Đánh số trang từ trang bất kỳ trong Word 2016

Đánh số trang trong Word thì chắc rằng ai cũng biết, những bạn chỉ cần thao tác đơn thuần đó là Insert -> Page Number để thêm ghi lại trang vào tài liệu Word. Nhưng đánh số trang mặc định sẽ đánh số từ trang tiên phong đến trang sau cuối, nếu một tài liệu nào đó có những phần mục lục, lời nói đầu … thì nó cũng sẽ đánh số trang toàn bộ. Nếu những bạn muốn đánh số trang từ trang bất kể thì cần phải thực thi thêm một số ít bước nữa, dưới đây là hướng dẫn cụ thể những bước giúp bạn đánh số trang từ trang bất kể trong Word .

Cách đánh số trang từ trang bất kỳ trong Word 2016

Bước 1: Ngắt trang Next Page

Thao tác này giúp các bạn ngắt trang ra một Section mới, mỗi Section các bạn có thể sửa lại số trang khác nhau, không liên quan đến nhau. Các bạn đặt con trỏ chuột vào đầu trang mà bạn muốn bắt đầu đánh số trang như hình dưới.

Đặt con trỏ chuột vào đầu trang mà bạn muốn bắt đầu đánh số trang

Tiếp theo chọn thẻ Layout -> Breaks -> Next Page.

Chọn thẻ Layout - Breaks - Next Page

Lúc này những bạn sẽ được 2 Section, Section 2 mở màn từ trang mà bạn đặt con trỏ chuột để ngắt trang .

Bước 2: Đánh số trang từ trang

Các bạn chọn Insert -> Page Number -> chọn vị trí và kiểu đánh số trang. Lúc này số trang vẫn được đánh liên tiếp từ Section 1 đến hết tất cả các Section.

Đánh số trang từ trang

Bước 3: Thiết lập số trang

Các bạn chọn Insert -> Page Number -> Format Page Numbers.

Chọn Insert - Page Number - Format Page Numbers

Xuất hiện Format Page Numbers các bạn chọn kiểu số trong ô Number format, chọn Start at1 (hoặc là số bất kỳ bạn muốn đánh từ đầu các Section). Nhấn OK để đóng lại.

Chọn kiểu số trong ô Number format, chọn Start at là 1

Sau khi đã thiết lập xong, lúc này Section 1 cũng được đánh số trang khởi đầu từ số 1, Section 2 cũng được đánh số trang khởi đầu từ 1 .

Section 2 cũng được đánh số trang bắt đầu từ 1

Bước 4: Ngắt liên kết giữa hai Section          

Sau khi thiết lập Section 2 được đánh số trang bắt đầu từ 1, các bạn chọn thẻ Design -> nhấn để bỏ chọn Link to Previous để ngắt liên kết giữa 2 section.

Ngắt liên kết giữa hai Section

Bước 5: Xóa số trang ở Section 1

Vì bạn chỉ muốn đánh số trang từ trang mà bạn đã ngắt trang (Section 2) nên các bạn cần xóa số trang ở Section 1. Các bạn kéo lên và đặt con trỏ chuột vào số trang của Section 1 và chọn Insert -> Page Number -> Remove Page Numbers.

Xóa số trang ở Section 1

Như vậy số trang ở Section 1 đã được xóa, chỉ còn số trang trong Section 2 .

Số trang ở Section 1 đã được xóa, chỉ còn số trang trong Section 2

Sau khi đánh số trang xong những bạn nhấp đúp chuột vào chỗ trắng trên trang Word để thoát khỏi header và footer, hiệu quả những bạn sẽ được :

Nhấp đúp chuột vào chỗ trắng trên trang Word để thoát khỏi header và footer

Như vậy những bạn đã đánh số trang từ trang bất kể trong Word 2016, với Word 2007, 2010, 2013 những bạn thực thi tương tự như. Chúc những bạn thành công xuất sắc !

Source: https://blogthuvi.com
Category: Blog