Cơ chế Xin – Cho ở Việt Nam

Mới đây, tôi đã đọc một bài viết trên vnexpress của tác giả Trần Long về cơ chế “Xin – Cho” ở Việt Nam. Bài viết này đã cho thấy một cách tư duy khá hậu thậm chí có ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của xã hội. Hãy cùng tìm hiểu vấn đề này.

Cơ chế Xin - Cho ở Việt Nam
Cơ chế Xin – Cho ở Việt Nam

Xin hay Cho?

Tác giả Trần Long đã đưa ra ví dụ về một giám đốc ngân hàng ở Hà Tĩnh đã yêu cầu ứng viên viết lại đơn đăng ký tuyển dụng trước khi tham gia phỏng vấn. Ông ta muốn nhân viên viết lại đơn bỏ chữ “xin” trong đơn đó. Ông giám đốc cho rằng mối quan hệ giữa nhà tuyển dụng và người lao động là sự hợp tác đôi bên, không có ai thấp hơn ai. Vì vậy, không cần phải xin xỏ ai.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều lĩnh vực khác mà việc “xin” vẫn diễn ra như xin giao đất, xin cho thuê đất, xin chuyển mục đích sử dụng đất và nhiều hơn nữa.

Thay đổi tư duy

Cách diễn đạt mới này, chẳng hạn như việc dùng từ “đề nghị” thay vì “xin”, đã mang lại những thay đổi quan trọng trong tư duy của người dân. Thay vì phải xin cơ quan chức năng làm cho họ cái này cái kia, người dân dùng từ “đề nghị” để tạo mối quan hệ ngang bằng với các cơ quan và yêu cầu các cơ quan thực hiện đề nghị này.

Xem thêm  Đàn ông không biết uống rượu có nhục không?

Việc thay đổi từ “Xin” sang “Đề nghị” không chỉ đơn thuần là thay đổi câu chữ, mà nó là kết quả của lối quan niệm tư duy cũ. Bởi khi đã xin, có nghĩa là sẽ tương đương với cho. Thay vì cán bộ công chức tự cho mình được quyền ban ơn, người dân được tạo ra để yêu cầu và đề nghị các cơ quan thực hiện.

Câu hỏi thường gặp

  1. Tại sao việc “xin” vẫn còn tồn tại ở nhiều lĩnh vực?
  2. Có những lĩnh vực nào đã thực hiện thay đổi tư duy từ “xin” sang “đề nghị”?
  3. Tại sao thay đổi tư duy này quan trọng đối với sự phát triển xã hội?

Kết luận

Việc thay đổi từ “Xin” sang “Đề nghị” không chỉ là thay đổi câu chữ, mà nó mang lại lợi ích quan trọng cho sự phát triển xã hội. Đó là cách tiếp cận tư duy mới, tạo ra mối quan hệ ngang bằng giữa người dân và cơ quan, và tạo cơ hội cho người dân thể hiện quyền của mình.