Công thức tính chu vi và diện tích hình tròn chuẩn và ví dụ

Công thức tính chu vi và diện tích hình tròn chuẩn và ví dụ

Công thức tính chu vi và diện tích quy hoạnh hình tròn trụ là những kiến thức và kỹ năng nền tảng cơ bản và quan trọng được vận dụng vào trong đời sống hàng ngày rất nhiều. Dưới đây ThuThuatPhanMem gửi đến bạn công thức tính chu vi và diện tích quy hoạnh hình tròn trụ chuẩn cùng với những ví dụ minh họa đơn cử nhất .

Công thức tính chu vi, diện tích hình tròn chuẩn và ví dụ

Chu vi hình tròn

Chu vi hình tròn trụ hay đường tròn là đường biên giới hạn của đường tròn .

Muốn tính chu vi hình tròn ta lấy 2 lần bán kính nhân với Pi.

Chu vi hình tròn

Chu vi hình tròn trụ có công thức tính như sau :
\(C = 2xrx\pi = dx\pi \)
\ ( C = 2 xrx \ pi = dx \ pi \ )Trong đó :
C : Chu vi hình tròn trụ
r : Bán kính hình tròn trụ
d : Đường kính hình tròn trụ
\ ( \ pi \ ) : Số pi \ ( \ pi \ approx 3.14 \ )

Ví dụ 1: Cho một hình tròn có đường kính AB = 10cm. Tính chu vi hình tròn.

Ta có : d = AB = 10 cm
Chu vi hình tròn trụ là : \ ( C = dx \ pi = 10×3. 14 = 31.4 ( cm ) \ )

Ví dụ 2: Bán kính của bánh xe đạp là 0.3 m. Tính chu vi của bánh xe đó?

Chu vi của bánh xe đạp điện là : \ ( C = 2 xrx \ pi = 2×0. 3×3. 14 = 1.884 ( m ) \ )

Diện tích hình tròn

Diện tích hình tròn trụ được tính bằng độ lớn của hình tròn trụ chiếm trên một mặt phẳng nhất định .
Muốn tính diện tích quy hoạnh hình tròn trụ ta lấy bình phương nửa đường kính hình tròn trụ nhân với Pi .

Xem thêm  Cách sao chép công thức giữ nguyên tham chiếu trong Excel cực dễ làm - https://blogthuvi.com

Diện tích hình tròn

Công thức tính diện tích hình tròn:

\ ( S = { r ^ 2 } x \ pi \ )
Trong đó :
S : diện tích quy hoạnh hình tròn trụ
r : Bán kính hình tròn trụ
\ ( \ pi \ ) : Số pi \ ( \ pi \ approx 3.14 \ )

Ví dụ 1: Tính diện tích hình tròn có bán kính r = 5cm.

Diện tích hình tròn trụ là : \ ( S = { r ^ 2 } x \ pi = { 5 ^ 2 } x3. 14 = 78.5 ( c { m ^ 2 } ) \ )

Ví dụ 2: Tính diện tích hình tròn có đường kính = 12cm

Bán kính đường tròn là : \ ( r = \ frac { d } { 2 } = \ frac { { 12 } } { 2 } = 6 cm \ )
Diện tích hình tròn trụ là : \ ( S = { r ^ 2 } x \ pi = { 6 ^ 2 } x3. 14 = 113.04 ( c { m ^ 2 } ) \ )

Ví dụ 3: Cho một miệng giếng là một hình tròn với bán kính 0.7m. Người ta xây thành giếng rộng 0.3m bao quanh miệng giếng. Tính diện tích miệng giếng đó.

Gọi diện tích quy hoạnh của miệng giếng là \ ( { S_1 } \ ) .
Diện tích của miệng giếng sau khi xây thêm thành giếng là \ ( { S_2 } \ )
Diện tích của miệng giếng là :
\ ( { S_1 } = { r ^ 2 } x \ pi = { 0.7 ^ 2 } x3. 14 = 1.5386 ( { m ^ 2 } ) \ )
Diện tích của miệng giếng sau khi xây thêm thành giếng là :

\({S_2} = {r^2}x\pi = {(0.7 + 0.3)^2}x3.14 = 3.14({m^2})\)

Diện tích của thành giếng là :
\ ( S = { S_2 } – { S_1 } = 3.14 – 1.5386 = 1.6014 ( { m ^ 2 } ) \ )
Trên đây là công thức tính chu vi, diện tích quy hoạnh hình tròn trụ chuẩn nhất đi kèm những ví dụ đơn cử. Chúc những bạn học tốt .

Source: https://blogthuvi.com
Category: Blog