Top 10 bài văn kể về anh hùng dân tộc lớp 3 mới nhất – Top hay nhất

Share

Hướng dẫn kể về anh hùng dân tộc lớp 3 mới nhất dưới đây cũng chính là một nguồn tài liệu tin tưởng và hay nhất cho các em tham khảo. Hi vọng với các bài văn mẫu dưới đây sẽ giúp cho học sinh có thêm nhiều kiến thức hay về các vị anh hùng dân tộc. Cùng với đó chính là cách hành văn mạch lạc nhất.

Top 10 bài văn kể về anh hùng dân tộc lớp 3 mới nhất sẽ đem đến cho các em học sinh có được một bài viết văn cho riêng mình hay nhất. Hãy tham khảo, chọn lọc các bài văn hay để tự trau dồi cho mình thêm nhiều vốn từ để bài văn của các em hay hơn, giàu cảm xúc hơn.

Kể về anh hùng dân tộc – Bài làm 1

Từ thuở xưa, nước ta bị quân Hán đô hộ. Bọn giặc rất tàn ác, hà hiếp nhân dân ta và ra sức vơ vét của cải của dân lành. May thay ở huyện Mê Linh có hai người con gái tài giỏi, chị là Trưng Trắc và em là Trưng Nhị. Đem so về tài năng thì hai bà đều giỏi võ nghệ và nuôi chí giành lại non sông, đất nước. Bà Trưng Trắc có chồng là Thi Sách. Xuất thân của thi Sách là Lạc tướng cũng cùng chí hướng với vợ. Khi tướng giặc là Tô Định làm thứ sử Giao Châu của thời ấy biết được bèn lập mưu giết chết Thi Sách. Khi nợ nước, thù nhà ngày càng thôi thúc Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa. Đội quân hùng hậu của cả hai bà đi đến đâu, giặc tan đến đó, dân ta vui mừng lắm, Tên tướng giặc Tô Định phải tháo chạy nhanh về nước. Thế rồi hai bà lên ngôi vua tự xưng là Trưng Nữ Vương.

Cho đến năm 43 khi giặc cử Mã Viện đến đàn áp cuộc khởi nghĩa, đội quân của chúng quá mạnh hai Bà lãnh đạo quân chiến đấu gan góc, thất thế Hai bà nhảy xuống sông Hát Giang. Hai Bà Trưng chính là một tấm gương oanh liệt của dân tộc bản địa ta .

ke ve nguoi anh hung dan toc - Top 10 bài văn kể về anh hùng dân tộc lớp 3 mới nhất

Hai Bà Trưng

Kể về anh hùng dân tộc – Bài làm 2

Chuyện kể về danh tướng Trần Bình Trọng. Năm 1285, quân Nguyên Mông ồ ạt sang xâm lấn nước ta lần thứ ba. Thế giặc rất mạnh nên triều đình lãnh đạo toàn quân và dân rút về cố thủ ở những nơi hiểm yếu, để mặc thành quách, làng mạc trống trải gây hoang mang cho địch và bảo toàn lực lượng. Trên đường rút quân, Hưng Đạo Vương lệnh cho các tướng chốt đóng tại những nơi hiểm yếu cản bước tiến của giặc để bảo vệ Thái Thượng Hoàng và Thượng Hoàng. Danh tướng Trần Bình Trọng chỉ huy quân Cấm Dực, trấn giữ bãi sông Thiên Mạc. Thế giặc rất mạnh, Trần Bình Trọng chẳng may sa vào tay giặc. Biết ông là tướng tài, giặc ra sức dụ dỗ ông, hứa sẽ phong cho ông làm vương đất Bắc. Trần Bình Trọng khẳng khái đáp:

– Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn là vương đất Bắc .
Biết không hề chiêu dụ ông, giặc trói ông ở bãi sông Thiên Mạc chờ nước triều dìm ông chết. Trần Bình Trọng quyết tử khi mới hai mươi sáu tuổi, tấm gương trung liệt của ông chói sáng nghìn thu .

Kể về anh hùng dân tộc – Bài làm 3

Vua Quang Trung – Nguyễn Huệ

Vào thế kỉ thứ XVI, quốc gia chìm vào nội chiến do hai chúa : Chúa Trịnh chuyên quyền lấn áp vua Lê ở Đàng Ngoài và chúa Nguyễn ra sức kiến thiết xây dựng và mở mang thế lực ở Đàng Trong. Nội chiến của nước ta là điều kiện kèm theo thuận tiện cho phong kiến phương Bắc tiến quân xâm lấn .
Năm 1786, ba đồng đội nhà Tây Sơn dựng cờ khởi nghĩa và làm chủ được nhiều nơi. Năm 1788, quân Thanh ồ ạt đưa quân vào Thăng Long. Nguyễn Huệ lập tức lên ngôi vua và chỉ huy toàn lực lượng tiến quân ra Bắc. Hành quân thần tốc và chỉ trong năm ngày chiến đấu, vua Quang Trung Nguyễn Huệ giải phóng trọn vẹn Thăng Long, đánh đuổi quân Thanh ra khỏi quốc gia ta .
Giải phóng trọn vẹn quốc gia, vua Quang Trung bắt tay kiến thiết xây dựng Tổ quốc. Tiếc thay, mọi cải cách của ông đang triển khai thì ông bất thần từ trần. Người anh hùng áo vải, cờ đào khi ấy chỉ mới bốn mươi tuổi. Vua Quang Trung mất đi để lại trong lòng người dân Việt sự kính trọng, mến tiếc khôn nguôi và lòng tự hào về một anh hùng chống ngoại xâm lỗi lạc .

Kể về anh hùng dân tộc – Bài làm 4

Viết về Hồ Chí Minh

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta có rất nhiều anh hùng được sử sách ghi danh, một trong số đó là lãnh tụ Hồ Chí Minh. Người mà được toàn thể nhân dân Việt Nam kính trọng gọi bằng Bác Hồ. Bác là người lãnh đạo nhân dân ta làm cuộc Cách mạng tháng 8, lập lên nước Việt nam dân chủ cộng hòa. Tiếp đó, Bác lại lãnh đạo hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giành thắng lợi hoàn toàn thống nhất đất nước. Bác được UNESCO phong tặng danh hiệu ” Anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa thế giới.” Cả cuộc đời Bác là một tấm gương sáng về đạo đức cách mạng và lối sống giản dị của Bác để cho nhân dân noi theo. Nhờ có sự lãnh đạo của Bác mà Việt Nam đang là thuộc địa của thực dân Pháp nay đã thành một nước độc lập. Để biết ơn Bác, em nguyện ngoan ngoãn chăm học làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.

Kể về anh hùng dân tộc – Bài làm 5

Lịch sử nước ta có biết bao nhiêu cuộc đấu tranh để giữ nước và đòi lại độc lập chủ quyền. Chính vì vậy nước ta có rất nhiều vị anh hùng chống ngoại xâm cứu nước lỗi lạc mà xuất thân của họ từ chính những người dân bình thường. Hai Bà Trưng cũng vậy. Hai Bà Trưng ghi danh vào trang sử hào hùng với cuộc chiến chống ách đô hộ nhà Đông Hán (40-43) tại quê nhà Bắc Ninh của hai bà. Chồng của bà Trưng Trắc bị thái thú Tô Định giết hại một cách dã man, bà quyết định nổi binh cùng em gái là Trưng Nhị tại thành Luy Lâu, Thuận Thành, Bắc Ninh. Trước khi xuất binh, hai bà đã đọc vang lời thề:

Một xin rửa sạch nước thù

Hai xin nối lại nghiệp xưa họ Hùng

Ba kẻo oan ức lòng chồng
Bốn xin vẻn vẹn sở công lênh này
Trong cuộc khởi nghĩa của hai bà, có rất nhiều nữ tướng tham gia và họ cùng nhau lập những chiến công khiến cho quân giặc khiếp hồn, thái thú Tô Định phải bỏ chạy về nước. Sau khi làm chủ đất Mê Linh, Trưng Trắc lên làm vua lấy hiệu là Trưng Vương, hoàn thành xong thiên chức nối nghiệp họ Hùng. Năm 43, quân giặc tiến quân xâm lược, Hai Bà Trưng kiên cường chống trả, tuy nhiên quân địch quá đông và mạnh, Hai Bà thua trận và đã tự tử tại sông Hát. Tuy thất bại nhưng cuộc khởi nghĩa của hai nữ tướng đã góp thêm phần không nhỏ vào việc chống giặc ngoại xâm .
Hai bà mãi là những vị tướng tài của dân tộc bản địa, cả dân tộc bản địa không quên công lao to lớn ấy của hai bà .

ke ve mot nguoi anh hung dan toc - Top 10 bài văn kể về anh hùng dân tộc lớp 3 mới nhất

Anh hùng dân tộc bản địa Quang trung

Kể về anh hùng dân tộc – Bài làm 6

Vào thế kỉ thứ XVI, đất nước chìm vào nội chiến do hai chúa: Chúa Trịnh chuyên quyền lấn áp vua Lê ở Đàng Ngoài và chúa Nguyễn ra sức xây dựng và mở mang thế lực ở Đàng Trong. Nội chiến của nước ta là điều kiện thuận lợi cho phong kiến phương Bắc tiến quân xâm lấn.Năm 1786, ba anh em nhà Tây Sơn dựng cờ khởi nghĩa và làm chủ được nhiều nơi. Năm 1788, quân Thanh ồ ạt đưa quân vào Thăng Long. Nguyễn Huệ lập tức lên ngôi vua và chỉ huy toàn lực lượng tiến quân ra Bắc. Hành quân thần tốc và chỉ trong năm ngày chiến đấu, vua Quang Trung Nguyễn Huệ giải phóng hoàn toàn Thăng Long, đánh đuổi quân Thanh ra khỏi đất nước ta.Giải phóng hoàn toàn đất nước, vua Quang Trung bắt tay xây dựng Tổ quốc. Tiếc thay, mọi cải cách của ông đang tiến hành thì ông đột ngột từ trần. Người anh hùng áo vải, cờ đào khi ấy chỉ mớibốn mươi tuổi. Vua Quang Trung mất đi để lại trong lòng người dân Việt sự kính trọng, mến tiếc khôn nguôi và lòng tự hào về một anh hùng chống ngoại xâm lỗi lạc.

Kể về anh hùng dân tộc – Bài làm 7

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta có rất nhiều anh hùng được sử sách ghi danh, một trong số đó là lãnh tụ Hồ Chí Minh. Người mà được toàn thể nhân dân Việt Nam kính trọng gọi bằng Bác Hồ. Bác là người lãnh đạo nhân dân ta làm cuộc Cách mạng tháng 8, lập lên nước Việt nam dân chủ cộng hòa. Tiếp đó, Bác lại lãnh đạo hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giành thắng lợi hoàn toàn thống nhất đất nước. Bác được UNESCO phong tặng danh hiệu ” Anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa thế giới.” Cả cuộc đời Bác là một tấm gương sáng về đạo đức cách mạng và lối sống giản dị của Bác để cho nhân dân noi theo. Nhờ có sự lãnh đạo của Bác mà Việt Nam đang là thuộc địa của thực dân Pháp nay đã thành một nước độc lập. Để biết ơn Bác, em nguyện ngoan ngoãn chăm học làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.

Kể về anh hùng dân tộc – Bài làm 8

Chị Võ Thị Sáu (1933-1952) xứng đáng với danh hiệu này. Ngay từ năm 15 tuổi, chị đã hăng hái tham gia cách mạng, lập nhiều chiến công vang dội. Tháng 5/1950, bị giặc Pháp bắt, tra tấn dã man nhưng chị vẫn giữ vững khí tiết của người chiến sĩ cách mạng. Năm 1952, giặc đày chị ra Côn Đảo và hành quyết. Năm 1993, Nhà nước đã trân trọng truy tặng chị Huân chương chiến công hạng Nhất và danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang.

Kể về anh hùng dân tộc – Bài làm 9

Ba ngàn năm dựng nước giữ nước có rất nhiều tấm gương sáng. Trong số đó, người đã để lại cho em nhiều ấn tượng nhất là ông Lý Thường Kiệt. Năm 1077, quân Tống sang xâm lược nước ta, ông đã lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống quân giặc và giành thắng lợi vẻ vang. Đặc biệt, trong lần đại chiến quân Tống, ông đã làm một bài thơ tứ tuyệt, sai người nấp trong đền thờ Thánh Tam Giang, đêm đến ngâm bài thơ sau:

” Sông núi nước Nam, vua Nam ở
Rành rành định phận ở sách trời
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm
Bay sẽ tan tành chết sạch toi “
Từ hôm sau, bài thơ được Viral ra khắp nơi làm cho quân giặc thấp thỏm. Khí thế đã tăng, ông bèn mở cuộc tiến công, đánh cho quân giặc đại bại, phải cầu hòa và rút về nước. Ông được lịch sử vẻ vang ghi nhận là anh hùng kiệt xuất. Em rất tự hào và khâm phục ông .

ke ve mot nguoi anh hung dna toc - Top 10 bài văn kể về anh hùng dân tộc lớp 3 mới nhất

Kể về vị anh hùng dân tộc bản địa

Kể về anh hùng dân tộc – Bài làm 10

Lịch sử nước ta có biết bao nhiêu cuộc vị anh hùng chống ngoại xâm cứu nước lỗi lạc mà xuất thân từ những người dân bình thường. Nguyễn Thị Minh Khai cũng vậy.

Lớn lên tận mắt chứng kiến cảnh lầm than của quê nhà, năm 16 tuổi bà đã tham gia hoạt động giải trí cách mạng. Trong đấu tranh bà rất kiên cường, nhanh trí khiến bọn giặc Pháp nhiều phen hoảng sợ và tìm mọi cách hãm hại bà. Năm 1940, Nguyễn Thị Minh Khai bị bắt, giặc tra tấn bà rất là dã man nhưng sau mỗi trận đòn tra tấn đó Nguyễn Thị Minh Khai đã dùng máu của mình viết nên những câu thơ nêu cao khí tiết của người chiến sỹ cộng sản. Biết không hề khuất phục được bà chúng đã đem ra xử bắn .
Em rất tự hào được học dưới mái trường mang tên người anh hùng Nguyễn Thị Minh Khai .

Hi vọng với bài viết trên đây cũng đã mang đến cho các em học sinh một hướng làm bài cho đề kể về một vị anh hùng dân tộc hay nhất. Chúc các em ôn luyện và học thật tốt!

Minh Nguyệt

Source: https://blogthuvi.com
Category: Blog