Cách tạo đường viền và màu nền cho ô trong bảng tính Excel 2003 – https://blogthuvi.com

Cách tạo đường viền và màu nền cho ô trong bảng tính Excel 2003 – https://blogthuvi.com

Cách tạo đường viền và màu nền cho ô trong bảng tính Excel 2003Khi thao tác với bảng tính Excel 2003, bạn nhìn thấy những ô có những đường viền mờ, màu xám bao xung quanh. Những đường viền này chỉ là những đường lưới giúp phân biệt những ô trong bảng tính, chúng sẽ không được in ra giấy. Do đó nếu muốn tạo khung bao quanh bảng tính của mình thì bạn phải tạo đường viền cho những ô .

Tạo đường viền và màu nền cho ô trong bảng tính Excel 2003Tạo đường viền và màu nền cho ô trong bảng tính Excel 2003Tạo đường viền và màu nền cho ô trong bảng tính Excel 2003

Đường viền – Border và màu nền – Background color có thể được áp dụng cho một hoặc nhiều ô trong bảng tính của bạn để nhấn mạnh dữ liệu quan trọng hoặc để gán tên cho cột hoặc hàng trong bảng tính Excel 2003.

Cách tạo đường viền cho ô trong bảng tính Excel 2003

Bạn hoàn toàn có thể tạo đường viền bao quanh một ô hoặc nhiều ô trong bảng tính .

Xem thêm  Sự khác nhau giữa ảnh chụp bằng cam Tele và ảnh được Crop từ cam góc rộng trên điện thoại | Tinh tế

Muốn tạo đường viền cho ô trong bảng tính bạn làm như sau

 1. Chọn một hay nhiều ô muốn tạo đường viền
 2. Nhấn vào hình mũi tên xuống bên phải của nút Border
 3. Sẽ xuất hiện một bảng cho phép bạn chọn kiểu đường viền
 4. Nhấp chuột để chọn một kiểu đường viền theo ý bạn

Các ô được chọn sẽ có đường viền bao xung quanh

Cách tạo đường viền cho ô trong bảng tính Excel 2003Cách tạo đường viền cho ô trong bảng tính Excel 2003Cách tạo đường viền cho ô trong bảng tính Excel 2003

Muốn bỏ đường viền cho ô trong bảng tính bạn làm như sau

 1. Chọn một hay nhiều ô đang có đường viền
 2. Nhấn vào hình mũi tên xuống bên phải của nút Border
 3. Sẽ xuất hiện một bảng cho phép bạn chọn kiểu đường viền
 4. Nhấp chuột vào kiểu đầu tiên bên trái – No Border để chọn kiểu không có đường viền

Các ô được chọn sẽ không có đường viền bao xung quanh

Cách bỏ đường viền cho ô trong bảng tính Excel 2003Cách bỏ đường viền cho ô trong bảng tính Excel 2003Cách bỏ đường viền cho ô trong bảng tính Excel 2003

Cách tạo màu nền cho ô trong bảng tính Excel 2003

Bạn hoàn toàn có thể tạo màu nền cho một ô hoặc nhiều ô trong bảng tính .

Muốn tạo màu nền cho ô trong bảng tính bạn làm như sau

 1. Chọn một hay nhiều ô muốn tạo màu nền
 2. Nhấn vào hình mũi tên xuống bên phải của nút Fill Color
 3. Sẽ xuất hiện một bảng cho phép bạn chọn màu nền
 4. Nhấp chuột để chọn một màu nền theo ý bạn

Các ô được chọn sẽ có màu nền bên trong

Xem thêm  Review Top 6 máy in màu giá rẻ tốt nhất nên mua năm 2020

Cách tạo màu nền cho ô trong bảng tính Excel 2003Cách tạo màu nền cho ô trong bảng tính Excel 2003Cách tạo màu nền cho ô trong bảng tính Excel 2003

Muốn bỏ màu nền cho ô trong bảng tính bạn làm như sau

 1. Chọn một hay nhiều ô muốn bỏ màu nền
 2. Nhấn vào hình mũi tên xuống bên phải của nút Fill Color
 3. Sẽ xuất hiện một bảng cho phép bạn chọn màu nền
 4. Nhấp chuột vào chữ No Fill để bỏ một màu nền

Các ô được chọn sẽ không còn màu nền bên trong

Cách bỏ màu nền cho ô trong bảng tính Excel 2003Cách bỏ màu nền cho ô trong bảng tính Excel 2003Cách bỏ màu nền cho ô trong bảng tính Excel 2003

Phản hồi bài viết

Gửi quan điểm góp phần hoặc vướng mắc của bạn về bài viết này !

Xin sung sướng nhập đúng chuẩn địa chỉ E-Mail của bạn để nhận được thư vấn đáp .

Source: https://blogthuvi.com
Category: Blog