3 bảng chữ cái tiếng Hàn Quốc và cách ghép chữ đơn giản

Để học chữ cái tiếng Hàn chuẩn và nhanh nhất thì các bạn hãy cùng tìm hiểu chi tiết về các nguyên âm và phụ âm trong tiếng Hàn.

Nguyên âm tiếng Hàn

Hệ thống nguyên âm tiếng Hàn gồm có 21 nguyên âm ( 10 nguyên âm cơ bản và 11 nguyên âm ghép ). Nguyên âm được viết theo trình tự trên trước dưới sau, trái trước phải sau .

bảng chữ cái tiếng hàn và cách đọc

Các bảng nguyên âm tiếng Hàn

Bảng phiên âm tiếng Hàn sang tiếng Việt của 10 nguyên âm cơ bản

Nguyên âm tiếng Hàn

Phát âm

Phiên âm tiếng Việt

| a |

a

| ya |

ya

| o |

o

| yo |

yo

| ô |

ô

| yô |

| u |

u

| yu |

yu

| ư |

ư

| i |

i

Bảng chữ cái tiếng Hàn và phiên âm của các nguyên âm mở rộng

Nguyên âm tiếng Hàn

Phát âm

Phiên âm tiếng Việt

| ae |

ae

| jae |

yae

| ê |

ê

| jê |

| wa |

wa

| wae |

wae

| we |

oe

| wo |

wo

| we |

we

| wi |

Wi

| i |

ưi

Chú ý : Trong tiếng Hàn văn minh, cách phát âm của nguyên âm애 và에, nguyên âm왜, 외, 웨 hầu hết không có sự độc lạ .

Phụ âm và cách đọc bảng chữ cái tiếng Hàn

Hệ thống phụ âm tiếng Hàn gồm có 19 phụ âm ( 14 phụ âm cơ bản và 5 phụ âm đôi ). Phụ âm khi đứng một mình không tạo thành âm, nó chỉ hoàn toàn có thể tạo thành âm đọc khi tích hợp với một nguyên âm nào đó để trở thành âm tiết .

học bảng chữ cái tiếng hàn

Xem ngay Từ A – Z ngữ pháp tiếng Hàn cơ bản cho người mới khởi đầu

Các bảng phụ âm tiếng Hàn

Bảng vần âm tiếng Hàn và cách đọc của phụ âm cơ bản

Phụ âm tiếng Hàn

Phát âm

Phiên âm tiếng Việt

| gi yơk |

k, g

| ni ưn |

n

| di gưt |

t, d

| ri ưl |

r, l

| mi ưm |

m

| bi ưp |

p, b

| si ột |

s, sh

| i ưng |

ng

| chi ưt |

ch

| ch ` i ưt |

ch `

| khi ưt |

kh

| thi ưt |

th

| phi ưt |

ph

| hi ưt |

h

 

Chú ý: Phụ âmㅇ” khi đứng ở vị trí âm cuối thì được phát âm là |i ưng| nhưng khi nó đứng đầu của âm tiết thì nó không được phát âm.

Phụ âm đôi là những phụ âm được tạo thành bởi sự tái diễn của những phụ âm cơ bản. Trong mạng lưới hệ thống của bảng vần âm Nước Hàn có 5 phụ âm đôi .

Bảng chữ cái tiếng Hàn dịch sang tiếng Việt của phụ âm đôi

Phụ âm tiếng Hàn

Phát âm

Phiên âm tiếng Việt

| sang ki yơk |

kk

| sang di gưt |

tt

| sang si ột |

ss

| sang chi ột |

jj

| sang bi ưp |

pp

 Cách đọc phụ âm tiếng Hàn

 • Phụ âm thường là những phụ âm mà khi phát âm không khí đẩy ra ngoài không quá mạnh hoặc quá căng
 • Phụ âm bật hơi là những phụ âm mà khi phát âm luồng không khí được tăng nhanh ra ngoài từ khoang miệng
 • Phụ âm căng là những phụ âm được phát âm với cơ lưỡi căng

Phụ âm cuối (Patchim)

Patchim là những phụ âm đứng cuối âm tiết. Có 2 loại là patchim đơn và patchim kép. Cách ghép và vị trí của phụ âm cuối là :

 • Nguyên âm + phụ âm ( 은, 안, 알, 응 … )
 • Phụ âm + nguyên âm + phụ âm ( 강, 담, 붓, 잣 … )

Trong tiếng Hàn, chỉ có 7 nguyên âm ở vị trí phụ âm cuối hoàn toàn có thể phát âm được nên những phụ âm khác khi dùng làm phụ âm cuối sẽ bị đổi khác và phát âm theo một trong 7 phụ âm đó. Chủ yếu patchim thường được đưa về 7 phụ âm cơ bản là : ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅂ ㅁ ㅇ

Bảng chữ cái tiếng Hàn và cách phát âm của các phụ âm cuối
 

Patchim

Phát âm    

Ví dụ

ㄱ, ㄲ, ㅋ

꽃 / kôt / hoa

눈 / nun / mũi / tuyết

ㄷ, ㅅ, ㅊ, ㅈ, ㅎ, ㅌ, ㅆ

구두 / kutu / giày

겨울 / kyoul / mùa đông

ㅂ, ㅍ

밥 / bap / cơm

봄 / bôm / mùa xuân

병 / byong / chai / lọ

Cách ghép chữ tiếng Hàn

Các phụ âm và nguyên âm phối hợp với nhau tạo ra những âm tiết .

 • Âm đầu và âm cuối của âm tiết thường là phụ âm
 • Âm giữa thường là nguyên âm

Biết được cách ghép nguyên âm và phụ âm trong tiếng Hàn bạn hoàn toàn có thể chớp lấy được cách đọc và viết tiếng Hàn một cách thuận tiện hơn .

cách ghép chữ tiếng hàn

Vị trí của một nguyên âm được quyết định hành động như sau :
Với những nguyên âm dọc ㅏ, ㅑ, ㅓ, ㅕ, ㅣ, phụ âm được viết ở bên trái, nguyên âm được viết bên phải. Ví dụ như :

 • ㄴ + ㅏ = 나 ( đọc là : na )
 • ㅈ + ㅓ = 저 ( đọc là : cho )

Với những nguyên âm ngang ㅗ, ㅛ, ㅜ, ㅠ, ㅡ nguyên âm được viết ngay bên dưới phụ âm tiên phong của âm tiết. Ví dụ như :

 • ㅅ + ㅗ = 소 ( đọc là : sô )
 • ㅂ + ㅜ = 부 ( đọc là : bu )

Trong trường hợp không có phụ âm “ o ” được thêm vào trong lúc viết nhưng đóng vai trò âm câm, nghĩa là không ảnh hưởng tác động đến cách đọc. Chúng ta sẽ đọc chữ đó theo cách đọc nguyên âm. Ví dụ như :

 • Chữ “ 오 ” sẽ phát âm giống như ” ㅗ ”
 • Chữ “ 아 ” sẽ phát âm giống như ” ㅏ ”

Ví dụ như trong tiếng Nước Hàn anh nhớ em cũng được viết như em nhớ anh dịch sang tiếng Hàn sẽ là “ 보고 싶어 ”
Anh yêu em sẽ được đọc là “ 사랑해 ”

bảng chữ cái tiếng hàn

Cách ghép âm trong tiếng Hàn sẽ là:

 • 사 đọc là S-a
 • 랑 đọc là R-a-ng
 • 해 đọc là H-ê

Như vậy cách đọc của “ 사랑해 ” sẽ là “ Sa rang hê ”

Quy tắc phát âm tiếng Hàn cơ bản

Nối âm trong tiếng Hàn

Nếu âm trước kết thúc bằng một phụ âm và âm sau mở màn bằng một nguyên âm thì phụ âm của âm trước sẽ được nối vào nguyên âm của âm sau nó .
Đây là cách phát âm cơ bản mà người học tiếng Hàn nào cũng bắt buộc phải ghi nhận tiên phong .
Ví dụ :

 • 한국어 -> 한구거: Tiếng Hàn
 • 저는 이 책을 읽었어요 -> 저는 이 채글 일거써요: Tôi đã đọc quyển sách này

Trọng âm trong tiếng Hàn

ㄱ,ㄷ,ㅂ + ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅅ, ㅈ -> ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ: Nếu từ phía trước kết thúc bằng ‘ㄱ,ㄷ,ㅂ”, các từ phía sau bắt đầu bằng “ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅅ, ㅈ” thì các phụ âm này sẽ biến đổi thành các phụ âm đôi “ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ”

Ví dụ :

 • 학교 -> 학꾜: Trường học
 • 국밥 -> 국빠: Món Kukbab

ㄹ + ㄱ -> ㄲ : Nếu từ phía trước kết thúc bằng “ ㄹ ”, những từ phía sau khởi đầu bằng “ ㄱ ” thì những phụ âm này sẽ đổi khác thành phụ âm đôi “ ㄲ ”
Ví dụ :

 • 제가 할게요 -> 제가 할께요: Tôi sẽ làm

ㄴ, ㅁ + ㄱ, ㄷ, ㅈ -> ㄲ, ㄸ, ㅉ : Nếu từ phía trước kết thúc bằng “ ㄹ ”, từ phía sau mở màn băng “ ㄱ, ㄷ, ㅈ ” thì những phụ âm này sẽ đổi khác thành phụ âm đôi “ ㄲ, ㄸ, ㅉ ”
Ví dụ :

 • 찜닭이 좋아하는 음식이에요 -> 찜딸기 조아하는 음시기에요: Gà hầm là món ăn yêu thích của tôi.

ㄹ + ㄷ, ㅅ, ㅈ -> ㄸ, ㅉ, ㅆ : Nếu từ phía trước kết thúc bằng “ ㄹ + ㄷ ”, từ phía sau mở màn bằng “ ㄷ, ㅅ, ㅈ ” thì những phụ âm này sẽ biến hóa thành phụ âm đôi “ ㄸ, ㅉ, ㅆ ”
Ví dụ :

 • 갈증이 심해요 [갈쯩이 심해요]: Rất khát nước

Nhũ âm hóa trong tiếng Hàn

ㄹ + ㄴ -> ㄹ + ㄹ : Từ phía trước kết thúc bằng “ ㄹ ” và từ phía sau mở màn bằng “ ㄴ ” thì phụ âm mở màn của từ phía sau sẽ biến thành “ ㄹ ”
Ví dụ :

 • 설날 -> 설랄: Tết

ㄴ + ㄹ -> ㄹ + ㄹ : Từ phía trước kết thúc bằng “ ㄴ ” và từ phía sau mở màn bằng “ ㄹ ” thì phụ âm kết thúc của từ phía trước biến thành “ ㄹ ”
Ví dụ :

 • 연락 ->열락: Liên lạc

Vòm âm hóa trong tiếng Hàn

ㄷ, ㅌ + 이 -> 지, 치 : Phụ âm cuối của từ phía trước là “ ㄷ, ㅌ ” gặp từ phía sau là “ 이 ” thì thành “ 지, 치 ”
Ví dụ :

 • 같이 -> 가치: Cùng nhau

Giản lượctrong tiếng Hàn

Phụ âm kết thúc của từ phía trước là “ ㅎ ” gặp nguyên âm thì “ ㅎ ” không được phát âm
Ví dụ :

 • 좋아요 ->조아요: Thích

Bật hơi hóa trong tiếng Hàn

ㄱ, ㄷ + ㅎ -> ㅋ, ㅌ : Từ phía trước kết thúc bằng “ ㄱ, ㄷ ” và từ phía sau mở màn bằng “ ㅎ ” thì phụ âm khởi đầu của từ phía sau sẽ phát âm thành “ ㅋ, ㅌ ”
Ví dụ :

 • 못해요 -> 모태요: Không thể làm được

ㅎ + ㄱ, ㄷ -> ㅋ, ㅌ : Từ phía trước kết thúc bằng “ ㅎ ” và từ phía sau mở màn bằng “ ㄱ, ㄷ ” thì phụ âm mở màn của từ phía sau sẽ biến thành “ ㅋ, ㅌ ”
Ví dụ :

 • 까맣다 -> 까마타: Đen sì

Cách Đọc “” trong tiếng Hàn

Từ ghép có nguyên âm “ 의 ” khởi đầu âm tiết thứ nhất đọc thành “ 의 ”
Ví dụ :

 • 의사 -> 의사: Bác sĩ

Từ ghép có nguyên âm “ 의 ” ở vị trí âm tiết thứ 2 đọc thành “ 이 ”
Ví dụ :

 • 주의 -> 주이: Chú ý

Trợ từ chiếm hữu “ 의 ” đọc thành “ 에 ”
Ví dụ :

 • 나의 가방이에요 -> 나에 가방이에요: Là cặp của tôi.

Nếu “ 의 ” đi kèm với phụ âm thì đọc thành “ 이 ”
Ví dụ :

 • 희망 -> 히망: Hy vọng

Nhấn trọng âm trong tiếng Hàn

Từ phía trước kết thúc bằng nguyên âm ( không có patchim ) và từ phía sau khởi đầu bởi những phụ âm kép ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ thì tất cả chúng ta xuống giọng ở âm tiết thứ nhất và nhấn trọng âm ở âm tiết thứ hai
Ví dụ :

 • 오빠: Anh trai
 • 아까: Em bé

Biến âm trong tiếng Hàn

ㄱ + ㄴ, ㅁ => ㅇ : Từ phía trước kết thúc bằng “ ㄱ ” và từ phía sau mở màn “ ㅁ, ㄴ ” thì phụ âm kết thúc của từ phía trước sẽ biến thành “ ㅇ ”
Ví dụ :

 • 국물 ->궁물: Nước canh

ㄷ + ㄴ => ㄴ : Từ phía trước kết thúc bằng “ ㄷ ” và từ phía sau mở màn bằng “ ㄴ ” thì kết thúc phụ âm kết thúc của từ phía trước sẽ thành “ ㄴ ”
Ví dụ :

 • 믿는다 ->민는다: Tin tưởng

ㅂ + ㄴ => ㅁ : Từ phía trước kết thúc bằng “ ㅂ ” và từ phía sau khởi đầu bằng “ ㄴ ” thì phụ âm kết thúc của từ phía trước biến thành “ ㅁ ”
Ví dụ :

 • 좋아합니다 -> 좋아함니다: Thích

ㅇ, ㅁ + ㄹ => ㄴ : Từ phía trước kết thúc bằng “ ㅇ, ㅁ ” và từ phía sau khởi đầu bằng “ ㄹ ” thì kết thúc phụ âm khởi đầu của từ phía sau sẽ thành “ ㄴ ”
Ví dụ :

 • 음력 -> 음녁: Âm lịch

ㄱ, ㅂ + ㄹ => ㅇ, ㅁ + ㄴ : Từ phía trước kết thúc bằng “ ㄱ, ㅂ ” và từ phía sau khởi đầu bằng “ ㄹ ” thì phụ âm kết thúc của từ phía trước sẽ biến thành “ ㅇ, ㅁ ” và phụ âm mở màn của từ phía sau biến thành “ ㄴ ”
Ví dụ :

 • 국립 ->궁닙: Quốc gia

Cách viết tên bằng tiếng Hàn

Bạn có thể tra tên theo bảng (tham khảo bài 3 cách đơn giản đặt tên tiếng Hàn hay cho nữ, nam) hoặc dùng phần mềm dịch tên sang tiếng Hàn nhé.

Dựa vào bảng vần âm tiếng Hàn dịch ra tiếng Việt bạn hoàn toàn có thể dể dàng dịch tên Việt sang Hàn và đọc chúng một cách thuận tiện .

Source: https://blogthuvi.com
Category: Blog