football trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Berezutski is a Russia national football team regular, making 32 appearances since 2003.

Berezutski là một thành viên quan trọng trong đội tuyển Nga, ra sân 32 lần từ năm 2003.

WikiMatrix

Hermann Hyacinthe Ouédraogo (born 12 December 1981) is a Burkina Faso football player who is currently playing for Union Sportive de Ouagadougou.

Hermann Hyacinthe Ouédraogo (sinh ngày 12 tháng 12 năm 1981) là một cầu thủ bóng đá người Burkina Faso hiện tại thi đấu cho Union Sportive de Ouagadougou.

WikiMatrix

Ubido has played cub football in Nigeria for Heartland.

Ubido chơi bóng ở Nigeria cho Heartland.

WikiMatrix

Burhan Sahyouni is currently a member of the Syria national football team.

Burhan Sahyouni hiện tại là thành viên của Đội tuyển bóng đá quốc gia Syria.

WikiMatrix

The deal with the then-Football Conference was a revenue sharing arrangement whereby clubs received 50% of revenue from subscriptions, on top of the normal rights fee paid by the broadcaster, once the costs of production were met.

Hợp đồng với Football Conference là thỏa thuận chia lợi nhuận qua đó các CLB được nhận 50% tổng lợi nhuận từ tiền quyên góp, thêm vào tiền bản quyền trả bởi phát thanh viên một khi đã giá sản xuất đã đủ.

WikiMatrix

Dani began to like football since childhood by entering SSB AM TRI then joined with several clubs PSST TRIDADI, SU, PORDA SLEMAN and PSS Sleman.

Dani bắt đầu đam mê bóng đá từ nhỏ khi gia nhập SSB AM TRI sau đó là với nhiều câu lạc bộ như PSST TRIDADI, SU, PORDA SLEMAN và PSS Sleman.

WikiMatrix

The defender played his international debut for St. Kitts and Nevis on 8 November 2008 against Trinidad and Tobago national football team.

Hậu vệ này có màn ra mắt quốc tế cho St. Kitts và Nevis vào ngày 8 tháng 11 năm 2008 trước Đội tuyển bóng đá quốc gia Trinidad và Tobago.

WikiMatrix

Andy Burnham, the Secretary of State for Culture, Media and Sport, cautioned that football should “not forget its roots”.

Andy Burnham, Bộ trưởng về Văn hóa, Truyền thông và Thể thao của Anh, cũng cảnh báo rằng bóng đá “không nên quên đi nguồn gốc của nó”.

WikiMatrix

And football is like that.

Nhưng bóng đá là như vậy.

WikiMatrix

Rui Pedro Machado Bandeira Raínho (born 27 June 1989) is a Portuguese footballer who plays for S.C. Freamunde as a defender.

Rui Pedro Machado Bandeira Raínho (sinh ngày 27 tháng 6 năm 1989) là một cầu thủ bóng đá người Bồ Đào Nha thi đấu cho S.C. Freamunde ở vị trí hậu vệ.

WikiMatrix

Retrieved 20 April 2014. “Incheon Football Stadium”.

Truy cập ngày 20 tháng 4 năm 2014. ^ “Incheon Football Stadium”.

WikiMatrix

The league was founded in 1905 and presently has a total of four divisions, the highest of which, the Craven and District League Premier Division, sits at level 14 of the English football league system and is a feeder to the West Riding County Amateur League.

Giải đấu được thành lập năm 1905 và hiện tại có tổng cộng 4 hạng đấu, cao nhất là Craven and District League Premier Division, nằm ở Cấp độ 14 trong Hệ thống các giải bóng đá ở Anh và góp đội cho West Riding County Amateur League.

WikiMatrix

This was because only three Scottish Junior Football Association clubs entered, due to Linlithgow Rose winning both the East League and the Scottish Junior Cup and there being no mechanism allowing for runners-up to enter.

Lý do là vì chỉ có 3 đội Scottish Junior Football Association tham gia, vì Linlithgow Rose vô địch cả East League và Scottish Junior Cup và không có cơ chế cho phép đội á quân tham dự.

WikiMatrix

Beach football: variant of association football played on a beach or some form of sand.

Bóng đá bãi biển là một biến thể môn bóng đá trong đó trận đấu bóng đá được diễn ra trên một bãi biển hoặc các hình thức sân cát.

WikiMatrix

He then joined neighbouring club Cornellà and, after almost two years, departed in a €6,000 deal to Valencia where he finished his football education.

Sau đó anh gia nhập câu lạc bộ Catalan UE Cornellà và trong năm 2007, sau gần hai năm, anh đã rời đội này với một thỏa thuận giá 6.000 € ký với Valencia CF, nơi anh hoàn thành kỹ năng bóng đá.

WikiMatrix

Kategoria e Tretë is the fourth and lowest professional level of football in Albania.

Giải bóng đá hạng ba quốc gia Albania hay Kategoria e Tretë là giải đấu bóng đá cấp độ 4 và cũng là thấp nhất ở Albania.

WikiMatrix

On 18 July 2014, Lahm, at the age of 30, announced his retirement from international football.

Ngày 18 tháng 7 năm 2014, Philipp Lahm, đã tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế ở tuổi 30.

WikiMatrix

Born in Birmingham, Evers moved up from junior football to provide cover for Small Heath’s half-back line.

Sinh ra ở Birmingham, Evers đi lên từ bóng đá trẻ để cung cấp lực lượng cho hàng hậu vệ của Small Heath.

WikiMatrix

Brian Laudrup was born into a football family – his father Finn Laudrup was a former Danish international, and his brother Michael Laudrup also became a Danish international.

Brian Laudrup sinh ra trong một gia đình có truyền thống bóng đá với người cha Finn Laudrup là cựu cầu thủ đội tuyển Đan Mạch và anh trai Michael cũng có niềm đam mê thể thao.

WikiMatrix

On Monday 15 June 2015, Tividale Football & Social Club announced that Buildbase would become their principle sponsor until the summer of 2017.

Vào thứ Hai ngày 15 tháng 6 năm 2015, Tividale Football & Social Club đã thông báo rằng Buildbase sẽ trở thành nhà tài trợ cho đến mùa hè năm 2017.

WikiMatrix

Eric G. Fright (10 September 1917 – August 1995) was an English footballer who represented Great Britain at the 1948 Summer Olympics.

Eric G. Fright (10 tháng 9 năm 1917 – tháng 8 năm 1995) là một cầu thủ bóng đá người Anh đại diện cho Vương quốc Anh tại Thế vận hội Mùa hè 1948.

WikiMatrix

Constituted as the Football Association Premier League Ltd, it remained as an official Football Association (The FA) competition at the top of the ‘Football Pyramid’, but it also now had commercial independence from the Football League, allowing it to negotiate a lucrative broadcasting deal with British Sky Broadcasting, ultimately resulting in a rise in revenues and an increase in the number of foreign players in the league, increasing the profile of the league around the world.

Được thành lập dưới dạng Association Premier League Ltd, nó vẫn là một giải đấu chính thức của Liên đoàn Bóng đá Anh (The FA) cạnh tranh trên đỉnh của ‘Bóng đá Pyramid’, nhưng nó bây giờ cũng có sự độc lập thương mại từ Football League, cho phép nó thương lượng một thỏa thuận phát sóng lợi nhuận với British Sky Broadcasting, dẫn đến sự gia tăng doanh thu và sự gia tăng số lượng danh sách Các cầu thủ nước ngoài trong giải đấu, tăng hồ sơ của giải đấu trên toàn thế giới.

WikiMatrix

Olympias Lympion is a Cypriot football club based in Lympia, Cyprus.

Olympias Lympion là một câu lạc bộ bóng đá Síp có trụ sở ở Lympia, Síp.

WikiMatrix

The team became the football section of “West Hertfordshire Club and Ground” in 1891, and consequently moved to a ground on Cassio Road.

Đội đã trở thành một phần bóng đá của những câu lạc bộ thể thao Tây Hertfordshire và sau đó chuyển đến một vùng đất trên đường Cassio.

WikiMatrix

The bid is branded “United 2026”, the logo of the bid is a ball with the number 26 representing the year “2026” with the colors of the flags of Canada, Mexico, and the United States and the slogans are: “United As One” (Spanish: “Unidos Como Uno”, French: “Unis Comme Un”). and “Football For All” (Spanish: “Fútbol Para Todos”, French: “Football Pour Tous”).

Liên đoàn bóng đá châu Đại Dương CONCACAF Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ Đấu thầu được đặt tên là “Thống nhất 2026”, biểu trưng của giá thầu là một quả bóng với số 26 đại diện cho năm “2026” với màu sắc của các lá cờ của Canada, México và Hoa Kỳ và khẩu hiệu là: “United As One” (tiếng Tây Ban Nha: “Unidos Como Uno”, tiếng Pháp: “Unis Comme Un”). và “Football For All” (tiếng Tây Ban Nha: “Fútbol Para Todos”, tiếng Pháp: “Football Pour Tous”).

WikiMatrix

Source: https://blogthuvi.com
Category: Blog