề dịch vụ Hóa học sử dụng cho những hạt vi mô, mol dùng để diễn đạt lượng chất có chứa 6.02214129 ( 27 ) × 1023 số hạt đơn vị chức năng của nguyên tử hoặc phân tử chất nào đó đó .
Số 6.02214129 ( 27 ) × 1023 còn được gọi là hằng số Avogadro ( ký hiệu N 🇦 ), không khi nào đổi khác. Trong những phép biến hóa những đại lượng hay bài tập tính toán, ta hoàn toàn có thể làm tròn : N 🇦 = 6,023. 1023 .

Ta có ví dụ sau: Vd: 1 mol Fe hay chính là  6,023.1023 nguyên tử Fe.

Mol được sử dụng thoáng đãng trong hóa học như một cách thuận tiện còn biểu lộ lượng chất phản ứng và loại sản phẩm của những phản ứng hóa học .
Ta đi định nghĩa Mol là gì?
Ví dụ ta có phương trình hóa học sau :
2H2 + O2 → 2H2 O
Như vậy ta hoàn toàn có thể hiểu là với 2 mol hidro ( H2 ) và 1 mol oxi ( O2 ) phản ứng hóa học sẽ tạo thành 2 mol nước ( H2O ) .
Mol cũng được sử dụng để biểu lộ số lượng nguyên tử, ion hoặc những thực thể khác trong một mẫu nhất định của một chất nào đó. Nồng độ của dung dịch được bộc lộ qua số mol của nó, được định nghĩa là lượng chất hòa tan trên một đơn vị chức năng thể tích dung dịch đó, đơn vị chức năng thường được sử dụng là mol trên lít ( mol / l ) .

Phân loại mol nguyên tử và mol phân tử

Nguyên tử, phân tử là những hạt chất với kích cỡ vi mô. Chúng có size rất nhỏ mà mắt thường tất cả chúng ta không nhìn thấy được. Vì vậy mà những đơn vị chức năng giám sát dành cho những hạt vĩ mô ( hạt hoàn toàn có thể nhìn thấy bằng mắt thường ) không hề vận dụng lên chúng được. Chính cho nên vì thế những nhà khoa học đã yêu cầu ra một đơn vị chức năng thống kê giám sát mới dành cho những hạt vi mô này, đó là mol, đây là nguyên do tất cả chúng ta có đơn vị chức năng mol .
Phân biệt mol nguyên tử và mol phân tử.
Tuy đều là những hạt vi mô siêu nhỏ nhưng nguyên tử và phân tử lại không giống nhau có lẽ rằng cho nên vì thế khái niệm mol nguyên tử và mol phân tử là hai khái niệu trọn vẹn riêng không liên quan gì đến nhau .

 • Mol nguyên tử của một nguyên tố là lượng nguyên tố đó có chứa NA nguyên tử của nguyên tố đó.
 • Mol phân tử của một chất là lượng chất chứa NA phân tử của chất đó.

Ta có ví dụ :

 • 1 mol nguyên tử Oxi sẽ chứa 6,022. 1023 nguyên tử oxi.
 • 1 mol phân tử oxi O2 sẽ  chứa 6,022.1023 phân tử O2

Khối lượng mol là gì ?

Định nghĩa khối lượng mol của một chất là thế nào ?

Khối lượng mol của một chất nào đó là khối lượng của một mol nguyên tử hoặc một phân tử chất đó, được ký hiệu M, đơn vị chức năng bằng gam và có trị số bằng với nguyên tử khối hoặc phân tử khối chất đó. Khối lượng mol của nguyên tử lấy được lấy bằng nguyên tử khối những nguyên tố trong Bảng tuần hoàn hóa học .
Khối lượng mol là gì?
Ta có ví dụ sau :

 • Khối lượng mol của 1 nguyên tử Oxi: M(O)=16g
 • Khối lượng mol của 1 nguyên tử Hidro: M(H)=1g
 • Khối lượng mol của 1 phân tử nước (HշO): M (HշO) = 16+2.1 = 18g

Công thức tính khối lượng Mol của một chất

Trong đó :

 • M là khối lượng mol chất đó  (bằng nguyên tử khối hay phân tử khối của chất đó), đơn vị g/mol.
 • m là khối lượng của chất đó, đơn vị gam (g).
 • n là số mol chất đó, tính bằng đơn vị mol.

Tuy nhiên người ta thường vận dụng công thức trên để tính khối lượng của một chất hay số mol chất đó, khối lượng mol bằng với nguyên từ khối ta hoàn toàn có thể tra ra trong bảng Tuần hoàn của những nguyên tố hóa học. Hoặc công thức trên để chứng tỏ một chất là chất gì sau khi tính ra khối lượng mol của chất đó .
Khối lượng mol (M) của 1 chất là gì?

Khối lượng mol của một số chất:

 • Khối lượng mol của không khí : M không khí là  29 mol/g
 • Khối lượng mol của Ag: M(Ag) = 47 (g)
 • Khối lượng mol của Bari: M(Ba) = 56 (g)
 • Khối lượng mol của Iot: M(I) = 53 (g)
 • Khối lượng mol của Kali: M(K) = 19 (g)
 • Khối lượng mol của Nitơ: M(N) = 7 (g)

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Thể tích mol của chất khí có công thức như thế nào ?

Thể tích mol của chất khí định nghĩa là gì ?

Thể tích mol phân tử của một chất khí chính là thể tích của 1 mol phân tử của chất khí đó. Hay nói đơn thuần là, thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi N 🇦 phân tử chất đó .
Một mol của bất kể chất khí nào, trong cùng đặt trong cùng điều kiện kèm theo nhiệt độ áp suất đều chiếm thể tích bằng nhau. Quy ước ở t = 0 °C và P = 1 atm ( điều kiện kèm theo tiêu chuẩn ) thì 1 mol khí bất kể nào cũng có thể tích là 22,4 lít .
Ta có ví dụ sau : Ta ví dụ sau 1 mol khí Hշ hoặc 1 mol khí Oշ hay bất kể khí nào thì đều chiếm thể tích 22,4 lít .

Công thức tính mol chất khí xét ở điều kiện kèm theo tiêu chuẩn ( đktc )

Để tính số mol chất khí ( đktc ) trải qua thể tích ta có công thức :
Tính số mol chất khí khi biết thể tích chất khí ( đktc ) :

công thức tính thể tích chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn khi biết số molTừ đó ta có công thức tính thể tích chất khí (đktc) khi biết số mol: V = n.22,4 (lít)

Trong đó:

 • n: số mol chất  khí (mol)
 • V: thể tích chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn (lít)

Đối với những chất khí ở điều kiện kèm theo tự nhiên ( không ở điều kiện kèm theo tiêu chuẩn ), thì công thức này không còn vận dụng để giám sát nữa. Ta sử dụng công thức sau để tính số mol chất khí không trong điều kiện kèm theo tiêu chuẩn :

tính số mol chất khí không trong điều kiện tiêu chuẩn

Trong đó ta có :

 • P là Áp suất (atm)
 • V là thể tích chất khí (lít)
 • R=0.082
 • T = 273+t độ C.

Nồng độ mol là gì?

Nồng độ mol được kí hiệu là M hoặc là mol ; nó bộc lộ số mol của một chất tan được có trong 1 lit dung dịch. Nồng độ mol là Xác Suất chất tan trong dung dịch

C% = mct. mdd .100%

Trong đó có :

Trên đây là những kỹ năng và kiến thức tổng hợp nhất về Mol mà Mua hàng bảo vệ đã khái quát được, kỳ vọng qua bài viết bạn hiểu được Mol là gì ? Khối lượng mol là gì ? Đơn vị, công thức tính khối lượng mol cũng như những kiến thức và kỹ năng tương quan khác. Mong rằng bạn đã giải đáp được vướng mắc của bản thân vận dụng được và học tập và việc làm .

Source: https://blogthuvi.com
Category: Blog