dispense tiếng Anh là gì?

dispense tiếng Anh là gì?

dispense tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng dispense trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ dispense tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm dispense tiếng Anh
dispense
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ dispense

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: dispense tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

dispense tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ dispense trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ dispense tiếng Anh nghĩa là gì.

dispense /dis’pens/

* ngoại động từ
– phân phát, phân phối
– pha chế và cho (thuốc)
– (+ from) miễn trừ, tha cho
– (pháp lý) xét xử
– (tôn giáo) làm (lễ)
=to dispense sacraments+ làm lễ ban phước

* nội động từ
– to dispense with miễn trừ, tha cho
– làm thành không cần thiết
– bỏ qua, có thể đừng được, không cần đến
=to dispense with someone’s services+ không cần sự giúp đỡ của ai

Xem thêm: Hiểu đơn giản về khái niệm Big O trong lập trình

Xem thêm  Cách tắt Laptop máy tính bị treo bị đơ không tắt được nguồn

Thuật ngữ liên quan tới dispense

Tóm lại nội dung ý nghĩa của dispense trong tiếng Anh

dispense có nghĩa là: dispense /dis’pens/* ngoại động từ- phân phát, phân phối- pha chế và cho (thuốc)- (+ from) miễn trừ, tha cho- (pháp lý) xét xử- (tôn giáo) làm (lễ)=to dispense sacraments+ làm lễ ban phước* nội động từ- to dispense with miễn trừ, tha cho- làm thành không cần thiết- bỏ qua, có thể đừng được, không cần đến=to dispense with someone’s services+ không cần sự giúp đỡ của ai

Đây là cách dùng dispense tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ dispense tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

dispense /dis’pens/* ngoại động từ- phân phát tiếng Anh là gì?
phân phối- pha chế và cho (thuốc)- (+ from) miễn trừ tiếng Anh là gì?
tha cho- (pháp lý) xét xử- (tôn giáo) làm (lễ)=to dispense sacraments+ làm lễ ban phước* nội động từ- to dispense with miễn trừ tiếng Anh là gì?
tha cho- làm thành không cần thiết- bỏ qua tiếng Anh là gì?
có thể đừng được tiếng Anh là gì?
không cần đến=to dispense with someone’s services+ không cần sự giúp đỡ của ai

Xem thêm  [Tìm hiểu] Cử nhân tiếng anh là gì – Các học vị trong tiếng Anh khác

Source: https://blogthuvi.com
Category: Blog