available tiếng Anh là gì?

available tiếng Anh là gì?

available tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng available trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ available tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm available tiếng Anh
available
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ available

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: available tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

available tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ available trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ available tiếng Anh nghĩa là gì.

available /ə’veiləbl/

* tính từ
– sẵn có để dùng, sẵn sàng để dùng, có thể dùng được
=by all available means+ bằng mọi phương tiện sẵn có
=available finds+ vốn sẵn có để dùng
– có thể kiếm được, có thể mua được
=this book is not available+ quyển sách này không thể mua được (không thể kiếm đâu ra được)
– có hiệu lực, có giá trị
=ticket available for one day only+ chỉ có giá trị trong một ngày

available
– (Tech) sẵn sàng; dùng được; có hiệu lực, có giá trị

Xem thêm: [Quyển 1] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh

Xem thêm  Năng khiếu là gì? Cách phát triển năng khiếu cho trẻ em

Thuật ngữ liên quan tới available

Tóm lại nội dung ý nghĩa của available trong tiếng Anh

available có nghĩa là: available /ə’veiləbl/* tính từ- sẵn có để dùng, sẵn sàng để dùng, có thể dùng được=by all available means+ bằng mọi phương tiện sẵn có=available finds+ vốn sẵn có để dùng- có thể kiếm được, có thể mua được=this book is not available+ quyển sách này không thể mua được (không thể kiếm đâu ra được)- có hiệu lực, có giá trị=ticket available for one day only+ chỉ có giá trị trong một ngàyavailable- (Tech) sẵn sàng; dùng được; có hiệu lực, có giá trị

Đây là cách dùng available tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ available tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

available /ə’veiləbl/* tính từ- sẵn có để dùng tiếng Anh là gì?
sẵn sàng để dùng tiếng Anh là gì?
có thể dùng được=by all available means+ bằng mọi phương tiện sẵn có=available finds+ vốn sẵn có để dùng- có thể kiếm được tiếng Anh là gì?
có thể mua được=this book is not available+ quyển sách này không thể mua được (không thể kiếm đâu ra được)- có hiệu lực tiếng Anh là gì?
có giá trị=ticket available for one day only+ chỉ có giá trị trong một ngàyavailable- (Tech) sẵn sàng tiếng Anh là gì?
dùng được tiếng Anh là gì?
có hiệu lực tiếng Anh là gì?
có giá trị

Xem thêm  27+ Background trà sữa đẹp, ấn tượng độc đáo nhất

Source: https://blogthuvi.com
Category: Blog