Hiểu rõ về Thượng viện – Hạ viện chỉ với 5 phút

Hiểu rõ về Thượng viện – Hạ viện chỉ với 5 phút

Hợp tác với

Bạn có quan tâm đến chính trị Mỹ và từng nghe nhiều về Thượng viện và Hạ viện. Tuy nhiên, có thể nhiều bạn trẻ vẫn chưa hiểu rõ về hai viện này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một cách đơn giản về cả Thượng viện và Hạ viện của Hoa Kỳ.

Hiểu rõ về Thượng viện - Hạ viện chỉ với 5 phút
Hiểu rõ về Thượng viện – Hạ viện chỉ với 5 phút

Thượng viện và Hạ viện – Quốc hội của Mỹ

Có thể nói rằng Thượng viện và Hạ viện là hai viện quan trọng trong hệ thống quốc hội của Mỹ. Mỗi viện đại diện cho một phần của quốc hội. Trong hệ thống này, quyền lực được phân chia để ngăn chặn quyền lực tập trung và đảm bảo sự cân bằng.

Thượng viện – Tầng cao của Quốc hội

Thượng viện là viện cao cấp hơn trong hệ thống quốc hội Mỹ. Với 100 thành viên, Thượng viện được chia đều cho 50 bang. Mỗi bang có hai thượng nghị sĩ. Mỗi nghị sĩ có nhiệm kỳ là 6 năm. Mỗi hai năm, 1/3 số nghị sĩ sẽ được bầu lại.

Thượng viện có nhiều quyền hơn Hạ viện và có thể xem xét lại, khuyến nghị hoặc phê chuẩn các dự thảo luật của Tổng thống. Thượng viện cũng có vai trò lớn trong việc xét xử khi Tổng thống bị luận tội.

Xem thêm  So sánh sức mạnh quân sự Nga - Ukraine: Ai sẽ thắng?

Hạ viện – Tầng thấp của Quốc hội

Hạ viện là viện dưới trong hệ thống quốc hội Mỹ. Với 435 tài năng đại biểu, nghị sĩ của Hạ viện được bầu trực tiếp bởi người dân. Mỗi nghị sĩ có nhiệm kỳ là 2 năm. Cứ hai năm, thành phần của Hạ viện thay đổi khi có cuộc bầu cử.

Hạ viện có quyền đề cử các dự thảo luật về thuế và thông qua, sửa đổi hoặc không thông qua chúng. Nếu Hạ viện luận tội Tổng thống, Thượng viện sẽ dựa vào đó để xét xử. Quốc hội cũng có các ủy ban chuyên môn để cung cấp kiến thức và hỗ trợ các nghị sĩ.

FAs

1. Tại sao Mỹ có hai viện Thượng viện và Hạ viện?
Lúc ban đầu, Mỹ cũng chỉ có một quốc hội giống như Việt Nam. Tuy nhiên, sau một cuộc tranh luận gay gắt, quyết định thành lập hai viện trong Quốc hội được đưa ra. Hai viện khác nhau về cơ cấu và chức năng để giải quyết những vấn đề khác nhau trong quản lý đất nước.

2. Thượng viện và Hạ viện khác nhau như thế nào?
Thượng viện có quyền lợi cho bang đông dân và Hạ viện có lợi cho dân số đông. Thượng viện luôn có số lượng nghị sĩ cố định, trong khi thành phần của Hạ viện thay đổi thường xuyên.

3. Các dự thảo luật đi qua quá trình nào để được thông qua?
Các dự thảo luật phải được Hạ viện và Thượng viện thông qua, đồng thời phải được Tổng thống ký vào để trở thành luật. Việc thông qua hay không thông qua dự thảo luật phụ thuộc vào đa số phiếu bầu trong cả hai viện.

Xem thêm  Vụ Sụp Đổ Chớp Nhoáng Nhất Thị Trường Tài Chính: 5 Phút "Bốc Hơi" 1000 Tỷ USD

Kết luận

Thượng viện và Hạ viện đóng vai trò quan trọng trong hệ thống quốc hội của Mỹ. Hai viện này được thiết kế để đảm bảo sự cân bằng và ngăn chặn quyền lực tập trung. Thông qua các quyết định và luật lệ, Thượng viện và Hạ viện đóng góp vào sự phát triển và quản lý của đất nước. Nếu muốn hiểu rõ hơn về Thượng viện và Hạ viện, hãy ghé thăm Blogthuvi.com.

Tạm biệt và hẹn gặp lại ở những bài viết tiếp theo!