of which là gì trong tiếng anh? Cách sử dụng of which

of which là gì trong tiếng anh? Cách sử dụng of which

Which là một trong những đại từ quan hệ được sử dụng thông dụng trong Tiếng anh, với ý nghĩa đặc trưng sửa chữa thay thế cho những thành phần của câu. Thì khi tích hợp với những giới từ, sẽ tạo ra những nghĩa phong phú. Và một trong số đó là of which, vậy of which là gì, cách sử dụng thế nào ? Để hoàn toàn có thể hiểu rõ hơn, hãy cùng theo dõi nội dung sau nhé !

Cơ bản về đại từ Which

Which là một trong những phó từ trong tiếng anh và nó thường đứng đầu câu nếu là câu hỏi. Trong câu, Which mang ý nghĩa ngữ pháp rất quan trọng:

– Which được ý niệm chỉ sự lựa chọn về cái gì, về vấn đề, hay về người :
Ex : Which pen do you prefer ?
=> > Bạn thích cái bút nào vậy ?
– Ngoài ra từ Which còn là đại từ có nghĩa là Gì, cái mà, cái nào, người nào, ai ( ý niệm lựa chọn )
Ex : Which of you can help my problem ?
=> > Bạn hoàn toàn có thể giúp tôi về cái yếu tố đó được không ?

  • I can’t distinguish which is which

=> > Tôi không hề phân biệt được cái nào với cái nào …

Lưu ý: Từ đồng nghĩa với Which là Whichever = Whichsoever: “cái mà”, “người nào mà”.

Ex : Whichever Minh buys, there is a three-month guarantee. ( Bất cứ cái nào Minh mua đều được Bảo hành 3 tháng ) .

of which là gì

Vậy of which là gì?

Nếu như bạn đã biết cơ bản về which, thì hoàn toàn có thể thuận tiện hiểu được of which là gì. Đây là một từ tích hợp giữa giới từ và đại từ quan hệ, of which thường được sử dụng trong mệnh đề quan hệ. Nó có nghĩa là mà …

Of which có vị trí đứng sau các từ chỉ số lượng như all (tất cả), both (cả), each (mỗi), many (nhiều), most (nhiều nhất), part (một phần), some (nhiều)…

Nhưng nó lại đứng trước hoặc sau danh từ, nhưng danh từ đó phải có mạo từ THE để chỉ vật. Of which còn có thể đứng sau các từ ở dạng so sánh hơn nhất.

Ex : Frank enjoys this city. Its landscape is wonderful. ( Frank thích thành phố này. Phong cảnh nơi đây thật tuyệt vời )
=> > Frank enjoys this city, of which the landscape is wonderful. ( Frank thích thành phố này nơi mà có cảnh sắc thật tuyệt vời )

Một số từ tạo thành với which khác

Ngoài of which ra, thì which còn tích hợp với một số ít từ phổ cập khác như :

  • IN WHICH

Đây là một cụm từ chỉ nơi chốn đồng nghĩa với where. Có nghĩa là nơi mà…Thông thường In which được sử dụng để giới thiệu một mệnh đề quan hệ, nó đứng sau một danh từ, dùng để tránh kết thúc một câu với giới từ. 

Ex : Peter lives in that house. ( Peter đang sống trong ngôi nhà kia ) ,
➔ That is the house in which Peter lives. ( Kia là ngôi nhà, nơi mà Peter đang sống )

  • FOR WHICH

For which có nghĩa là theo đó, nó được dùng trong mệnh đề quan hệ để thay thế sửa chữa cho Why. Vai trò của for which trong câu sẽ là miêu tả về nguyên do hoặc nguyên do xảy ra vấn đề, hành vi nào đó .
Ex : I don’t know the reason for which she didn’t go to the party yesterday. ( Tôi không biết nguyên do mà cô ấy đã không đến bữa tiệc ngày ngày hôm qua ) .

  • ON WHICH

On which là một cụm từ chỉ thời hạn, trong câu nó đồng nghĩa tương quan với WHEN, có nghĩa là trên đó, trong thời hạn mà … Nó được dùng để trình làng một mệnh đề quan hệ chỉ về thời hạn .
Ex : Sunday is the day on which we get off. ( Chủ nhật là ngày mà chúng tôi được nghỉ ) .

Rate this post

Source: https://blogthuvi.com
Category: Blog