FMEA – Phân tích các dạng lỗi và ảnh hưởng

FMEA – Phân tích những dạng lỗi và ảnh hưởng tác động

FMEA là một loại nhìn nhận rủi ro đáng tiếc sử dụng cách tiếp cận từng bước để xác lập những lỗi tiềm ẩn trong phong cách thiết kế, quá trình hoặc mẫu sản phẩm hoặc dịch vụ .

FMEA là gì ?

FMEA là viết tắt của “Failure Mode, Effects and Criticity Analysis” có nghĩa là “Phân tích mô hình sai lỗi và ảnh hưởng”. FMEA là một loại đánh giá rủi ro sử dụng cách tiếp cận từng bước để xác định các lỗi tiềm ẩn trong thiết kế, quy trình hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ. Nhận dạng này cho phép phân tích để ngăn ngừa hoặc giảm bớt những sai sót trong tương lai. FMEA là một hành động phòng ngừa, có nghĩa là phải được thực hiện trước khi một quy trình hoặc sản phẩm được thiết kế, sửa đổi hoặc áp dụng theo cách mới.

FMEA - Phân tích các dạng lỗi và ảnh hưởng

Chúng ta cùng nghiên cứu và phân tích từng từ để hiểu thật sâu ý nghĩa của nó .

Failure: Sai hỏng

Là những thứ tất cả chúng ta không mong ước, là hậu quả của quá trình. Nhưng sai hỏng được nhấn mạnh vấn đề trong FMEA là sai hỏng dưới dạng tiềm ẩn. Chứ không phải là sai hỏng đã xảy ra. Có nghĩa là những sai hỏng hoàn toàn có thể sẽ xảy ra trong tương lai .

Mode: Cách thức

Cho nên failure mode là phương pháp gây ra sai hỏng, hoặc là kiểu sai hỏng. Chúng ta cũng rất dễ nhầm lẫn giữa từ failure mode và defect, trong khi hai từ này trọn vẹn độc lạ nhau. Failure mode tập trung chuyên sâu nói về chính sách, về nguyên do. Còn defect thì nó tập trung chuyên sâu nói về vật thôi, nói về số lượng phế phẩm …

Effects: Ảnh hưởng, tác động

Có nghĩa là tác động ảnh hưởng hoặc là tác động ảnh hưởng của sai hỏng này lên loại sản phẩm đầu ra là gì. Ví dụ : Một vết trầy xước, vết cắt trên bán thành phẩm chỉ là lỗi ngoại quan ; Nhưng nếu nó là trên vỏ hộp hoàn toàn có thể gây thủng dẫn đến hư thành phẩm .

Analysis: Phân tích

Có nghĩa là tất cả chúng ta phải khám phá nguyên do, nghiên cứu và phân tích rủi ro đáng tiếc và hậu quả, từ đó phân loại ưu tiên để đưa ra những hướng nâng cấp cải tiến .

Người ta phân ra hai ứng dụng FMEA cơ bản

FMEA thiết kế: sử dụng trong phân tích các phần tử thiết kế. Tại đây, người ta tập trung vào các tác động sai lỗi liên quan đến các chức năng của các phần tử trong thiết kế

FMEA quy trình : được sử dụng để nghiên cứu và phân tích những tính năng của quy trình. Tại đây người ta tập trung chuyên sâu vào những sai lỗi gây ra những khuyết tật lên mẫu sản phẩm

10 Bước thực hiện FMEA – Công cụ quản trị rủi ro

Các lợi ích của FMEA

FMEA - Phân tích các dạng lỗi và ảnh hưởng

FMEA giúp cho những nhà quản trị :
– Xác định những hình thức sai lỗi tiềm tàng hoàn toàn có thể xảy ra và mức độ ảnh hưởng tác động nghiêm trọng của những lỗi này
– Đánh giá năng lực phát hiện ra những sai lỗi
– Đánh giá một cách khách quan năng lực Open những sai lỗi
– Phân loại những lỗi loại sản phẩm hay quy trình tiềm tàng hoàn toàn có thể xảy ra

– Tập trung vào loại trừ các nguyên nhân gây ra các lỗi trọng yếu

Đối với những đơn vị sản xuất, FMEA thực sự là một công cụ hữu hiệu để phong cách thiết kế và nâng cấp cải tiến mẫu sản phẩm và quy trình. FMEA giúp tất cả chúng ta giảm thời hạn và ngân sách phong cách thiết kế .
Xem thêm Khóa đào tạo và giảng dạy FMEA tại Công ty VMEP

Source: https://blogthuvi.com
Category: Blog