Tìm hiểu về axit nucleic, chức năng của chúng, ví dụ và đơn phân

Tìm hiểu về axit nucleic, chức năng của chúng, ví dụ và đơn phân

Axit nucleic là những phân tử được cho phép sinh vật chuyển thông tin di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Các đại phân tử này tàng trữ thông tin di truyền xác lập những tính trạng và làm cho quy trình tổng hợp protein hoàn toàn có thể thực thi được .

Bài học rút ra chính: Axit nucleic

 • Axit nucleic là đại phân tử lưu trữ thông tin di truyền và cho phép sản xuất protein.
 • Axit nucleic bao gồm DNA và RNA. Các phân tử này được cấu tạo bởi các chuỗi nucleotide dài.
 • Nucleotide bao gồm một bazơ nitơ, một đường năm cacbon và một nhóm phốt phát.
 • DNA được cấu tạo từ xương sống của đường phosphat-deoxyribose và các gốc nitơ adenin (A), guanin (G), cytosine (C) và thymine (T).
 • RNA có đường ribose và các bazơ nitơ A, G, C, và uracil (U).

Hai ví dụ về axit nucleic gồm có axit deoxyribonucleic ( hay được gọi là DNA ) và axit ribonucleic ( hay được gọi là RNA ). Các phân tử này được cấu trúc bởi những chuỗi nucleotide dài được tổ chức triển khai với nhau bằng link cộng hóa trị. Axit nucleic hoàn toàn có thể được tìm thấy trong nhân và tế bào chất của tế bào .

Đơn phân axit nucleic

NucleotideNucleotide gồm có một bazơ nitơ, một đường năm cacbon và một nhóm phốt phát .OpenStax / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

Xem thêm  10 Barber shop cắt tóc nam đẹp nhất quận Bình Thạnh, TP. HCM

Axit nucleic được cấu tạo từ các đơn phân nucleotit liên kết với nhau. Nucleotide có ba phần:

 • Một cơ sở nitơ
 • Đường 5 carbon (Pentose)
 • Một nhóm phốt phát

Các bazơ nitơ gồm có những phân tử purin ( adenin và guanin ) và phân tử pyrimidin ( cytosine, thymine và uracil. ) Trong DNA, đường năm carbon là deoxyribose, trong khi ribose là đường pentose trong RNA. Các nucleotide link với nhau tạo thành chuỗi polynucleotide .Chúng link với nhau bằng link cộng hóa trị giữa photphat của một loại và đường của một loại khác. Các link này được gọi là link phosphodiester. Các link photphodiester tạo thành xương sống đường-photphat của cả DNA và RNA .Tương tự như những gì xảy ra với những đơn phân protein và carbohydrate, những nucleotide được link với nhau trải qua quy trình tổng hợp mất nước. Trong quy trình tổng hợp khử nước axit nucleic, những bazơ nitơ link với nhau và một phân tử nước bị mất đi trong quy trình này .Điều mê hoặc là một số ít nucleotide thực thi những công dụng quan trọng của tế bào như những phân tử ” riêng không liên quan gì đến nhau “, ví dụ phổ cập nhất là adenosine triphosphate hoặc ATP, cung ứng nguồn năng lượng cho nhiều công dụng của tế bào .

Cấu trúc DNA

DNADNA được cấu trúc từ xương sống của đường phosphate-deoxyribose và bốn gốc nitơ : adenine ( A ), guanine ( G ), cytosine ( C ) và thymine ( T ) .OpenStax / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0DNA là phân tử tế bào chứa những hướng dẫn để thực thi toàn bộ những công dụng của tế bào. Khi một tế bào phân loại, DNA của nó được sao chép và truyền từ thế hệ tế bào này sang thế hệ tế bào khác .DNA được tổ chức triển khai thành những nhiễm sắc thể và được tìm thấy trong nhân tế bào của tất cả chúng ta. Nó chứa ” hướng dẫn có lập trình ” cho những hoạt động giải trí di động. Khi những sinh vật tạo ra con cháu, những hướng dẫn này được truyền qua DNA .DNA thường sống sót dưới dạng phân tử mạch kép có dạng xoắn kép xoắn. DNA được cấu trúc từ xương sống của đường phosphate-deoxyribose và bốn bazơ nitơ :

 • adenine (A)
 • guanin (G)
 • cytosine (C)
 • thymine (T)
Xem thêm  Môi thâm nên dùng son màu gì? 7 gợi ý giúp nàng tươi tắn xinh đẹp

Trong DNA sợi đôi, adenin bắt cặp với thymine ( AT ) và cặp guanin với cytosine ( GC ) .

Cấu trúc RNA

RNA

ARN được cấu tạo từ đường trục phosphat-ribose và các gốc nitơ adenin, guanin, cytosine và uracil (U).

Sponk / Wikimedia CommonsRNA thiết yếu cho quá trình tổng hợp protein. tin tức chứa trong mã di truyền thường được truyền từ DNA sang RNA đến những protein tác dụng. Có một số ít loại RNA .

 • Messenger RNA (mRNA) là bản sao RNA hoặc bản sao RNA của thông điệp DNA được tạo ra trong quá trình phiên mã DNA. RNA sứ giả được dịch mã để tạo thành protein.
 • RNA vận chuyển (tRNA) có hình dạng ba chiều và cần thiết cho quá trình dịch mã mRNA trong quá trình tổng hợp protein.
 • RNA ribosome (rRNA ) là một thành phần của ribosome và cũng tham gia vào quá trình tổng hợp protein.
 • MicroRNA (miRNA ) là những RNA nhỏ giúp điều chỉnh sự biểu hiện của gen .

ARN thông dụng nhất sống sót dưới dạng phân tử sợi đơn gồm có xương sống là đường phosphat-ribose và những gốc nitơ adenin, guanin, cytosine và uracil ( U ). Khi DNA được phiên mã thành một bản sao RNA trong quy trình phiên mã DNA, guanin bắt cặp với cytosine ( GC ) và adenin bắt cặp với uracil ( AU ) .

Thành phần DNA và RNA

DNA và RNAHình ảnh này cho thấy sự so sánh giữa phân tử RNA sợi đơn và phân tử DNA sợi đôi .Sponk / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0Các axit nucleic DNA và RNA khác nhau về thành phần và cấu trúc. Sự độc lạ được liệt kê như sau :

Xem thêm  Top 10 Địa Chỉ Cung Cấp Nguyên Liệu Pha Chế Hà Nội Uy Tín

DNA

 • Cơ sở nitơ: Adenine, Guanine, Cytosine và Thymine
 • Đường năm carbon: Deoxyribose
 • Cấu trúc: Sợi kép

DNA thường được tìm thấy ở dạng xoắn kép, ba chiều. Cấu trúc xoắn này giúp cho DNA hoàn toàn có thể tháo ra để sao chép DNA và tổng hợp protein .

RNA

 • Cơ sở nitơ: Adenine, Guanine, Cytosine và Uracil
 • Đường năm carbon: Ribose
 • Cấu trúc: Một sợi

Trong khi RNA không có hình dạng xoắn kép như DNA, phân tử này hoàn toàn có thể tạo ra những hình dạng ba chiều phức tạp. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra vì những bazơ RNA tạo thành những cặp bổ trợ với những bazơ khác trên cùng một sợi RNA. Sự kết cặp base làm cho RNA gấp lại, tạo thành nhiều hình dạng khác nhau .

Các đại phân tử khác

 • Polyme sinh học : các đại phân tử được hình thành từ sự liên kết với nhau của các phân tử hữu cơ nhỏ.
 • Carbohydrate: bao gồm saccharide hoặc đường và các dẫn xuất của chúng.
 • Protein : các đại phân tử hình thành từ các đơn phân axit amin.
 • Lipid : các hợp chất hữu cơ bao gồm chất béo, phospholipid, steroid và sáp.

Source: https://blogthuvi.com
Category: Blog