9 Cái Kết Bi Thảm của Những Kẻ Phản Quốc Cầu Vinh: Những Trang Lịch Sử Xin Dẫn Đến Sự Rúng Động Nhất

9 Cái Kết Bi Thảm của Những Kẻ Phản Quốc Cầu Vinh: Những Trang Lịch Sử Xin Dẫn Đến Sự Rúng Động Nhất

Ở trong trang xử hào hùng của dân tộc ta, chúng ta đã biết đến những anh hùng xả thân vì Đại Nghĩa giữa nước. Nhưng cũng có những câu chuyện bi kịch, những vết ô nhơ của một số người do quá chủ quan tin lời địch hay những kẻ cầu vinh vì mưu lợi riêng. Chúng ta đã đi ngược lại quyền lực của quốc gia và đã phải trả giá cho tội lỗi của mình. Hãy cùng tìm hiểu về những cái kết bi thảm của những kẻ phản quốc trong lịch sử Phong Kiến Việt Nam.

9 Cái Kết Bi Thảm của Những Kẻ Phản Quốc Cầu Vinh: Những Trang Lịch Sử Xin Dẫn Đến Sự Rúng Động Nhất
9 Cái Kết Bi Thảm của Những Kẻ Phản Quốc Cầu Vinh: Những Trang Lịch Sử Xin Dẫn Đến Sự Rúng Động Nhất

Kiều Công Tiễn – Kẻ Phản Bội Trong Thời Kỳ Tự Chủ

Kiều Công Tiễn

Kiều Công Tiễn sinh năm 870 và mất năm 938. Ông là người Phong Châu, Phú Thọ là một chức quan đời nhà Đường cuối cùng cai trị lãnh thổ Việt Nam trong thời kỳ tự chủ từ năm 937 đến năm 938. Lúc đó, Kiều Công Tiễn vốn là Hào Trưởng Phong Châu từ thời họ Khúc tự chủ. Khi vua Nam Hán xâm chiến Tĩnh Hải Quân, tên gọi của Việt Nam lúc đó, bắt Khúc thừa Mỹ, tướng cũ của họ Khúc, là Dương Đình Nghệ, tập hợp lực lượng ở Ái Châu để chống Hán. Kiều Công Tiễn đến theo Dương Đình Nghệ và được Dương Đình Nghệ dùng làm gia tướng. Năm 931, Kiều Công Tiễn theo Dương Đình Nghệ tiến quân ra Bắc đánh đuổi quân Nam Hán về nước. Dương Đình Nghệ tự xưng là Tiết Độ Xứ và Kiều Công Tiễn giết chết Dương Đình Nghệ, nắm lấy quyền Bính tự xưng là Tĩnh Hải Quân Tiết Độ Xứ. Hành động này đã gây nên sự phẫn nộ lớn trong nhân dân.

Xem thêm  Liệt Sĩ PHẠM THỊ CHINH - Chiến Sĩ Biệt Động Thành Với Câu Chuyện Ít Ai Biết Về Anh Hùng TRẦN VĂN LAI