slide bài giảng thơ cái bát xinh xinh – Tài liệu text

slide bài giảng thơ cái bát xinh xinh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.66 MB, 12 trang )

1. Mục đích yêu cầu:
– Trẻ thuộc và hiểu nội dung bài thơ “ cái bát xinh xinh”,
nhớ tên tác giả “ Thanh Hịa”
– Trẻ thể hiện tình cảm ngữ điệu khi đọc thơ. Rèn kỷ năng
đọc diễn cảm theo nội dung của bài thơ
– Phát triển ngôn ngữ
– Giáo dục trẻ biết u q kính trọng các cơ chú công nhân
đã làm ra sản phẩm, khi sử dụng phải biết giữ gìn nâng
niu.
2. Chuẩn bị:
– Màn hình trình chiếu nội dung bài thơ.
– Cái bát,đĩa, tô bằng vật thật.
– Tranh cái bát, màu tô.
3. Cách tiến hành.

Hot ng 1: Trũ chuyn v sn
phm
ca
ngh
gm.
– Cô và cả lớp hát bài Cả nhà thơng nhau
– Các con vừa hát bài gỡ?
– Bài hát nói về ai?
– Mọi ngời trong gia đỡnh nh thế nào với nhau?
– Một gia đỡnh sống vui vẻ hạnh phúc còn cần
rất nhiều đồ dùng trong gia đỡnh, bạn nào giỏi
kể xem trong gia đỡnh của mỡnh có nhng đồ
dùng gỡ?
– Cô các con khi n cơm thỡ phải dùng gỡ để

đựng cơm?
– Có một bài thơ nói về một bạn nhỏ đợc bố mẹ
tặng cho cái bát rất đẹp chúng mỡnh hÃy l¾ng

Cô Cụ
đọcc
lần 1th
diễn
cảm.
Hot ng* 2:
cho
tr nghe

-Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gỡ? Bài
thơ do ai sáng tác?
-Bài thơ của cô Thanh Hòa kể về 1 bạn nhỏ có
bố mẹ làm ở nhà máy Bát Tràng đà tặng cho
bạn 1 cái bát hoa, và bạn
-nhỏ rất yêu quý cái bát do bố mẹ đà làm ra.
-ể biết đợc tỡnh cảm của bạn nhỏ dành cho cái
bát nh thế nào chúng mỡnh cùng lắng nghe cô
đọc 1 lần na nhé!
* Cô đọc lần 2 trên màn hỡnh có nội dung bài
thơ.

Mẹ cha công tác
Nhà Máy Bát Tràng

Mang về cho bé
Cái bát xinh xinh

Từ bùn đất sét
Qua bàn tay cha
Qua bàn tay mẹ
Thành cái bát hoa

Nâng niu bé giữ
Mỗi bữa hằng ngày
Công cha công mẹ
Bé cầm trên tay

Hot ng 3: m thoi

Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gỡ?
Bài thơ kể về ai?
Bố mẹ của bạn nhỏ làm ở đâu?
Nhà máy Bát Tràng là nhà máy gốm sứ nổi tiếng của VN,
sản suất ra nhiều loại đồ dùng nh bát, đĩa, bỡnh, lọrất
đẹp phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của con ngời đấy.
Cái bát đợc làm bằng gỡ?
ể làm đợc cái bát các cô chú công nhân phải nhào đất

sét, nặn thành hỡnh cái bát sau đó đa vào lò nung chín
rồi đem ra trang trí để hoàn thành cái bát rất đẹp.
Khi đợc bố mẹ tặng cho cái bát, bạn nhỏ đà làm gỡ?
Vỡ sao bạn nhỏ lại nâng niu gi gỡn cái bát?
Các con ạ! Trong gia đỡnh có rất nhiều đồ dùng do các cô
chú công nhân làm ra vỡ thế chúng mỡnh phải biết trân
trọng gi gỡn các sản phẩm ®ã c¸c con nhí cha?

Hoạt động 4: Trẻ đọc thơ.
– Ban nhá rÊt yªu quý cái bát nên đà nâng niu gi gỡn cái bát rất
cẩn thận đấy, còn chúng mỡnh có muốn thể hiện tỡnh cảm của
mỡnh qua bài thơ không?
– Cô và cả lớp đọc diễn cảm bài thơ
– Cho trẻ chia thành 3 tổ, các tổ tự lựa chn hỡnh thức đọc thơ.
– Cho trẻ đọc thơ theo tay chỉ của cô giáo di hỡnh thc ni
uụi.
– Cho cả lớp đọc diễn cảm lần 2.
– Mi nhúm, t, cỏ nhõn c.
– Cô vẫn còn 1 iều bí mật dành cho lớp mỡnh đấy, chúng mỡnh
cùng chia thành 3 tổ để cùng khám phá tiếp nào!
(Cho trẻ tô màu cái bát)
– Cho trẻ treo tranh và cùng nhận xét với cô.
– Cô nhận xét buổi học cho trẻ chuyển hoạt động.

đựng cơm ? – Có một bài thơ nói về một bạn nhỏ đợc bố mẹtặng cho cái bát rất đẹp chúng mỡnh hÃy l¾ngCô Cụđọcclần 1 thdiễncảm. Hot ng * 2 : chotr nghe-Cô vừa đọc cho những con nghe bài thơ gỡ ? Bàithơ do ai sáng tác ? – Bài thơ của cô Thanh Hòa kể về 1 bạn nhỏ cóbố mẹ làm ở xí nghiệp sản xuất Bát Tràng đà Tặng chobạn 1 cái bát hoa, và bạn-nhỏ rất yêu quý cái bát do cha mẹ đà làm ra. – ể biết đợc tỡnh cảm của bạn nhỏ dành cho cáibát nh thế nào chúng mỡnh cùng lắng nghe côđọc 1 lần na nhé ! * Cô đọc lần 2 trên màn hỡnh có nội dung bàithơ. Mẹ cha công tácNhà Máy Bát TràngMang về cho béCái bát xinh xinhTừ bùn đất sétQua bàn tay chaQua bàn tay mẹThành cái bát hoaNâng niu bé giữMỗi bữa hằng ngàyCông cha công mẹBé cầm trên tayHot ng 3 : m thoiCô vừa đọc cho những con nghe bài thơ gỡ ? Bài thơ kể về ai ? Bố mẹ của bạn nhỏ làm ở đâu ? Nhà máy Bát Tràng là nhà máy sản xuất gốm sứ nổi tiếng của việt nam, sản suất ra nhiều loại vật dụng nh bát, đĩa, bỡnh, lọrấtđẹp Giao hàng cho nhu yếu tiêu dùng của con ngời đấy. Cái bát đợc làm bằng gỡ ? ể làm đợc cái bát những cô chú công nhân phải nhào đấtsét, nặn thành hỡnh cái bát sau đó đa vào lò nung chínrồi đem ra trang trí để triển khai xong cái bát rất đẹp. Khi đợc cha mẹ Tặng Ngay cho cái bát, bạn nhỏ đà làm gỡ ? Vỡ sao bạn nhỏ lại nâng niu gi gỡn cái bát ? Các con ạ ! Trong gia đỡnh có rất nhiều vật dụng do những côchú công nhân làm ra vỡ thế chúng mỡnh phải biết trântrọng gi gỡn những loại sản phẩm ® ã c ¸ c con nhí cha ? Hoạt động 4 : Trẻ đọc thơ. – Ban nhá rÊt yªu quý cái bát nên đà nâng niu gi gỡn cái bát rấtcẩn thận đấy, còn chúng mỡnh có muốn bộc lộ tỡnh cảm củamỡnh qua bài thơ không ? – Cô và cả lớp đọc diễn cảm bài thơ – Cho trẻ chia thành 3 tổ, những tổ tự lựa chn hỡnh thức đọc thơ. – Cho trẻ đọc thơ theo tay chỉ của cô giáo di hỡnh thc niuụi. – Cho cả lớp đọc diễn cảm lần 2. – Mi nhúm, t, cỏ nhõn c. – Cô vẫn còn 1 iều bí hiểm dành cho lớp mỡnh đấy, chúng mỡnhcùng chia thành 3 tổ để cùng tò mò tiếp nào ! ( Cho trẻ tô màu cái bát ) – Cho trẻ treo tranh và cùng nhận xét với cô. – Cô nhận xét buổi học cho trẻ chuyển hoạt động giải trí .

Source: https://blogthuvi.com
Category: Blog