Flower nghĩa Tiếng Việt là gì

Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /ˈflɑʊ.ər/
[ ˈflɑʊ. ər ]

Danh từSửa đổi

flower  /ˈflɑʊ.ər/

Nội dung chính

 • Tiếng AnhSửa đổi
 • Cách phát âmSửa đổi
 • Danh từSửa đổi
 • Ngoại động từSửa đổi
 • Nội động từSửa đổi
 • Tham khảoSửa đổi
 1. Hoa, bông hoa, đoá hoa.
 2. Cây hoa.
 3. (Số nhiều) Lời lẽ văn hoa. flowers of speech   những câu văn hoa
 4. Tinh hoa, tinh tuý. the flower of the country’s youth   tinh hoa của thanh niên đất nước, những phần tử ưu tú của thanh niên đất nước
 5. Thời kỳ nở hoa. the trees are in flower   cây cối nở hoa
 6. Tuổi thanh xuân. to give the flower of one’s age to the country   hiến tuổi thanh xuân cho đất nước
 7. (Số nhiều) (hoá học) hoa. flowers of sulphur   hoa lưu huỳnh
 8. Váng men; cái giấm.

Thành ngữSửa đổi

 • no flowers: Xin miễn đem vòng hoa phúng (đám ma).

Ngoại động từSửa đổi

flower ngoại động từ /ˈflɑʊ.ər/

 1. Làm nở hoa, cho ra hoa.
 2. Tô điểm bằng hoa, trang trí bằng hoa.

Chia động từSửa đổiflower

Dạng không chỉ ngôi
Động từ nguyên mẫu to flower
Phân từ hiện tại flowering
Phân từ quá khứ flowered
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại flower flower hoặc flowerest¹ flowers hoặc flowereth¹ flower flower flower
Quá khứ flowered flowered hoặc floweredst¹ flowered flowered flowered flowered
Tương lai will/shall²flower will/shallflower hoặc wilt/shalt¹flower will/shallflower will/shallflower will/shallflower will/shallflower
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại flower flower hoặc flowerest¹ flower flower flower flower
Quá khứ flowered flowered flowered flowered flowered flowered
Tương lai weretoflower hoặc shouldflower weretoflower hoặc shouldflower weretoflower hoặc shouldflower weretoflower hoặc shouldflower weretoflower hoặc shouldflower weretoflower hoặc shouldflower
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại flower lets flower flower
 1. Cách chia động từ cổ.
 2. Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Nội động từSửa đổi

flower nội động từ /ˈflɑʊ.ər/

 1. Nở hoa, khai hoa, ra hoa.
 2. (Nghĩa bóng) Nở rộ, đạt tới thời kỳ rực rỡ nhất. his genius flowered early   tài năng của anh ta sớm nở rộ

Chia động từSửa đổiflower

Dạng không chỉ ngôi
Động từ nguyên mẫu to flower
Phân từ hiện tại flowering
Phân từ quá khứ flowered
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại flower flower hoặc flowerest¹ flowers hoặc flowereth¹ flower flower flower
Quá khứ flowered flowered hoặc floweredst¹ flowered flowered flowered flowered
Tương lai will/shall²flower will/shallflower hoặc wilt/shalt¹flower will/shallflower will/shallflower will/shallflower will/shallflower
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại flower flower hoặc flowerest¹ flower flower flower flower
Quá khứ flowered flowered flowered flowered flowered flowered
Tương lai weretoflower hoặc shouldflower weretoflower hoặc shouldflower weretoflower hoặc shouldflower weretoflower hoặc shouldflower weretoflower hoặc shouldflower weretoflower hoặc shouldflower
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại flower lets flower flower
 1. Cách chia động từ cổ.
 2. Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Tham khảoSửa đổi

 • Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển tiếng Việt miễn phí (chi tiết)

Source: https://blogthuvi.com
Category: Blog