Những câu nói tiếng Anh hay về sự cố gắng

Những câu nói tiếng Anh hay về sự cố gắng giúp những bạn nỗ lực hơn trong đời sống

               Cuộc đời không phải là một đường thẳng mà là một đồ thị hình sin, muốn thành công thì đòi hỏi phải cố gắng không biết mệt mỏi và sự cố gắng cũng cần phải có động lực. Dó đó English4u luôn muốn tạo động lực để các bạn học tiếng Anh tốt hơn. Hãy cùng English4u tìm hiểu về những câu nói tiếng Anh hay về sự cố gắng nhé.

=> Những câu nói tiếng Anh ý nghĩa về mái ấm gia đình

=> Những câu nói hay về tình yêu trong tiếng Anh

=> Những câu nói tiếng Anh hay về sự thành công xuất sắc

Những câu nói tiếng Anh hay về sự cố gắng
1. Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration. – Thomas Edison
=> Thiên tài là một Xác Suất cảm hứng và 99 Phần Trăm đổ mồ hôi
2. Where there is a will, there is a way. – Pauline Kael
=> Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường .
3. On the way to success, there is no trace of lazy men .
=> Trên bước đường thành công xuất sắc không có dấu chân của kẻ lười biếng
4. If you’re trying to achieve, there will be roadblocks. I’ve had them ; everybody has had them. But obstacles don’t have to stop you. If you run into a wall, don’t turn around and give up. Figure out how to climb it, go through it, or work around it .
– Michael Jordan
=> Khi bạn cố gắng nỗ lực để thành đạt, luôn có những vật cản trên đường. Tôi có, mọi người đều có. Nhưng những chướng ngại vật không phải để làm bạn dừng lại. Nếu bạn gặp một bức tường, đừng quay đầu lại và từ bỏ. Hãy tìm ra cách trèo qua nó, đi xuyên qua nó, hoặc thao tác ngay bên cạnh nó .
5. I can accept failure, everyone fails at something. But I can’t accept not trying. – Michael Jordan
=> Tôi hoàn toàn có thể đồng ý thất bại, mọi người đều thất bại ở một việc gì đó. Nhưng tôi không đồng ý việc không nỗ lực .
6. Nobody is bored when he is trying to make something that is beautiful, or to discover something that is true. – William Ralph Inge
=> Không một ai chán nản khi họ đang cố gắng nỗ lực tạo ra thứ gì đó xinh xắn, hoặc tò mò ra một thực sự nào đó .
7. A winner never stops trying. – Tom Landry

=> Một người chiến thắng không bao giờ ngừng cố gắng.

8. Life doesn’t require that we be the best, only that we try our best. – H. Jackson Brown Jr .
=> Cuộc sống không nhu yếu tất cả chúng ta đỉnh nhất, chỉ là tất cả chúng ta nỗ lực rất là .
9. Nothing is too small to know, and nothing too big to attempt. – William Van Horne
=> Không có gì là quá nhỏ để biết, không có gì là quá lớn để thử .
10. Set your target and keep trying until you reach it. – Napoleon Hill
=> Hãy đặt tiềm năng và luôn cố gắng nỗ lực đến khi bạn đạt được nó .

Những câu nói tiếng Anh hay về sự cố gắng
11. Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly. – Robert F. Kennedy
=> Chỉ những người dám thất bại lớn mới đạt được thành công xuất sắc lớn .
12. Knows your limits, but never stop trying to exceed them .
=> Biết số lượng giới hạn của bản thân, nhưng đừng khi nào ngừng cố gắng nỗ lực để lan rộng ra nó .
13. A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success. – Elbert Hubbard
=> Thêm một chút ít bền chắc, một chút ít nỗ lực, và điều tưởng chừng như là thất bại vô vọng hoàn toàn có thể biến thành thành công xuất sắc rực rỡ tỏa nắng .
14. Enthusiasm is the mother of effort, and without it nothing great was ever achieved. – Ralph Waldo Emerson
=> Nhiệt huyết là mẹ của nỗ lực, và không có nó, ta không hề đạt được điều gì to lớn .
15. Satisfaction lies in the effort, not in the attainment, full effort is full victory. – Mahatma Gandhi

=> Vinh quang nằm trong nỗ lực, không phải kết quả, nỗ lực hết mình là thắng lợi hoàn toàn.

          Sự cố gắng biến mọi thứ không thể thành có thể. Học tiếng Anh cũng cần phải nỗ lực hết mình mới thành công. Vì thế chúng tôi đưa ra những câu nói tiếng Anh hay về sự cố gắng nhằm thúc đẩy sự cố gắng của các bạn trong cuộc sống nói chung và học tiếng Anh nói riêng. Học qua những câu nói trên cũng là cách học nghe và nói tiếng Anh hiệu quả.

Source: https://blogthuvi.com
Category: Blog