Nguồn gốc và ý nghĩa của mười pháp Ba la mật

Nguồn gốc và ý nghĩa của mười pháp Ba la mật

Các pháp hạnh bố thí Ba la mật, pháp hạnh giữ giới Ba la mật, pháp hạnh xuất gia Ba la mật … không bị nương nhờ bởi tham ái, ngã mạn, tà kiến, đồng thời hợp với tâm bi và trí tuệ có cứu cánh Niết Bàn hùng vĩ, gọi là pháp hạnh Ba la mật .>> Phật tử hoàn toàn có thể đọc thêm loạt bài về Kinh Phật

Nguồn gốc của mười pháp Ba la mật 

Là một vị Bồ Tát, trong mỗi kiếp tái sanh, vị ấy thực hành 10 pháp ba la mật (Pàramì), đây là điều kiện tiên khởi dành cho một vị Bồ Tát. Ảnh minh họa

Là một vị Bồ Tát, trong mỗi kiếp tái sanh, vị ấy thực hành 10 pháp ba la mật (Pàramì), đây là điều kiện tiên khởi dành cho một vị Bồ Tát. Ảnh minh họa

Bài liên quan

Bát nhã ba la mật đa Tâm kinh: Pháp tu đưa qua bờ giác ngộ ở bên kia sông mê

Bồ Tát là một vị Phật đang thành, và như vậy Bồ Tát là một chúng sanh đang thực hành, trải qua một giai đoạn không thể tính kể được của chu kỳ thế gian, để đạt đến mức độ cao tột của sự thành tựu về đạo đức, tri thức và tâm linh. Là một vị Bồ Tát, trong mỗi kiếp tái sanh, vị ấy thực hành 10 pháp ba la mật (Pàramì), đây là điều kiện tiên khởi dành cho một vị Bồ Tát.

Chúng ta không nên nghĩ rằng lý tưởng Bồ Tát này chỉ dành cho những con người khác thường ; điều gì người khác làm được, tất cả chúng ta cũng hoàn toàn có thể làm được nếu tất cả chúng ta nỗ lực và nhiệt tâm thiết yếu. Chúng ta cần nỗ lực thao tác một cách vô tư vì quyền lợi của bản thân cũng như quyền lợi của tha nhân. Như vậy, tất cả chúng ta đã có mục tiêu trong cuộc sống này – có lý tưởng cao quý để Giao hàng và hoàn thành xong mình.

Ý nghĩa của mười pháp Ba la mật 

Mười pháp Ba la mật theo tuần tự : 1 – Dānapāramī : Pháp hạnh bố thí Ba la mật, 2 – Sīlapāramī : Pháp hạnh giữ giới Ba la mật, 3 – Nekkhammapāramī : Pháp hạnh xuất gia Ba la mật, 4 – Paññāpāramī : Pháp hạnh trí tuệ Ba la mật, 5 – Vīriyapāramī : Pháp hạnh tinh tấn Ba la mật, 6 – Khantipāramī : Pháp hạnh nhẫn nại Ba la mật, 7 – Saccapāramī : Pháp hạnh chân thực Ba la mật, 8 – Adhiṭṭhānapāramī : Pháp hạnh phát nguyện Ba la mật, 9 – Mettāpāramī : Pháp hạnh tâm từ Ba la mật, 10 – Upekkhāpāramī : Pháp hạnh tâm xả Ba la mật. Chúng ta cần cố gắng làm việc một cách vô tư vì lợi ích của bản thân cũng như lợi ích của tha nhân. Ảnh minh họa

Chúng ta cần cố gắng làm việc một cách vô tư vì lợi ích của bản thân cũng như lợi ích của tha nhân. Ảnh minh họa

1. Pháp hạnh bố thí Ba la mật:

Bố thí là Ba la mật tiên phong. Thực hành bố thí tạo thời cơ cho Bồ Tát được công đức hay phước báu gấp đôi đó là, một mặt nó diệt trừ những tư tưởng bất thiện của lòng ích kỷ, và mặt khác nó làm tăng trưởng những tư tưởng thuần khiết của lòng vị tha. Mục đích của bố thí là để diệt trừ tham ái ngủ ngầm trong tâm tất cả chúng ta ; ngoài những nó còn có những phước báu của bố thí đi kèm như tâm hoan hỷ ship hàng, đem lại niềm hạnh phúc, niềm an ủi và xoa dịu khổ đau. Vị Bồ Tát luôn lan rộng ra lòng thương không phân biệt trong lúc thực hành thực tế bố thí, đồng thời cũng không quên dùng óc xem xét sáng suốt của mình trong lúc bố thí.

2) Pháp hạnh giữ giới Ba la mật: 

Chư Đức Bồ Tát có pháp hạnh bố thí Ba-la-mật làm nền tảng tương hỗ thực hành pháp hạnh giữ giới Ba-la-mật được thuận tiện.

Xem thêm  Phong thủy 2022: Tuổi Giáp Tý 1984 hợp màu gì và khắc màu gì

Bài liên quan

Tu hành rốt cuộc là gì?Pháp hạnh giữ giới Ba-la-mật đó là tác ý tâm sở ( cetanācesika ) đồng sinh với đại thiện tâm giữ gìn thân tránh xa thân hành ác, để thành tựu thân hành thiện ; giữ gìn khẩu tránh xa khẩu hành ác, để thành tựu khẩu hành thiện ; giữ gìn thân và khẩu tránh xa mọi hành ác, để thân và khẩu được trong sáng thanh tịnh. Ba la mật thứ hai là trì giới, thanh lọc hành vi cư xử của bản thân. Nếu Bồ Tát đang sống cuộc sống của bậc xuất gia, Ngài sẽ nỗ lực rất là để giữ gìn những giới hạnh tương quan đến đời sống xuất gia ; tuy nhiên, nếu sống cuộc sống của một gia chủ, Ngài sẽ nghiêm trì ngũ giới của người tại gia đến mức tối đa, mặc dầu những quyền lợi và nghĩa vụ của Ngài có bị đe doạ. Bồ Tát sẽ tránh không sát sanh, trộm cắp, nói dối, hoặc nói ly gián, Ngài cũng tránh xa sự tà dâm, nói lời thô ác, nói lời phù phiếm và uống những chất say. Nói chung một vị Bồ Tát luôn luôn cố gắng nỗ lực giữ gìn những nguyên tắc sơ đẳng nhất ( tức ngũ giới ) với hết năng lực của mình, vì nếu phạm vào một giới nào trong đó có nghĩa là đã tạo thêm những phiền não và chướng ngại mới trên bước đường giác ngộ giải thoát.

3) Pháp hạnh xuất gia Ba la mật:

Ba la mật thứ ba là sự từ bỏ hay xuất gia.

Ba la mật thứ ba là sự từ bỏ hay xuất gia.

Ba la mật thứ ba là sự từ bỏ hay xuất gia. Ba la mật này bao hàm hai ý nghĩa, thứ nhất là sự từ bỏ nếp sống trần tục và những lạc thú trần gian để chọn cho mình đời sống thanh cao của một tu sĩ, và thứ hai là việc thực hành thực tế tu tiến thiền định nhờ đó kìm hãm trong thời điểm tạm thời những triền cái ngăn che văn minh tâm linh ( năm triền cái là : Tham Dục, Sân Hận, Hôn Trầm – Thuỵ Miên ; Trạo Cử, Phóng Dật và Hoài Nghi ). Mặc dầu vị Bồ Tát hoàn toàn có thể sống trong cảnh xa hoa, đắm chìm trong dục lạc trần gian, nhưng cái ý niệm luôn luôn hiện khởi trong tâm của Ngài, là đời sống của một gia chủ quả thật giống như hang ổ của tranh chấp, nếu đem so với đời sống không mái ấm gia đình của bậc xuất gia ví như khung trời rộng mở thênh thang. Nhận thức rõ đặc thù hư ảo của đời sống trần tục như vậy, Bồ Tát tự nguyện từ bỏ những chiếm hữu trần gian của mình, và khoác vào người chiếc y vàng giản dị và đơn giản của một nhà tu, Ngài cố gắng nỗ lực sống đời sống thánh thiện với tổng thể sự trong sáng của nó.

Bài liên quan

Lời Phật dạy về bát nạn không được tu hành phạm hạnhTrong đời sống xuất gia này Ngài thực hành thực tế giới luật đến một mức độ rất cao phần đông trở thành vô ngã trọn vẹn trong mọi hoạt động giải trí của mình ; không vì danh, không vì lợi và những điều này cũng không hề khiến Ngài hành vi ngược lại với những nguyên tắc thánh thiện của mình. Ðôi khi chỉ một sợi tóc bạc Open trên đầu ( xem Jàtaka số 9 ) cũng đủ khiến một vị Bồ Tát rời bỏ bầu không khí không còn tương thích với mình nữa, để hướng về đời sống viễn ly, độc lập của một ẩn sĩ ; tuy nhiên, việc thực hành thực tế hạnh xuất gia này không phải là một quy luật mà một vị Bồ Tát buộc phải tuân thủ. Trong Túc Sanh chuyện số 531, kiếp Bồ Tát là hoàng tử Kusa ví dụ điển hình, kiếp này Bồ Tát phải chịu đựng rất nhiều tủi nhục bẽ bàng do lòng tham ái không tương khắc và chế ngự được, vì Ngài muốn chiếm đoạt tình yêu của nàng công chúa xinh đẹp Pabhàvatì.

4) Pháp hạnh trí tuệ Ba la mật:

Chư Đức Bồ Tát có pháp hạnh giữ giới Ba la mật làm nền tảng tương hỗ thực hành pháp hạnh xuất gia Ba la mật được thuận tiện.

Pháp hạnh xuất gia Ba la mật đó là 4 đại thiện tâm hợp với trí tuệ (mahākusalañāṇasampayuttacitta) thấy rõ, biết rõ tội lỗi của ngũ dục: sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục, xúc dục; nhàm chán ngũ dục. Cho nên, chư Đức Bồ Tát từ bỏ nhà, đi xuất gia.

Trong thời kỳ Đức Phật Open trên trần gian, hoặc Phật giáo còn đang lưu truyền trên trần gian, chư Đức Bồ Tát xuất gia trở thành tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật, thực hành thực tế phạm hạnh hùng vĩ. Trong thời kỳ không có Đức Phật Open trên trần gian, chư Đức Bồ Tát xuất gia trở thành đạo sĩ thực hành pháp hành thiền định dẫn đến chứng đắc những bậc thiền sắc giới, những bậc thiền vô sắc giới, chứng đắc ngũ thông : Thần túc thông, nhãn thông, nhĩ thông, túc mạng thông, tha tâm thông. Trong thời kỳ này, chư Đức Bồ Tát Độc Giác kiếp chót xuất gia, không thầy chỉ dạy, tự mình thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ Thánh Đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán gọi là Đức Phật Độc Giác. Cho nên, pháp hạnh xuất gia Ba la mật được trình diễn sau pháp hạnh giữ giới Ba la mật. Ba la mật thứ tư là trí tuệ ; trí tuệ có nghĩa là sự hiểu biết chân chánh thực ra của trần gian, thấy những pháp như chúng thực sự là. Bồ Tát nỗ lực tích lũy kỹ năng và kiến thức từ mọi nguồn hoàn toàn có thể được, mặc dầu vậy, chưa từng có lần nào Ngài biểu lộ lòng mong ước phô trương những kỹ năng và kiến thức của mình, Ngài cũng chưa hề cảm thấy hổ thẹn nhìn nhận sự si mê của mình. Ðiều gì Ngài biết luôn luôn là để Giao hàng tha nhân, và Ngài cũng sẵn sàng chuẩn bị san sẻ nó với mọi người không chút giấu giếm.

Xem thêm  Review top 5 kem dưỡng da The Face Shop tốt nhất

5) Pháp hạnh tinh tấn Ba la mật: 

Ba la mật thứ năm là tinh tấn. Chư Đức Bồ Tát có pháp hạnh trí tuệ Ba-la-mật làm nền tảng hỗ trợ thực hành pháp hạnh tinh tấn Ba-la-mật được thuận lợi. Ảnh minh họa

Ba la mật thứ năm là tinh tấn. Chư Đức Bồ Tát có pháp hạnh trí tuệ Ba-la-mật làm nền tảng hỗ trợ thực hành pháp hạnh tinh tấn Ba-la-mật được thuận lợi. Ảnh minh họa

Ba la mật thứ năm là tinh tấn. Chư Đức Bồ Tát có pháp hạnh trí tuệ Ba-la-mật làm nền tảng tương hỗ thực hành pháp hạnh tinh tấn Ba-la-mật được thuận tiện. Pháp hạnh tinh tấn Ba-la-mật đó là tinh tấn tâm sở ( vīriyacetsika ) đồng sinh với đại thiện tâm tinh tấn không ngừng trong 4 pháp tinh tấn : – Tinh tấn ngăn ác pháp chưa sinh, không cho phát sinh, – Tinh tấn diệt ác pháp đã phát sinh, – Tinh tấn làm cho thiện pháp chưa sinh, được phát sinh, – Tinh tấn làm tăng trưởng thiện pháp đã phát sinh. Tinh tấn ở đây không chỉ có nghĩa là sức mạnh sức khỏe thể chất như mọi người thường hiểu, mà nó là sinh lực hay sức mạnh niềm tin, hiển nhiên sức mạnh này siêu việt hơn sức mạnh thể xác rất nhiều, và được định nghĩa như một nỗ lực không hề suy giảm nhằm mục đích Giao hàng tha nhân cả trong tư tưởng lẫn hành vi, củng cố vững chãi đức hạnh tinh tấn này. Bồ Tát tăng trưởng lòng tự tin và tạo cho nó thành phẩm chất đặc biệt quan trọng của mình, với ý niệm thất bại là mẹ thành công xuất sắc ; sự áp bức chỉ làm tăng thêm nỗ lực và gian truân giúp lòng can đảm và mạnh mẽ của mình tăng trưởng mạnh hơn.

6) Pháp hạnh nhẫn nại Ba la mật:

Bài liên quan

Nằm ngủ cát tường như Phật Tổ Như Lai để tu hành và trường thọBa la mật thứ sáu là lòng kham nhẫn. Pháp hạnh nhẫn nại Ba-la-mật đó là vô sân tâm sở ( adosacetsika ) đồng sinh với đại thiện tâm nhẫn nại chịu đựng mọi nghịch cảnh, tâm sân không phát sinh trong những đối tượng người dùng xấu ấy, chỉ có đại thiện tâm phát sinh để đạt đến mục tiêu cao quý mà thôi. Ở đây kham nhẫn là sự chịu đựng, hình thức cao nhất của lòng chịu đựng khi phải đương đầu với khổ đau hoàn toàn có thể do người khác giáng xuống cho mình ; và nó cũng còn có nghĩa là lòng kiên trì so với những sai lầm của kẻ khác. Một vị Bồ Tát thực hành thực tế kham nhẫn đến mức độ khi tay chân của mình bị người khác chặt đứt đi, Ngài cũng không khởi tâm phẫn nộ.

7) Pháp hạnh chân thật Ba la mật:

Khi nói đến chân thật có nghĩa là muốn nói đến sự giữ lời hứa của mình, đây là một trong những phẩm cách nổi bật của một vị Bồ Tát. Ảnh minh họa

Khi nói đến chân thật có nghĩa là muốn nói đến sự giữ lời hứa của mình, đây là một trong những phẩm cách nổi bật của một vị Bồ Tát. Ảnh minh họa

Ba la mật thứ bảy là chân thực. Pháp hạnh chân thực Ba-la-mật đó là tác ý tâm sở ( cetanācetsika ) hoặc tiết chế tâm sở ( viraticetasika ) hoặc trí tuệ tâm sở ( paññindriyacetasika ) đồng sinh với đại thiện tâm hợp với trí tuệ, với lời nói chân thực ( saccavācā ) phát sinh từ đại thiện tâm ấy, nói như thế nào, làm như vậy ấy ; làm như thế nào, nói như thế ấy. Đức Bồ Tát không khi nào nói dối, nói sai thực sự, dám quyết tử sinh mạng để giữ gìn thực sự mà thôi. Khi nói đến chân thực có nghĩa là muốn nói đến sự giữ lời hứa của mình, đây là một trong những phẩm cách điển hình nổi bật của một vị Bồ Tát. Theo chuyện tiền thân Haritaca ( 431 ), không vị Bồ Tát nào trong quy trình luân hồi đã từng nói một lời không chân thực ; mặc dầu, vị Bồ Tát hoàn toàn có thể phạm vào những giới khác, Bồ Tát lấy chân thực làm sự hướng đạo của mình và giữ vững lập trường đó ; Bồ Tát luôn luôn xem xét kỹ lưỡng trước khi hứa một điều gì, nhưng một khi đã hứa rồi Ngài sẽ hoàn tất với bất kể giá nào. Trong Túc Sanh chuyện Mahà – Suttasoma có kể lại rằng, vì một lời hứa mà Bồ Tát thậm chí còn đã quyết tử cả cuộc sống mình để thực thi nó. Ngài là một người rất đáng tin, thành thực và lương thiện, Ngài nói như thế nào thì làm như vậy, và làm thế nào Ngài nói y hệt như thế, không thêm không bớt. Trong lời nói và hành vi của Ngài có một sự hài hoà hoàn hảo nhất, Ngài không khi nào hạ mình để ve vãn hay tâng bốc kẻ khác để chiếm tình cảm ; Ngài cũng chẳng khi nào tôn vinh cá thể mình để được sự kính trọng.

Xem thêm  Thuốc trị hôi miệng nào hiệu quả nhất? Top 11 loại được khuyên dùng

8) Pháp hạnh phát nguyện Ba la mật:

Ba la mật thứ tám là tâm quyết định hành động. Ðiều này hoàn toàn có thể được lý giải như thể sự quyết tâm vững chãi, nhờ sức mạnh ý chí này mà Ngài đã buộc mọi chướng ngại phải rời khỏi hướng đi của mình, và dù cho bất kỳ điều gì xảy đến, hoàn toàn có thể đó là tai hoạ hay chuyện đau buồn cũng không làm Ngài xao lãng tiềm năng của mình. Ngài hoàn toàn có thể dễ bị thuyết phục để làm điều thiện, nhưng không dễ cám dỗ Ngài làm những điều trái với lý tưởng và đạo đức, và tuỳ từng trường hợp, hoàn toàn có thể Ngài mềm mỏng êm ả dịu dàng như một cánh hoa, nhưng cũng hoàn toàn có thể vững như thái sơn.

9) Pháp hạnh tâm từ Ba la mật: 

Cầu mong tất cả chúng sinh không oan trái lẫn nhau, không có khổ tâm, không có khổ thân, xin giữ gìn thân tâm thường được an lạc. Ảnh minh họa

Cầu mong tất cả chúng sinh không oan trái lẫn nhau, không có khổ tâm, không có khổ thân, xin giữ gìn thân tâm thường được an lạc. Ảnh minh họa

Ba la mật thứ chín là tâm từ. Pháp hạnh tâm từ Ba-la-mật đó là vô sân tâm sở ( adosacetasika ) đồng sinh với đại thiện tâm có đối tượng người tiêu dùng toàn bộ chúng sinh. Đức Bồ Tát thực hành pháp hạnh tâm từ Ba-la-mật so với tổng thể chúng sinh vô lượng rằng : “ Sabbe sattā averā hontu, abyāpajjā hontu, anīghā hontu, sukhī attānaṃ pariharantu. ” ( Cầu mong tổng thể chúng sinh không oan trái lẫn nhau, không có khổ tâm, không có khổ thân, xin giữ gìn thân tâm thường được an nhàn. ) Trong trường hợp này tâm từ có ý nghĩa thâm sâu hơn thiện chí, tình thân thiện hoặc từ ái. Chính tâm từ này đã thôi thúc Bồ Tát từ khước sự giải thoát cá thể để triển khai quyền lợi cho tha nhân, đây là lòng từ vĩ đại mà Ngài dành cho tổng thể chúng sanh, không phân biệt giai cấp, tín ngưỡng hoặc mầu da ; và vì Ngài là hiện thân của lòng từ bát ngát như vậy nên Ngài không sợ hãi điều gì, và Ngài cũng không gieo rắc sự sợ hãi cho chúng sanh nào, ngay đến những loài thú hung tợn sống đơn độc trong rừng già cũng là những người bạn thân thiện của Ngài, vì Ngài luôn luôn ôm ấp trong lòng một tình thương vô biên cho muôn loài chúng sanh.

10) Pháp hạnh tâm xả Ba la mật:

Bài liên quan

Mật hạnh là gì? Mật hạnh được tích như thế nào?Ba la mật thứ mười là tâm xả. Pháp hạnh tâm xả Ba-la-mật đó là trung dung tâm sở ( tattaramajjhattatācetasika ) đồng sinh với đại thiện tâm có đối tượng người dùng toàn bộ chúng sinh. Đức Bồ Tát thực hành pháp hạnh tâm xả Ba-la-mật so với chúng sinh đối xử tốt, lễ bái cúng dường đến Ngài hoặc so với chúng sinh đối xử xấu, quấy phá làm khổ Ngài. Đức Bồ Tát đều có thiện tâm trung dung so với toàn bộ chúng sinh ấy, nghĩa là, không phát sinh tâm yêu dấu so với chúng sinh đối xử tốt với Ngài, cũng không phát sinh tâm ghét chúng sinh đối xử xấu với Ngài. Nghĩa đen của từ này là nhận thức một cách đúng đắn, ý niệm một cách chính đáng, hoặc nhìn một cách vô tư, nghĩa là không thương, không ghét, không thủ không xả, và ở đây từ ngữ không được dùng trong ý nghĩa của một cảm hứng lãnh đạm hay trung tính. Có thể nói xả là một trong những pháp khó triển khai nhất và cần yếu nhất trong 10 pháp ba la mật, đặc biệt quan trọng so với hàng tại gia cư sĩ còn phải hoạt động và sinh hoạt trong những mất cân đối của trần gian với những cơ may thất thường, trong trần gian này những điều như khinh rẻ và phỉ báng là lẽ thường của trái đất. Cũng như khen – chê, được – mất ; thế nhưng, trước những thăng trầm của đời sống này, một vị Bồ Tát nỗ lực đứng vững như núi đá bền vững và kiên cố, giữ tâm xả trọn vẹn. Trong những lúc niềm hạnh phúc và trong những lúc nghịch cảnh, giữa lời khen tiếng chê, Ngài vẫn thản nhiên vô tư.

Source: https://blogthuvi.com
Category: Blog