bag tiếng Anh là gì?

bag tiếng Anh là gì?

bag tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng bag trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ bag tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm bag tiếng Anh
bag
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ bag

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: bag tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

bag tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ bag trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ bag tiếng Anh nghĩa là gì.

bag /bæg/

* danh từ
– bao, túi, bị, xắc
– mẻ săn
=to get a good bag+ săn được nhiều
– (động vật học) túi, bọng, bọc
=honey bag+ bọng ong
– vú (bò)
– chỗ húp lên (dưới mắt)
– (số nhiều) của cải, tiền bạc
– (số nhiều) (từ lóng) quần; chỗ phùng ra, chỗ lụng thụng (ở quần áo…)
!bag of bones
– người gầy giơ xương, người toàn xương
!bag of wind
– kẻ lắm điều, kẻ hay ba hoa, kẻ hay bép xép, kẻ hay nói huyên thuyên
!to give somebody the bag to hold
– chuồn, bỏ mặc ai trong lúc khó khăn
!in the bag
– (thông tục) nắm chắc trong tay, chắc chắn
!in the bottom of one’s bag
– cùng kế
!to let the cat out of the bag
– (xem) let
!to pack up bag and baggage
– cuốn gói trốn đi
!to put somebody in a bag
– thắng ai
!whole bag of tricks
– đủ các mưu mẹo, thiên phương bách kế
– tất cả không để lại cái gì

* ngoại động từ
– bỏ vào túi, bỏ vào bao
– (săn bắn) bỏ vào túi săn; bắn giết, săn được
– thu nhặt
– (thông tục) lấy, ăn cắp

* nội động từ
– phồng lên, nở ra, phùng ra
=these trousers bag at the knees+ cái quần này phùng ra ở đầu gối
– (hàng hải) thõng xuống (buồm)
– đi chệch hướng (thuyền)
!I bag; bags I; bags!
-(ngôn ngữ nhà trường), lóng đến lượt tớ, đến phiên tớ!

* ngoại động từ
– gặt (lúa) bằng liềm

Xem thêm: Truyện ngôn tình thể loại sư đồ luyến hay nhất 2021

Xem thêm  Chân Thiện Mỹ là gì? Ý nghĩa đích thực của Chân - Thiện - Mỹ

Thuật ngữ liên quan tới bag

Tóm lại nội dung ý nghĩa của bag trong tiếng Anh

bag có nghĩa là: bag /bæg/* danh từ- bao, túi, bị, xắc- mẻ săn=to get a good bag+ săn được nhiều- (động vật học) túi, bọng, bọc=honey bag+ bọng ong- vú (bò)- chỗ húp lên (dưới mắt)- (số nhiều) của cải, tiền bạc- (số nhiều) (từ lóng) quần; chỗ phùng ra, chỗ lụng thụng (ở quần áo…)!bag of bones- người gầy giơ xương, người toàn xương!bag of wind- kẻ lắm điều, kẻ hay ba hoa, kẻ hay bép xép, kẻ hay nói huyên thuyên!to give somebody the bag to hold- chuồn, bỏ mặc ai trong lúc khó khăn!in the bag- (thông tục) nắm chắc trong tay, chắc chắn!in the bottom of one’s bag- cùng kế!to let the cat out of the bag- (xem) let!to pack up bag and baggage- cuốn gói trốn đi!to put somebody in a bag- thắng ai!whole bag of tricks- đủ các mưu mẹo, thiên phương bách kế- tất cả không để lại cái gì* ngoại động từ- bỏ vào túi, bỏ vào bao- (săn bắn) bỏ vào túi săn; bắn giết, săn được- thu nhặt- (thông tục) lấy, ăn cắp* nội động từ- phồng lên, nở ra, phùng ra=these trousers bag at the knees+ cái quần này phùng ra ở đầu gối- (hàng hải) thõng xuống (buồm)- đi chệch hướng (thuyền)!I bag; bags I; bags!-(ngôn ngữ nhà trường), lóng đến lượt tớ, đến phiên tớ!* ngoại động từ- gặt (lúa) bằng liềm

Đây là cách dùng bag tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Xem thêm  Cách lấy chữ từ ảnh, tách chữ ra khỏi file ảnh dễ dàng

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ bag tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

bag /bæg/* danh từ- bao tiếng Anh là gì?
túi tiếng Anh là gì?
bị tiếng Anh là gì?
xắc- mẻ săn=to get a good bag+ săn được nhiều- (động vật học) túi tiếng Anh là gì?
bọng tiếng Anh là gì?
bọc=honey bag+ bọng ong- vú (bò)- chỗ húp lên (dưới mắt)- (số nhiều) của cải tiếng Anh là gì?
tiền bạc- (số nhiều) (từ lóng) quần tiếng Anh là gì?
chỗ phùng ra tiếng Anh là gì?
chỗ lụng thụng (ở quần áo…)!bag of bones- người gầy giơ xương tiếng Anh là gì?
người toàn xương!bag of wind- kẻ lắm điều tiếng Anh là gì?
kẻ hay ba hoa tiếng Anh là gì?
kẻ hay bép xép tiếng Anh là gì?
kẻ hay nói huyên thuyên!to give somebody the bag to hold- chuồn tiếng Anh là gì?
bỏ mặc ai trong lúc khó khăn!in the bag- (thông tục) nắm chắc trong tay tiếng Anh là gì?
chắc chắn!in the bottom of one’s bag- cùng kế!to let the cat out of the bag- (xem) let!to pack up bag and baggage- cuốn gói trốn đi!to put somebody in a bag- thắng ai!whole bag of tricks- đủ các mưu mẹo tiếng Anh là gì?
thiên phương bách kế- tất cả không để lại cái gì* ngoại động từ- bỏ vào túi tiếng Anh là gì?
bỏ vào bao- (săn bắn) bỏ vào túi săn tiếng Anh là gì?
bắn giết tiếng Anh là gì?
săn được- thu nhặt- (thông tục) lấy tiếng Anh là gì?
ăn cắp* nội động từ- phồng lên tiếng Anh là gì?
nở ra tiếng Anh là gì?
phùng ra=these trousers bag at the knees+ cái quần này phùng ra ở đầu gối- (hàng hải) thõng xuống (buồm)- đi chệch hướng (thuyền)!I bag tiếng Anh là gì?
bags I tiếng Anh là gì?
bags!-(ngôn ngữ nhà trường) tiếng Anh là gì?
lóng đến lượt tớ tiếng Anh là gì?
đến phiên tớ!* ngoại động từ- gặt (lúa) bằng liềm

Xem thêm  Top 20 chó và cặn bã mới nhất 2021

Source: https://blogthuvi.com
Category: Blog