disguise tiếng Anh là gì?

disguise tiếng Anh là gì?

disguise tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng disguise trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ disguise tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm disguise tiếng Anh
disguise
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ disguise

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: disguise tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

disguise tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ disguise trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ disguise tiếng Anh nghĩa là gì.

disguise /dis’gaiz/

* danh từ
– sự trá hình, sự cải trang
– quần áo cải trang
– sự giá trị; sự nguỵ trang; bề ngoài lừa dối
– sự che giấu, sự che đậy
!a blessing in disguise
– (xem) blessing

* ngoại động từ
– trá hình, cải trang
=to disguise onself as…+ cải trang là…
– nguỵ trang (sự việc gì dưới một hình thức lừa dối)
– che giấu, che đậy
=to disguise one’s intention+ che đậy ý định của mình
!to be disguissed with liquour
– (xem) liquour

Xem thêm: “discharge” là gì? Nghĩa của từ discharge trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

Xem thêm  Những hình xăm đôi đẹp ở cổ tay

Thuật ngữ liên quan tới disguise

Tóm lại nội dung ý nghĩa của disguise trong tiếng Anh

disguise có nghĩa là: disguise /dis’gaiz/* danh từ- sự trá hình, sự cải trang- quần áo cải trang- sự giá trị; sự nguỵ trang; bề ngoài lừa dối- sự che giấu, sự che đậy!a blessing in disguise- (xem) blessing* ngoại động từ- trá hình, cải trang=to disguise onself as…+ cải trang là…- nguỵ trang (sự việc gì dưới một hình thức lừa dối)- che giấu, che đậy=to disguise one’s intention+ che đậy ý định của mình!to be disguissed with liquour- (xem) liquour

Đây là cách dùng disguise tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ disguise tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

disguise /dis’gaiz/* danh từ- sự trá hình tiếng Anh là gì?
sự cải trang- quần áo cải trang- sự giá trị tiếng Anh là gì?
sự nguỵ trang tiếng Anh là gì?
bề ngoài lừa dối- sự che giấu tiếng Anh là gì?
sự che đậy!a blessing in disguise- (xem) blessing* ngoại động từ- trá hình tiếng Anh là gì?
cải trang=to disguise onself as…+ cải trang là…- nguỵ trang (sự việc gì dưới một hình thức lừa dối)- che giấu tiếng Anh là gì?
che đậy=to disguise one’s intention+ che đậy ý định của mình!to be disguissed with liquour- (xem) liquour

Xem thêm  Dâm ô là gì? Quy định về tội dâm ô đối với trẻ em theo Bộ luật hình sự?

Source: https://blogthuvi.com
Category: Blog