Cách để Mở file SWF

 1. Tiêu đề ảnh Open SWF Files Step 1

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/e\/ea\/Open-SWF-Files-Step-1-Version-6.jpg\/v4-460px-Open-SWF-Files-Step-1-Version-6.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/e\/ea\/Open-SWF-Files-Step-1-Version-6.jpg\/v4-728px-Open-SWF-Files-Step-1-Version-6.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  1Truy cập http://www.swffileplayer.com/ bằng trình duyệt web. Chương trình này cho phép bạn xem video định dạng SWF, và chơi một số trò chơi SWF.

  Chương trình này cho phép bạn xem video định dạng SWF, và chơi một số trò chơi SWF.

  Bạn đang đọc: Cách để Mở file SWF

 2. Tiêu đề ảnh Open SWF Files Step 2

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/6\/6c\/Open-SWF-Files-Step-2-Version-7.jpg\/v4-460px-Open-SWF-Files-Step-2-Version-7.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/6\/6c\/Open-SWF-Files-Step-2-Version-7.jpg\/v4-728px-Open-SWF-Files-Step-2-Version-7.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  2

  Nhấp vào

  Download Now

  (Tải về ngay). Đó là nút màu xanh lá ở bên trái trang. Bạn sẽ được đưa đến trang tải về.

 3. Tiêu đề ảnh Open SWF Files Step 3

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/5\/58\/Open-SWF-Files-Step-3-Version-5.jpg\/v4-460px-Open-SWF-Files-Step-3-Version-5.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/5\/58\/Open-SWF-Files-Step-3-Version-5.jpg\/v4-728px-Open-SWF-Files-Step-3-Version-5.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  3Chờ quá trình tải tập tin hoàn tất. Quá trình tải tập tin sẽ bắt đầu sau vài giây, và hoàn tất trong vòng vài phút.

  • Bạn có thể nhấp vào đường dẫn Click here (Nhấp vào đây) để tải tập tin nếu quá trình tải về không tự động diễn ra.

  Quá trình tải tập tin sẽ khởi đầu sau vài giây, và hoàn tất trong vòng vài phút .

 4. Tiêu đề ảnh Open SWF Files Step 4

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/d\/db\/Open-SWF-Files-Step-4-Version-5.jpg\/v4-460px-Open-SWF-Files-Step-4-Version-5.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/d\/db\/Open-SWF-Files-Step-4-Version-5.jpg\/v4-728px-Open-SWF-Files-Step-4-Version-5.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  4Cài đặt SWF File Player. Thực hiện các bước sau để cài đặt SWF File Player:

  • Nhấp đúp vào tập tin “swffileplayer_setup.exe” trong trình duyệt web hoặc thư mục Downloads (Tải về).
  • Nhấp vào Next (Tiếp tục).
  • Nhấp vào nút chọn bên cạnh “I accept the agreement” (Tôi chấp nhận điều khoản) và nhấp vào Next.
  • Nhấp vào Browse (Duyệt).
  • Chọn thư mục cài đặt và nhấp vào Ok.
  • Nhấp vào Next.
  • Nhấp vào Browse để chọn thư mục Start Menu, hoặc nhấp vào Next để tiếp tục.
  • Chọn hoặc bỏ chọn “Create desktop icon” (Tạo biểu tượng trên màn hình chính) và nhấp vào Next.
  • Nhấp vào Install (Cài đặt).
  • Nhấp vào Finish (Hoàn tất).

  Thực hiện những bước sau để thiết lập SWF File Player :

 5. Tiêu đề ảnh Open SWF Files Step 5

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/9\/9c\/Open-SWF-Files-Step-5-Version-4.jpg\/v4-460px-Open-SWF-Files-Step-5-Version-4.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/9\/9c\/Open-SWF-Files-Step-5-Version-4.jpg\/v4-728px-Open-SWF-Files-Step-5-Version-4.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  5

  Mở SWF File Player. Đó là biểu tượng màu xám có chữ “SWF”. Nhấp vào biểu tượng của chương trình này trong trình đơn Start hoặc màn hình chính để mở SWF File Player.

 6. Tiêu đề ảnh Open SWF Files Step 6

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/d\/dd\/Open-SWF-Files-Step-6-Version-5.jpg\/v4-460px-Open-SWF-Files-Step-6-Version-5.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/d\/dd\/Open-SWF-Files-Step-6-Version-5.jpg\/v4-728px-Open-SWF-Files-Step-6-Version-5.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:343,”bigWidth”:728,”bigHeight”:543,”licensing”:”

  <\/div>“}

  6

  Nhấp vào

  File

  (Tệp). Lựa chọn này ở phía trên góc trái cửa sổ SWF File Player. Một trình đơn liền xuất hiện tại đây.

 7. Tiêu đề ảnh Open SWF Files Step 7

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/e\/ed\/Open-SWF-Files-Step-7-Version-4.jpg\/v4-460px-Open-SWF-Files-Step-7-Version-4.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/e\/ed\/Open-SWF-Files-Step-7-Version-4.jpg\/v4-728px-Open-SWF-Files-Step-7-Version-4.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:346,”bigWidth”:728,”bigHeight”:547,”licensing”:”

  <\/div>“}

  7

  Nhấp vào

  Open …

  (Mở). Bạn sẽ thấy lựa chọn này ở phía trên trình đơn File. Màn hình liền xuất hiện cửa sổ File Explorer.

 8. Tiêu đề ảnh Open SWF Files Step 8

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/3\/3c\/Open-SWF-Files-Step-8-Version-4.jpg\/v4-460px-Open-SWF-Files-Step-8-Version-4.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/3\/3c\/Open-SWF-Files-Step-8-Version-4.jpg\/v4-728px-Open-SWF-Files-Step-8-Version-4.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  8

  Chọn thư mục chứa tập tin. Nhấp vào thư mục lưu tập tin SWF. Đa phần bạn sẽ tìm được thư mục cần dùng ở bên trái cửa sổ File Explorer.

 9. Tiêu đề ảnh Open SWF Files Step 9

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/3\/34\/Open-SWF-Files-Step-9-Version-4.jpg\/v4-460px-Open-SWF-Files-Step-9-Version-4.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/3\/34\/Open-SWF-Files-Step-9-Version-4.jpg\/v4-728px-Open-SWF-Files-Step-9-Version-4.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  9

  Chọn tập tin SWF. Nhấp vào tập tin mà bạn muốn mở.

 10. Tiêu đề ảnh Open SWF Files Step 10

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/2\/27\/Open-SWF-Files-Step-10-Version-4.jpg\/v4-460px-Open-SWF-Files-Step-10-Version-4.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/2\/27\/Open-SWF-Files-Step-10-Version-4.jpg\/v4-728px-Open-SWF-Files-Step-10-Version-4.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  10

  Nhấp vào

  Open

  (Mở). Đây là lựa chọn ở bên dưới góc phải cửa sổ File Explorer.

 11. Tiêu đề ảnh Open SWF Files Step 11

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/5\/51\/Open-SWF-Files-Step-11-Version-4.jpg\/v4-460px-Open-SWF-Files-Step-11-Version-4.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/5\/51\/Open-SWF-Files-Step-11-Version-4.jpg\/v4-728px-Open-SWF-Files-Step-11-Version-4.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  11

  Nhấp vào

  Play

  (Phát). Bạn sẽ thấy lựa chọn này ở cuối cửa sổ bên dưới danh sách thuộc tính của SWF. Tập tin SWF liền phát ngay sau thao tác của bạn; nếu đó là trò chơi, bạn có thể chơi như thể nó được nhúng trên trang web.

  Quảng cáo

Source: https://blogthuvi.com
Category: Blog