Cách sử dụng NORM.DIST và NORM.S.DIST trong Excel – 2022

Cách sử dụng NORM.DIST và NORM.S.DIST trong Excel – 2022

Gần như bất kể gói ứng dụng thống kê nào cũng hoàn toàn có thể được sử dụng để thống kê giám sát tương quan đến phân phối thông thường, thường được gọi là đường cong hình chuông. Excel được trang bị vô số bảng và công thức thống kê và việc sử dụng một trong những hàm của nó để phân phối thông thường là khá đơn thuần. Chúng ta sẽ xem cách sử dụng những hàm NORM.DIST và NORM.S.DIST trong Excel .

Phân phối bình thường

Có vô số phân phối thông thường. Một phân phối thông thường được xác lập bởi một hàm đơn cử trong đó hai giá trị đã được xác lập : giá trị trung bình và độ lệch chuẩn. Giá trị trung bình là bất kể số thực nào cho biết TT phân phối. Độ lệch chuẩn là một số ít thực dương là một phép đo về mức độ Viral của phân phối. Khi tất cả chúng ta biết những giá trị của giá trị trung bình và độ lệch chuẩn, phân phối chuẩn đơn cử mà tất cả chúng ta đang sử dụng đã được xác lập trọn vẹn .
Phân phối chuẩn thường thì là một phân phối đặc biệt quan trọng trong số vô hạn những phân phối thông thường. Phân phối chuẩn thường thì có giá trị trung bình là 0 và độ lệch chuẩn là 1. Mọi phân phối chuẩn hoàn toàn có thể được chuẩn hóa thành phân phối chuẩn thường thì theo một công thức đơn thuần. Đây là nguyên do tại sao phân phối thông thường duy nhất với những giá trị được gắn thẻ là phân phối chuẩn thường thì. Loại bảng này đôi lúc được gọi là bảng z-points .

Xem thêm  Fresh staff là gì? Chuẩn bị gì khi tham dự Samsung fresh staff

BÌNH THƯỜNG

Hàm Excel đầu tiên mà chúng ta sẽ kiểm tra là hàm NORM.S.DIST. Hàm này trả về phân phối chuẩn thông thường. Có hai đối số cần thiết cho hàm: z Tích lũy và tích lũy. Các đối số đầu tiên của z là số độ lệch chuẩn so với giá trị trung bình. Vì thế, z = -1,5 là độ lệch chuẩn một rưỡi dưới giá trị trung bình. Các z -core của z = 2 là hai độ lệch chuẩn trên giá trị trung bình.

Đối số thứ hai là của tích góp trên mạng. Có hai giá trị hoàn toàn có thể được nhập vào đây : 0 cho giá trị của hàm tỷ lệ Xác Suất và 1 cho giá trị của hàm phân phối tích góp. Để xác lập khu vực dưới đường cong, chúng tôi sẽ muốn nhập 1 ở đây .

Ví dụ về NORM.S.DIST với Giải thích

Để giúp hiểu chức năng này hoạt động như thế nào, chúng ta sẽ xem xét một ví dụ. Nếu chúng ta nhấp vào một ô và nhập = NORM.S.DIST (.25, 1), sau khi nhấn enter, ô sẽ chứa giá trị 0,5987, được làm tròn đến bốn chữ số thập phân. Điều đó có nghĩa là gì? Có hai cách giải thích. Đầu tiên là khu vực dưới đường cong cho z nhỏ hơn hoặc bằng 0,25 là 0,5987. Giải thích thứ hai là 59,87% diện tích dưới đường cong cho phân phối chuẩn thông thường xảy ra khi z nhỏ hơn hoặc bằng 0,25.

Xem thêm  Bình thủy tinh ngâm rượu đẹp - Vỏ bình đựng rượu cao cấp

Xem thêm: Cách lấy lại mật khẩu tài khoản Zalo khi mất SIM, mất số điện thoại – https://blogthuvi.com

BÌNH THƯỜNG

Hàm Excel thứ hai mà tất cả chúng ta sẽ xem xét là hàm NORM.DIST. Hàm này trả về phân phối chuẩn cho độ lệch chuẩn và trung bình đã chỉ định. Có bốn đối số thiết yếu cho tính năng : x, Nghĩa là, một trong những thứ khác nhau x là giá trị quan sát từ phân phối của chúng tôi. Độ lệch trung bình và độ lệch chuẩn là tự lý giải. Đối số ở đầu cuối của Tích lũy tích góp, giống hệt với hàm NORM.S.DIST.

Ví dụ về NORM.DIST với giải thích

Để giúp hiểu chức năng này hoạt động như thế nào, chúng ta sẽ xem xét một ví dụ. Nếu chúng ta nhấp vào một ô và nhập = NORM.DIST (9, 6, 12, 1), sau khi nhấn enter, ô sẽ chứa giá trị 0,5987, được làm tròn đến bốn chữ số thập phân. Điều đó có nghĩa là gì?

Các giá trị của những đối số cho tất cả chúng ta biết rằng tất cả chúng ta đang thao tác với phân phối thông thường có giá trị trung bình là 6 và độ lệch chuẩn là 12. Chúng tôi đang cố gắng nỗ lực xác lập tỷ suất Tỷ Lệ phân phối xảy ra cho x nhỏ hơn hoặc bằng 9. Tương đương, chúng tôi muốn khu vực dưới đường cong của phân phối chuẩn đặc biệt quan trọng này và ở bên trái của đường thẳng đứng x = 9 .

Xem thêm  Người tối cổ là gì? Định nghĩa, khái niệm

Những điều cần lưu ý

Có một vài điều cần quan tâm trong những thống kê giám sát trên. Chúng tôi thấy rằng hiệu quả cho mỗi thống kê giám sát này là giống hệt nhau. Điều này là do 9 là 0,25 độ lệch chuẩn trên trung bình của 6. Chúng ta hoàn toàn có thể đã quy đổi lần tiên phong x = 9 thành một z – có 0,25, nhưng ứng dụng triển khai điều này cho chúng tôi .
Một điều khác cần quan tâm là chúng tôi thực sự không cần cả hai công thức này. NORM.S.DIST là một trường hợp đặc biệt quan trọng của NORM.DIST. Nếu tất cả chúng ta để giá trị trung bình bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1, thì những phép tính cho NORM.DIST khớp với những giá trị của NORM.S.DIST. Ví dụ : NORM.DIST ( 2, 0, 1, 1 ) = NORM.S.DIST ( 2, 1 ) .

Source: https://blogthuvi.com
Category: Blog