Truy Dấu Người Tiếp Xúc với COVID-19 | CDC

Điều cần làm nếu quý vị tiếp xúc gần với người được chẩn đoán mắc COVID-19

Nếu quý vị tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 và quý vị chưa tiêm chủng hoặc chưa được tiêm chủng đầy đủ. Nếu quý vị tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 và quý vị đã tiêm chủng đầy đủ. Nếu quý vị tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 và quý vị đã xét nghiệm dương tính với vi-rút gây bệnh COVID-19 trong vòng 90 ngày và đã hồi phục (bất kể tình trạng tiêm chủng ra sao). Quý vị nên đi xét nghiệm Quý vị nên đi xét nghiệm ngay sau khi phát hiện ra quý vị là người tiếp xúc gần. Nếu quý vị cần trợ giúp, nhân viên cấp dưới sở y tế hoàn toàn có thể cung ứng thông tin về thời hạn tốt nhất để tiêm vắc-xin và nguồn thông tin về việc xét nghiệm COVID-19 và tiêm chủng tại khu vực của quý vị .
Nếu tác dụng xét nghiệm của quý vị là âm tính, hãy xét nghiệm lại từ 5-7 ngày sau lần phơi nhiễm sau cuối hoặc ngay lập tức nếu thấy thể hiện những triệu chứng bệnh .

Nếu kết quả xét nghiệm là dương tính, quý vị mắc COVID-19 và nên cô lập trong 10 ngày.

Nếu quý vị đã tiêm chủng đầy đủ và bị nhiễm bệnh, quý vị có thể lây lan vi-rút cho người khác. Đi xét nghiệm ngay nếu quý vị thấy có những triệu chứng bệnh. Ngay cả khi không thấy có những triệu chứng, quý vị nên đi xét nghiệm 5-7 ngày sau khi bị phơi nhiễm .
Nếu quý vị cần trợ giúp, nhân viên cấp dưới sở y tế hoàn toàn có thể cung ứng thông tin về thời hạn tốt nhất để tiêm vắc-xin và nguồn thông tin về việc xét nghiệm COVID-19 tại khu vực của quý vị .
Nếu hiệu quả xét nghiệm là dương thế, quý vị mắc COVID-19 và nên cô lập trong 10 ngày . Nếu quý vị thấy có các triệu chứng, hãy tham khảo ý kiến của chuyên gia chăm sóc sức khỏe để có khuyến nghị về xét nghiệm. Quý vị nên theo dõi các triệu chứng của mình Theo dõi các triệu chứng của quý vị. Nếu quý vị có dấu hiệu cảnh báo cấp cứu (bao gồm khó thở), hãy tìm kiếm chăm sóc y tế cấp cứu ngay lập tức. Đi xét nghiệm ngay nếu quý vị thấy có các triệu chứng bệnh. Theo dõi các triệu chứng của quý vị. Nếu quý vị có dấu hiệu cảnh báo cấp cứu (bao gồm khó thở), hãy tìm kiếm chăm sóc y tế cấp cứu ngay lập tức. Đi xét nghiệm ngay nếu quý vị thấy có các triệu chứng bệnh. Theo dõi các triệu chứng của quý vị. Nếu quý vị có dấu hiệu cảnh báo cấp cứu (bao gồm khó thở), hãy tìm kiếm chăm sóc y tế cấp cứu ngay lập tức.  Nếu quý vị thấy có các triệu chứng, hãy tham khảo ý kiến của chuyên gia chăm sóc sức khỏe để có khuyến nghị về xét nghiệm. Quý vị nên đeo khẩu trang Là người tiếp xúc gần với nguồn bệnh, quý vị nên luôn đeo khẩu trang liên tục và đúng cách. Là người tiếp xúc gần với nguồn bệnh, quý vị nên đeo khẩu trang trong nhà khi ở những nơi công cộng trong 14 ngày sau khi bị phơi nhiễm hoặc cho đến khi kết quả xét nghiệm của quý vị là âm tính. Là người tiếp xúc gần với nguồn bệnh, quý vị nên đeo khẩu trang trong nhà khi ở những nơi công cộng trong 14 ngày sau khi bị phơi nhiễm Quý vị nên hạn chế tiếp xúc với người khác Là người tiếp xúc gần với nguồn bệnh, quý vị nên ở nhà và tránh xa người khác (cách ly) trong 14 ngày kể từ ngày bị phơi nhiễm cuối cùng với người mắc COVID-19 và làm theo các bước cách ly. Là người tiếp xúc gần với nguồn bệnh, quý vị không cần cách ly. Quý vị nên đeo khẩu trang trong nhà khi ở những nơi công cộng trong 14 ngày sau khi bị phơi nhiễm hoặc cho đến khi kết quả xét nghiệm của quý vị là âm tính. Là người tiếp xúc gần với nguồn bệnh, quý vị không cần cách ly. Quý vị nên đeo khẩu trang trong nhà khi ở những nơi công cộng trong 14 ngày sau khi bị phơi nhiễm. Quý vị có thể nhận được cuộc gọi từ nhân viên chăm sóc sức khỏe hoặc người tiếp xúc gần của quý vị Nhân viên y tế công cộng, chuyên gia khác hoặc người mà quý vị đã tiếp xúc gần, có thể nói quý vị biết rằng quý vị là người tiếp xúc gần và đã bị phơi nhiễm với COVID-19. Nhân viên y tế công cộng, chuyên gia khác hoặc người mà quý vị đã tiếp xúc gần, có thể nói quý vị biết rằng quý vị là người tiếp xúc gần và đã bị phơi nhiễm với COVID-19. Nhân viên y tế công cộng, chuyên gia khác hoặc người mà quý vị đã tiếp xúc gần, có thể nói quý vị biết rằng quý vị là người tiếp xúc gần và đã bị phơi nhiễm với COVID-19.

Source: https://blogthuvi.com
Category: Blog